До общински съвет русе предложени е
ИмеДо общински съвет русе предложени е
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер24.54 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/obs/shema_prem_obekti.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Божидар Йотов - Кмет на Община Русе


ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана Обща схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе за 2010 г. във връзка с чл. 7, ал. 4 от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе.


Уважаеми общински съветници,


Изготвената актуализирана Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от закона за устройство на територията на територията на гр. Русе за 2010 г. предвижда запазването на възприетото от предходните години зониране и структуриране на градската територията по отношение на изискванията и правилата за разполагането на обектите в съответните зони.

Предмет на актуализацията за 2010 г. е отпадането на 5 позиции, които са трайно незаети или с ограничен търговски интерес и включването на нови места за 11 обекта със следното проектно предназначение: летен бар /1 бр./, павилион за бърза закуска /2 бр./, кафе-бар /2 бр./, павилион за плодове и зеленчуци /1 бр./, павилион за вестници и списания / 2 бр./, павилион за охрана и химически тоалетни /1 бр./, павилион обслужващ градския транспорт /3 бр./.

Като акцент в предложената актуализация за 2010 г. е ситуирането на летни обслужващи обекти в крайбрежната зона на града, както и павилионите за обслужване на градският транспорт, с което се създава възможност за разнообразяване и подобряване на предоставяните услуги.

На основание чл. 96, ал. 1 от ПОДОС предлагам Общински съвет Русе да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :


На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет Русе


Р Е Ш И:


1. Одобрява Обща схема за 2010 г. за разполагане на преместваеми обекти извън териториите по т. 2 и т. 3.

2. Определя обществените озеленени площи съгласно чл. 62, ал. 9 от ЗУТ – Младежки парк, Площад “Батенберг”, Парк на “Възрожденците” и градината на пл. “Д-р Мустаков” за зони, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ.

3. Запазва определените зони по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе за разполагане на преместваеми обекти след цялостно архитектурно-дизайнерско решение както следва:

Зона “А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;

Зона “Б” – пл. “Свобода”;

Зона “В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;

Зона “В3” – от ул. “Майор Узунов” до Дома на културата;

Зона “Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;

Зона “Е” – Територията западно от ДКЦ -2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”;

Зона “Ж” – Пазара “Сан Стефано”;

Зона “З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост


БОЖИДАР ЙОТОВ

Кмет на Община Русе


ИЗГОТВИЛ


арх. ВАЛЕНТИН ВИЧЕВ

Началник отдел „УПС” при Община Русе


СЪГЛАСУВАЛИ


арх. СИМЕОН РАНГЕЛОВ

Главен архитект на Община Русе


НАДЕЖДА ГАДЖАНОВА

Старши юрисконсулт при Община Русе

Свързани:

До общински съвет русе предложени е iconДо общински съвет – русе предложени е от искрен веселинов председател на Общински съвет Русе
Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Русе и кметове на кметства с. Сандрово, с. Просена, с. Ново село,...
До общински съвет русе предложени е iconДо общински съвет русе предложени е от зам. Кмет на община русе володя кенарев
Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на общината за 2007 година,както следва
До общински съвет русе предложени е iconДо общински съвет русе предложени е от кмета на община русе инж. Божидар йотов
Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на общината за 2007 година,както следва
До общински съвет русе предложени е iconДо общински съвет русе предложени е от божидар йотов кмет на община – русе относно
Относно: Утвърждаване на възможности за финансово подпомагане на водещите клубове в приоритетните видове спорт
До общински съвет русе предложени е iconОбщински съвет русе
Постановление №238/ 17. 12. 2003 г на Министерски съвет и Раздел І, чл. 5 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила...
До общински съвет русе предложени е iconЗаседание на общински съвет русе
От общо 51 общински съветника присъстваха 50. Отсъства Ваньо Танов. Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател...
До общински съвет русе предложени е iconОбщински съвет русе
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 66а от зос и чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет...
До общински съвет русе предложени е iconДо общински съвет – Русе предложени е от Володя Кенарев – Зам. Кмет, оправомощен от Кмета на Община Русе съгласно Заповед № рд01/2638/25. 09. 2007г. Относно
Относно: Приемане заключението на назначените от съда вещи лица относно изготвената от тях оценка на непаричната /апортна/ вноска...
До общински съвет русе предложени е iconДо общински съвет русе предложение
Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската...
До общински съвет русе предложени е iconОбщински съвет русе
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 36, ал. 2 и 3 от зспзз и във връзка с чл. 41, ал. 2 от зос, Общински съвет – Русе...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом