Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер44.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-kostinbrod.org/uploads/acts/nakazatelni/R/2008/nakazatelni-R-168-2008.rtf
Р Е Ш Е Н И Е


гр.Костинброд,04.11.2008 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


КОСТИНБРОДСКИ РАЙОНЕН СЪД - ПЪРВИ СЪДЕБЕН РАЙОН в публично заседание на 04.11 .2008 г.в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИАНА СТАНКЕВА


при секретаря Роза Симеонова ,като разгледа докладваното от съдията н.а.х.д. №168/2008 г. по описа на КРС ,за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е образувано по изпратено Постановление на КРП,с което е направено предложение за освобождаване на Д. В. Д. с ЕГНххх от гр. Г., ул.”ххх”№4 от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78 А от НК.

Съдът след прецени материалите по делото и Постановлението на КРП,приема за установено следното:

Наказателното производство е водено срещу Д. В.Д.е за извършено престъпление по чл. 345 от НК.

От извършените процесуално - следствени действия на предварителното производство е установена следната фактическа обстановка:На 28.02.08г. около 18,45 часа автопатрул при РПУ – гр. Годеч в състав Пламен Николов – младши автоконтрольор и полицай Павел Николов,в гр.Годеч,на ул.”Нишава” спрели за проверка лек автомобил “Мицубиши Кордиа”, с ДК№ СО 62 10 РА ,управляван от обвиняемия Д. В. Д. от гр.Г..От извършената справка се установило,че регистрационните табели,поставени на лек автомобил “Мицубиши Кордиа” са издадени за друго превозно средство-лек автомобил ВАЗ 2107,собственост на Людмил Асенов Кирилов.Лек автомобил “Мицубиши Кордиа” е собственост Станой Георгиев Станоев с прекратена регистрация в КАТ при ОДП-София област на 15.03.07г.

От проведените разпити на свидетели на предварителното производство е установено,че лекият автомобил ВАЗ бил паркиран пред дома на Станоев,тъй като единият номер бил откачен една нощ от едната страна,то Станоев свалил табелите и ги прибрал в багажника на л.а.”Мицубиши”,бил в двора пред дома на съсед на Станоев на име Велин като контактният ключ е на таблото.Обвиняемият Д. бил приятел на Станоев,но без да го попита решил да ползува автомобила.Намерил табелите в багажника и ги сложил на л.а."Мицубиши.На 28.02.2008г.,около 18,45ч Д. В.Д. управлявал автомобила в гр.Годеч,по ул.”Нишава” и бил спрян за проверка от автопатрул при РПУ – гр. Годеч

Предвид изложената фактическа обстановка и събраните по делото доказателства се налага правният извод, че с действията си обв.Д.е осъществил от обективна и субективна страна състав на престъпление по чл.345 от НК.

От обективна страна на 28.02.2008г.,около 18,45ч в гр.Годеч,на ул.”Нишава” при управление на моторно превозно средство-лек автомобил “Мицубиши Кордиа”,собственост Станой Георгиев Станоев с прекратена регистрация в КАТ при ОДП-София област на 15.03.07г.,си служи с контролни знаци -2 броя регистрационни табели с № СО 62 10 РА,прикрепени за автомобила ,издадени на друго МПС-лек автомобил ВАЗ 2107,собственост на Людмил Асенов Кирилов

От субективна страна деянието е извършено умишлено по смисъла на чл.11 ал.2 от НК, като обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици от извършването му и ги е целял.Обвинението се доказва от всички приобщени по досъдебното производство материали:,протокол за оглед,докладна за извършена справка в Централна база Данни-КАТ.Предвид изложената фактическа обстановка и събраните по делото доказателства се налага правният извод, че с действията си обв.Д.е осъществил от обективна и субективна страна състав на престъпление по чл.345 от НК.

С оглед гореизложеното обвиняемият Д. В.Д. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи съответното административно наказание. Посоченият извод се налага от кумулативното наличие на визираните в чл.78а от НК предпоставки, а именно: за престъплението, в извършването което е обвинен Д. – чл.345 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 100 до 300 лева; от деянието, предмет на досъдебното производство няма причинени имуществени вреди; обвиняемият не е осъждана и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК.

В съдебно заседание обвиняемият не се явява. След преценка на събраните по делото доказателства съдът намира, че са налице законоустановените предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а, от НК Съдът намира, че на обвиняемия следва да бъде наложено административно наказание .

Р Е Ш И :


ОСВОБОЖДАВА обвиняемият Д. В. Д.,ЕГН ххххх е роден на хххг. в гр.С., българин, българско гражданство,със средно образование,женен,професия:шофьор. Същият е с постоянен адрес: гр.Г,ул. “ххх”№4 ,неосъждан от наказателна отговорност.

НАЛАГА на основание чл. 78А от НК на обвиняемия Д. В. Д.,ЕГН ххххх е роден на хххг. в гр.С., българин, българско гражданство,със средно образование,женен,професия:шофьор. Същият е с постоянен адрес: гр.Г,ул. “ххх”№4 ,неосъждан АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 500(пастотин)лева.

Решението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от съобщението до КРП и от днес за обвиняемият пред СОС.


Районен съдия:

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова адм д. №98/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом