Покана за изразяване на интерес
ИмеПокана за изразяване на интерес
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер31.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://xa.yimg.com/kq/groups/13040593/54452004/name/Call_AUBG_BULG.doc
Покана за изразяване на интерес

Интензивно обучение по английски език

за млади роми – висшисти


подкрепено от Институт „Отворено общество” – Будапеща и

координирано от Центъра за развитие на регионални политики – София


Краен срок за подаване на документи: 23 октомври 2009


Програмата „Ромски инициативи” на Институт „Отворено общество” – Будапеща и Центърът за развитие на регионални политики – София имат удоволствието да обявят стипендиантска програма за 8-месечно интензивно обучение по английски език в Американският университет (АУБ) в Благоевград. Обучението ще стартира на 19 януари 2010 г. Апликационни документи се приемат от роми – висшисти от държави – членки на Европейският съюз, участващи в Десетилетието на ромското включване 2005-2015 (www.romadecade.org).


Интензивното обучение по английски език цели да подобри личностното развитие на млади роми чрез развитие на езиковите им умения.


Академична програма:


Интензивният 8-месечен курс по английски език се състои от 2 модула, всеки от които е с продължителност от 500 часа (4 месеца – по 6 часа дневно). В края на модул 1 курсистите развиват всички езикови умения - слушане, говорене, четене и писане – до ниво среднонапреднали. В края на модул 2 курсистите овладяват отлично писмено и говоримо езика и придобиват езикова и комуникативна компетентност.


Времеви график:


Два модула на интензивно обучение по английски език:


Модул 1: 19 януари – 15 май 2010

Модул 2: 24 август – 18 декември 2010


Критерии за допустимост/избор:


 • Апликционни документи се приемат от граждани на държави – членки на Европейския съюз, участващи в Десетилетието на ромското включване.

 • Предпочитани ще бъдат кандидати, въвлечени в работа по ромските проблеми в области, като гражданско общество, медии, политики.

 • Кандидатстването на жени се окуражава.

 • Кандидатите трябва да имат завършена степен на университетско образование до крайния срок за подаване на документи.

 • Изизсква се минимална компютърна грамотност за участие.

 • Кандидатите трябва да са съгласни да живеят в гр. Благоевград за периода на обучение.

 • Задължителна е здравна застраховка и застраховка „Злополука”. Центърът за развитие на регионални политики ще се погрижи избраният кандидат да получи застраховка преди началото на езиковото обучение.


Списък на всички задължителни апликационни документи на български език

    • Апликационна форма.

 • Копие на дипломи за средно и за висше образование (за кандидати, които са завършили висшето си образование, но все още не са получили диплома, е достатъчно да представят уверение от съответния ВУЗ за завършена степен. В определени случаи можем да приемем студенти, които са записани във ВУЗ и са завършили поне 75% от образованието си.)

 • Две препоръчителни писма.

 • Есе – кандидатът с приблизително 1000 думи следва да обясни мотивите си за кандидатстване за обучението по английски език.

 • Автобиография в стандартна форма за ЕС (Europass CV), която можете да получите на интернет страница: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/navigate.action

Моля обърнете внимание на списъкът с всички задължителни апликационни документи. В случай на липсващ документ от горе изброените вашата апликация ще бъде счетена за непълна и дисквалифицирана!

Финансиране


Финансова подкрепа за обучението се предоставя от Институт „Отворено общество” – Будапеща. Координацията на програмата в България се осъществява от Центъра за развитие на регионални политики.


Финансовата подкрепа за двата модула включва:

 • Пътни разходи до и от Благоевград ще бъдат поети от Институт „Отворено общество”. Курсистите ще пътуват обратно до родното си място през лятната ваканция.

 • Квартира.

 • Разходи за живеене, здравна застраховка и застраховка „Злополука”: 3100 Евро (350 Евро/месец + 300 Евро за застраховка)Апликационни документи:


Моля, изпратете вашите апликационни документи (като ползвате прикачената апликационна форма) по електронна поща (e-mail), обикновенна поща или по факс до 23 октомври 2009.


Roma Initiatives

Open Society Institute Budapest

Oktober 6 u.12
H-1051 Budapest Hungary
E-mail: rio@osi.hu
Fax: +361 327-3841

Свързани:

Покана за изразяване на интерес iconПриложение 7
Покана за изразяване на интерес ami cardoc 2010 г. – Услуги за описване и техническа помощ при архивирането
Покана за изразяване на интерес iconПокана за изразяване на интерес
Национален координационен комитет по превенция на хив/спин/ппи към министерски съвет – българия
Покана за изразяване на интерес iconЕвропейски орган за безопасност на храните покана за изразяване на интерес за длъжността член на управителния съвет
Черен химикал, дори когато към заявлението са приложени допълнителни страници. Подпишете попълнения формуляр и отбележете датата
Покана за изразяване на интерес iconПокана За заявяване на интерес към концесия за строителство и експлоатация на тунелно преминаване на стара планина
С настоящата обява се канят инвеститори – компании или консорциуми с опит в пътното строителство и експлоатация и специално, с ноу-хау...
Покана за изразяване на интерес iconОдит, изразяване на сигурност и свързани услуги
Структура на Становищата, издадени от Съвета по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност
Покана за изразяване на интерес iconДоклад свободата на изразяване в интернет
Изследване на правните разпоредби и практики, отнасящи се до свободата на изразяване и свободното предаване на информация и медийния...
Покана за изразяване на интерес iconОбщински съвет
Разглеждане на докладна записка относно декларация за изразяване на интерес за изграждане на потенциални рибарски групи по мярка...
Покана за изразяване на интерес iconЗаявяване на интерес за участие с подпроекти по проект
Финансов ресурс: Европейска Комисия, Програма interreg ivc, чрез обявяване на покана за набиране на подпроектни предложения по проект...
Покана за изразяване на интерес iconЗащита на свободата на изразяване на мнение извън Съвета на Европа
Свободата на информация е основно човешко право и крайъгълен камък на всички свободи, на които ООН се е посветила”. Във всички произтичащи...
Покана за изразяване на интерес icon1. Изискванията за изпълнението на договора са
Нвмоп приета с постановление на министерски съвет №249 от 17. 09. 2004 г., Ви отправяме покана да предоставите оферта за изпълнение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом