Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби
ИмеПрограма на обучение „Търговски умения за директни продажби
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер38.12 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mcentersz.com/files/Programa za obuchenie - Umenia za direktni prodajbi.doc
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби ”No

Наименование на разглежданите въпроси или упражнения

Продължителност

(в учебни часове)

1.

Запознаване с целите на обучението. Представяне на лектора и участниците.

30 мин.

2.

Същност на търговския процес

2 ч
 • Търговски процес

 • Участници в търговския процес

 • Разликата между компетентен и успешен търговец
3.

Фокус към клиента

4.5 ч
 • Какво очаква клиента от търговеца

 • Процес на вземане на решение при клиента

 • Практически казус
4.

Процесът на продажба, като процес на общуване

4 ч
 • Същност на процеса на комуникация

 • Невербално и вербално общуване

 • Умения подобряващи процеса на общуване – активно слушане, задаване на въпроси, обратна връзка
5.

Осъществяване на продажбата и поведение на търговеца – първа част

7 ч
 • Подходящо поведение в началото на продажбата

 • Как да спечелим вниманието на клиента

 • Изясняване на необходимостта на клиента

 • Продуктово представяне – кога и по какъв начин
6.

Осъществяване на продажбата и поведение на търговеца – втора част

8 ч
 • Видове възражения на клиента

 • Техники за преодоляване на възраженията

 • Техники за затваряне на продажбата
7.

Решаване на практически казуси

2

8.

Проверка на знанията – Решаване на тест

2

Общ брой учебни часове:

30
Вид на ключовата компетентност:

Ключова компетентност 7 “Инициативност и предприемачество”

Наименование на обучението:


Търговски умения за директни продажби ”


Общ брой обучителни часове:

30

 • теория

22

 • практика

8

Форма на обучение:

Дневна, вечерна и съботно-неделна

Брой лица, включени в една група:

От 6 до 12 човека

Обучението се провежда по съвременните методи за обучение на възрастни и учене чрез правене, които включват упражнения, ролеви игри и работа в малки групи. Минималния брой на участниците е 6 човека за да могат да се оформят две – три групи за по-ефективна работа по време на учебния процес. Максималният брой участници се предвижда да бъде 12 човека, за да има възможност в предвидените учебни часове да бъде дадена персонална обратна връзка на всеки участник в обучението.

Материали и ресурси, необходими за обучението

 • Учебни материали;

 • Учебно-тренировъчни средства и бланки за решаване на казуси;

 • Мултимедийна техника;

 • Екран;

 • Флип-чарт;

Основни и специфични умения и знания, които ще се усвоят по време на обучението

Да подпомогне обучаващите се да разберат процеса на директните продажби и същността на работата на търговеца. Да развият ключови умения за общуване, водене на преговори и успешно приключване на продажбения процес.

Документи, удостоверяващи преминатото обучение

Сертификат

Свързани:

Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби iconПрограма на семинар "тайната на успешните продажби"
Тайната на успешните продажби. Директни продажби и услуги. Телефонни продажби и услуги. Информация, дискусия, игрови ситуации
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби iconБългаро-естонски бизнес форум бизнес делегация от Естония
Фирмата се интересува от възможности за износ с помощта на търговски агенти и дистрибутори, както и от възможности за директни продажби...
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби iconТест за практическите умения преди курса на обучение Най-основни умения
Отворете help-a на четящата програма и намерете информация за командите с клавиатурата
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби iconГодишна декларация за изпълнение на квота за директни продажби
Зпоопзпес, чл. 43 от Наредба No 23/2007 за управление на националната млечна квота
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби iconПред вас е една от най-известните програми за обучение в родителски умения step (Systematic Traning for Effective Parenting), чиито автори са американските
Информацията от всички останали провеждани през следващите години, са база за постоянно развитие и усъвършенстване на програмата....
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби iconКурс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър
Цели на обучението студентите да придобият и развият знания и умения за разработване на програма и приложение на специфични средства...
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби icon10 години заедно
Умения за преговаряне, двудневно лицензирано обучение от програма Xpert pbs, 23 – 24. 04
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби iconПрограма на въвеждащо обучение на тема "Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари"
Програма на въвеждащо обучение на тема “Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари”
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби iconУказаниязасхемазадържавнапомо щ
Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни...
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажби iconОбучение по английски език и комуникационни умения за професионалисти
Обединеното кралство е родина на английския език и един от най-известните бизнес центрове в света. Акредитираното обучение по английски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом