Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1
ИмеСтруктура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1
Ситуационен анализ
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер18.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fsbrands.com/competition/competition_content/structure.doc
Структура на Маркетингов План


Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове1, като дефинира маркетинговата стратегия за реализацията на тези цели.


Предложената структура на маркетинг плана не е задължителна. Тя би могла да служи като ориентир за важните елементи на плана. Може да бъде допълнена или изменена според вижданията на автора.


 1. Ситуационен анализ


Включва анализ на текущата ситуация на ниво пазар, сегмент, марка. Обикновено завършва с изводи за силните и слабите страни на продукта/марката, възможностите и заплахите, които съществуват.


 1. Цели на марката/ продукта


Целите, поставени пред марката (независимо нова или една от съществуващите) трябва да отговарят на следните критерии: да бъдат конкретни и измерими, определени във времето и реално постижими.


 1. Маркетингова стратегия


Елементите на маркетинговата стратегия определят начина, по който ще бъдат постигнати поставените цели. Като се имат предвид както ситуационният анализ и целите така и конкретните потребители, които са таргетирани; конкретните таргетирани канали за дистрибуция и т.н. От голяма важност за тази част е синхронът между елементите на маркетинговата стратегия, за да бъде тя като цяло реалистична.


  1. Продуктов микс

  2. Ценово позициониране

  3. Реклама и промоции

  4. Дистрибуция
 1. План за действие и бюджетиране


За конкретното изпълнение на стратегията е необходим план за действие, който да разполага различните активности във времето. Бюджетирането на действията трябва да съответства на поставените цели, но също на очакваните резултати.


 1. План за текуща оценка на резултатите и корективни действия


Системата за текущо следене на резултатите трябва да позволява ранно диагностициране на евентуални проблеми и предприемане на корективни действия.

1 Марката, за която ще бъде направен маркетинг планът може да бъде свободно избрана от съществуващите марки на пазара (виж приложените материали) и фиктивно създадена за целите на настоящия проект.


Свързани:

Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconПлан на Бизнес проект
Основни елементи на маркетинговия план: пазарно проучване, описание на купувачите, потребностите за задоволяване, дистрибуция, ценова...
Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconРазработване на маркетингов план на "Агрима"ад III. Разработване на маркетингов план на "Агрима"оод
От самото си създаване, основната дейност на Агрима Холдинг е средоточена в производството, бутилиране и дистрибуцията на безалкохолни...
Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconУказание създаване на маркетингов план Указание за оценяване
Маркетинговия въпросник на екипа, включващ поне десет добре формулирани въпроси, е предоставен на потребителската аудитория-цел по...
Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconПроцесът на планиране на изходящата логистика – необходима предпоставка за изпълнение на маркетинговия план и достигане на продажбените цели във фирмите от бос сектора
Радев, Р., Процесът на планиране на изходящата логистика – необходима предпоставка за изпълнение на маркетинговия план и достигане...
Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconДоц д-р Д. Данчев
Деница Кюркчийска, Маркетингов план за производство на мебели в Тотар оод гр. Шумен
Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconУрок за ученика
Ефективният маркетингов план е насочен към всички тези пет принципа. Вашият екип ще използува всички принципи, за да започне търговията...
Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconДо председателя на общински съвет
Х1І. 2011 година възлиза в размер на 5 405 058 лв при годишен план в размер на 5 651 281 лв или 95. 64 в това число държавни приходи...
Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconОбщина бургас план за развитие 2007-2013
Структура и изработване на новия план за устройство на територията на община Бургас
Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconТема: Бизнес план на фирма занимаваща се с производство на вино
Една от идеите ни, поради повишеното качество на предлаганите от нас вина, е да предложим на родния пазар нова марка от висок ценови...
Структура на Маркетингов План Целта на маркетинговия план е да постави целите на съществуваща или нова марка за препарати за съдове 1 iconПлан за подобряване на работата на съда 2 и ръководство с указания за прилагането му
Планът отразява визията, нуждите и целите в развитието на съда и съдържа краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Стратегическият...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом