Климатична характеристика на ихтиманска средна гора
ИмеКлиматична характеристика на ихтиманска средна гора
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер15.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://naukazagorata.files.wordpress.com/2008/04/summary_4_04_4.doc
НАУКА ЗА ГОРАТА, КН. 4, 2004

FOREST SCIENCE, No 4, 2004

КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИХТИМАНСКА

СРЕДНА ГОРАИван Ц. Маринов

Институт за гората - София


Абстракт: Изследвани са валежите и температурата за периода 1974 - 2004 г. в района на стационара на Института за гората “Габра”, Ихтиманска Средна гора, с цел използване на комплексни показатели за оценка на климатичните условия по отношение развитието на горската растителност. Средногодишното количество валеж е 563 mm. Годишните валежи са значително под нормалните през периода 1990 - 2000 г., особено през 1993, 1997 и 2000 г. Средногодишната температура е 8,7 0C. Температурите са над нормата през периода 1993 - 2003 г., а през 1999 до 2002 те са над нормалните с около 1,5 до 2,5 0С. Дефицит в навлажняването в района на изследването не се установява за периода на засушаването от 1982 до 1994 г. Доказано е засушаване през август за 10-годишния период от 1992 до 2001 г., който е неблагоприятен за развитие на растителността. Установено е, че засушливият период в регионите на границата между ниската и планинската лесорастителни зони (800 - 900 m надм.в.) е продължил до 2001 г. Периодът 1993 до 2000 г. може да се определи като критичен по отношение влагообезпечаването. Настоящото изследване показва, че след 1 - 2-годишно прекъсване на засушаването от периода 1982 - 1994 г. отново са настъпили неблагоприятни климатични условия, което е дало отражение върху биологичната продуктивност на горските екосистеми.


Ключови думи: климат, валежи, температури, засушаване, климатограма, индекс на де Мартон, стационар Габра, Средна гора


CLIMATE CHARACTERISTIC OF Ihtimanska SREDNA GORA


I. Ts. Marinov

Forest Research Institue - Sofia


(S u m m a r y)


Monthly and annually dynamics of the precipitations and temperature in the region of the experimental station Gabra of the Forest Research Institute, situated in Ihtimanska Sredna gora for the period 1974 - 2004 has been studied. This information is used for complex climatic indexes for evaluation of climatic conditions in the region regarding growth of the forest vegetation.

The average annual rainfall is 563 mm. The annual precipitations are significantly below the average in the period 1990 - 2000, especially in the years 1993, 1997 and 2000. The average monthly rainfall is between 27 and 80 mm. The potential erosion precipitations which amount is equal or over then 9.5 mm are about 27 % of the total number of precipitations and 66 % from annual rainfall. The average annual temperature is 8,70C. The temperatures are over the average in the period 1993 - 2003. In the years 1999 and 2000 they are with 1.5 - 2.50С over the average one.

It was not find out deficit of the moisture in the investigated area for the dry period 1982 - 1994. The drought was proved in August for 10 year period - 1992 to 2001, which is unsuitable for vegetation growth. It is established that dry period in the regions on the border between lowlands and a highland (800 - 900 a.s.l.) has been continued to 2001. The period 1993 - 2000 can be defined as critical regarding the availability of moisture. It is established that 1-2 years after the dry period during 1982 - 1994 again adverse climatic conditions are set in, which has been influenced on biological productivity of forest ecosystems. That needs investigations for the degree of this adverse effect as well as to undertake measures for adaptation of the vegetations, mainly forest plantations, to warm climate and dry periods.


Key words: climatic indexes, annual rainfall, monthly rainfall, dry period, potential erosion precipitations, Ihtiman Central Mountain

Свързани:

Климатична характеристика на ихтиманска средна гора iconПодатливост на ерозиране (к фактор) на канелени горски почви от сТационар габра Ихтиманска средна гора
Съдържанието на тези фракции, както и специфичният характер на хумуса, показват, че общото съдържание на въглерод в почвата под иглолистни...
Климатична характеристика на ихтиманска средна гора iconОбщинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община златица
Златишко-Пирдопската котловина. На север се простират Южните склонове на Стара планина, а най-отдалеченото село – Петрич е разположено...
Климатична характеристика на ихтиманска средна гора iconКурортът Хисаря е разположен в центъра на България, върху южните склонове на Средна Гора, с надморска височина 360 м., 40 км северно от Пловдив, 180 км
Курортът Хисаря е разположен в центъра на България, върху южните склонове на Средна Гора, с надморска височина 360 м., 40 км северно...
Климатична характеристика на ихтиманска средна гора iconВ подножието на планина Средна гора се намира китното възрожденско градче Копривщица. В него живее едно чаровно българско семейство. Майката носи известното име
Средна гора се намира китното възрожденско градче Копривщица. В него живее едно чаровно българско семейство. Майката носи известното...
Климатична характеристика на ихтиманска средна гора icon14 и 15. 01 Средна гора – Х. „Бунтовна
Рила – традиционно зимно изкачване на вр. Мусала (2925 м.) – първенеца на балканите
Климатична характеристика на ихтиманска средна гора icon14 и 15. 01 Средна гора – Х. „Бунтовна
Рила – традиционно зимно изкачване на вр. Мусала (2925 м.) – първенеца на балканите
Климатична характеристика на ихтиманска средна гора iconОбщина иваново
Климатична характеристика на община Иваново Демографска характеристика на община Иваново
Климатична характеристика на ихтиманска средна гора iconКалендарен план за 2007 година посветени на: 105 години организиран туризъм в град Варна
Републикански поход по пътя на Бенковски –Средна гора Стара планина. III кат. Нск
Климатична характеристика на ихтиманска средна гора iconВинарски Комплекс
Комплексът се намира в подножието на Средна Гора, във втора предохраняема зона на Тракийски култов център в непосредствена близост...
Климатична характеристика на ихтиманска средна гора iconСписъ к
На допуснатите до участие в конкурса служители от Затвора гр. Пазарджик и зо”Средна гора” при Затвора –Пазарджик
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом