Разплащателна агенция
ИмеРазплащателна агенция
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер11.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://leaderisperih.eu/wp-content/uploads/2012/01/Zapoved-za-iopredelqne-na-periodi-po-mqrka-32ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ1618 София, бул. “Цар Борис III” 136; Тел.: 81 87 202;

Факс: 81 87 267; e-mail: dfz@dfz.bgОдобрявам:

/Валери Цветанов

Министър на земеделието и храните/

З А П О В Е Д01-РД / 669 / 16.04.2009 г.


На основание чл. 26, ал. 1 от Наредба Nо 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., определям следния прием на заявления за подпомагане:


  1. Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 15.05.2009г., но не по-рано от 20 дни след постановяване на заповедта. Бюджетът за този прием е в размер на 223 134 673 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 2009г. + 75 000 000 евро от бюджета за 2010г.).

  2. Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 15.07.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 30.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на остатъка от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.АЛИЗАН ЯХОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФЗ

Свързани:

Разплащателна агенция iconРазплащателна агенция

Разплащателна агенция iconДо Разплащателна Агенция

Разплащателна агенция iconРазплащателна агенция

Разплащателна агенция iconПрактически указания за прехвърляне на разплащателна сметка на клиенти физически лица
Ваша разплащателна сметка в друга банка към Ваша съществуваща разплащателна сметка в нашата банка или ако нямате сметка при нас,...
Разплащателна агенция iconДо дф "земеделие"- разплащателна агенция гр. София бул. "Цар Борис ііі" №136 банковагаранция
Еик по булстат: идентификационен номер по ддс представлявано от
Разплащателна агенция iconРазплащателна агенция
Уведомителни писма, изпратени до долуизброените земеделски производители до дата 18. 11. 2009 г., не са получени, тъй като предоставеният...
Разплащателна агенция iconРешение №211
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „ Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в...
Разплащателна агенция iconНаправление „Земеделие
Разплащателна Агенция –Гр. Бургас ул.”Фердинандова „ №5 (Водна Палата) ет. 3 тел. 056 / 874 430; 056 / 874 438
Разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони
Разплащателна агенция iconНародно събрание
Безналичен превод е паричен превод, извършен чрез задължаване на банкова разплащателна сметка на наредителя и/или заверяване на банкова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом