Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година




ИмеГодишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер14.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.zpg-headteacher.comuf.com/fvs.doc
ЗПГ “ КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ “


МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ – “ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ “


Годишен план


За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година


1. Вътрешноучилищни турнири:

- тенис на маса срок месец 11/12 отг. Пасков

- волейбол срок месец 11/12 отг. Гогова

- спортна стрелба срок месец 12/12 отг. Митрева

- футбол срок месец 04/13 отг. Пасков

- състезание по ски между учениците от ЗПГ

срок месец 02-03/13 отг. Гогова

- хандбал срок месец 10-11/12 отг. Пасков/ Гогова


2. Участие в общоучилищните мероприятия – Лекоатлетически крос и колопоход „ Не на наркотиците ”

срок постоянен отг. Преподавателите


3. Участие в градски, областни, зонални и републиканските ученически игри.

срок постоянен отг. преподавателите


4. Еко поход, съвместно с методическото обединение “Природни науки”.

срок постоянен отг. Преподавателите


5. Международни турнири / Р. Македония /

- спортна стрелба – гр. Охрид у-ще „св. Климент Охридски ” и гр. Кавадарци

- турнир по хандбал – гр. Валандово у-ще „ Гоце Делчев”

- турнир по футбол - гр. Валандово у-ще „ Гоце Делчев”


6. Участие в проект „ Да направим училището по привлекателно за младите хора”, „ Успех ”.

7. Подготвителни дейности, свързани с лицензиране на спортен клуб към гимназията.

Срок: 30.12.2012

Отг. Председателя на МО 8. Провеждане на работна среща с учители от други МО за координация относно провеждането на допълнителния час по ФВС.

Срок: 28.09.2012г

Отг. Председателя на МО

13.09.2012 г. Председател на

гр. Сандански методическото обединение : Петър Пасков

Свързани:

Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха,...
Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година
Европейския съюз, в духа на демократичните ценности за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко...
Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconПриложение към Годишен план за учебната 2012/2013 година, Утвърден със Заповед №147/14. 09. 2012 г на директора
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №11/14. 09. 2012 г
Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconГодишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г.
За дейността на регионален инспекторат по образованието – сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната...
Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и под знака на 50годишния...
Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconГодишен план
Дейности, свързани с планирането и създаването на цялостна организация на работа през учебната 2012-2013 г
Годишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година iconУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом