"електромеханични елементи"ад-гр. Смолян




Име"електромеханични елементи"ад-гр. Смолян
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер20.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.eme-ad.com/documents/Politika po okolna sreda.doc




"ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ"АД-гр.Смолян



Стр.: 1 / 1

Наръчник по управление на околната среда

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА






Политиката по управление на околната среда на "ЕМЕ"АД е резултат

от ангажимента на Ръководството за предотвратяване на замърсяването

на околната среда, гарантиране здравето и безопасната работа на персонала.

Политиката по управление на околната среда на "ЕМЕ"АД е насочена към намаляване на вредните въздействия върху компонентите на околната среда и недопускане на рискове.

Реализирането на Политиката по управление на околната среда се осъществява чрез постигане на съответствие между изискванията на клиентите, вътрешните разпоредби, законовите и подзаконови нормативни изисквания, поставени към Република България, като член на Европейския Съюз.

За осъществяването на Политиката по управление на околната среда Ръководството на организацията ще продължи да работи в направленията:


  1. Непрекъснато подобряване отношението към околната среда, здравословните

и безопасни условия на труд.

2. Предотвратяване на замърсяване на околната среда.

3. Спазване на приложимите нормативни и доброволно приети изисквания.

4. Повишаване на професионалното равнище на персонала от всички нива, чрез

специализирани обучения по въпроси отнасящи се до околната среда.

Ръководството на организацията, при условията на поддържана и ефикасно

действаща Система за управление на околната среда, спазва принципите :


  • Провеждане политика на непрекъснато развитие, опазване и съхраняване на

околната среда, като гаранция за просперитета на организацията.


  • Проява на професионализъм и отговорност към изискванията на клиента и обществото.








Изпълнителен Директор : инж. Петър Милев ................


Рев. : 02


дата:


01.06.2010 г.




Свързани:

\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconЕлектромеханични елементи ад
Производство на електромеханични елементи, изделия, галванизация и инструментални екипировки, с качество удовлетворяващо изискванията...
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconЮгозападен университет "неофит рилски"
Дисциплината се базира на познанията от “Електрически измервания”, “Електромеханични устройства”, или “Управление на електромеханични...
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconРегионална инспекция по околната среда и водите смолян
Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. „Петър Берон“, №1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Васил...
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconРепублика българия
Бари транс” еоод, код еик: 112648657 с адрес на управлението: област Смолян, община Смолян гр. Смолян, ул. “Бяло море” №2, с лице,...
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconРепублика българия
Билдър. Бг” еоод, код еик: 120598983, с адрес на управлението: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, бул. “България” №26А, с...
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconРепублика българия
Нефертити-варджиев и сие” оод код еик: 201479452 с адрес на управлението: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. „Зорница”...
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconГрад: Смолян  Адрес за допълнителни документи
Наименование: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за транспорт нануждаещи се от хемодиализа болни от дома им до...
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconОбразец №8 Съгласно чл. 42, ал. 1 от зуо
Еик: 120564116, седалище и адрес на управлението: област Смолян, община, Смолян, гр. Смолян, ул. „К. Маджаров” №8, бл. 2, вх. Г,...
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconБългарски Лекарски Съюз
Ръководството на мбал смолян, упражнява безпрецедентен натиск върху членове на Лекарската колегия, като забранява да се сключат втори...
\"електромеханични елементи\"ад-гр. Смолян iconНационални фолклорни празници смолян` 2009 гр. Смолян, 11 – 13 юни 2009 г. Под патронажа на Министъра на културата проф. Стефан Данаилов
Смолян 2009 ще се проведат в град Смолян на 11, 12 и 13 юни /четвъртък, петък и събота/. Те ще се превърнат в едно от най-мащабните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом