Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия
ИмеCurriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер22.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pr.e-varna.info/uploaded/CV_Mladen_Tonev.doc
CURRICULUM VITAE

на

доц., д-р Младен Димитров Тонев


Име, презиме, фамилия: Младен Димитров Тонев

Дата на раждане: 16 ноември 1958 г.

Месторождение: гр. Карнобат – Република България

Народност: Българин

Семейно положение: Семеен, с две деца

Адрес: 9703 Шумен, България

Бул. “Славянски” № 13, вх.А, ап.7

Телефони (дом.): 054 86 21 66

GSM: 0887/306271

E-mail: mladen_tonev@abv.bg

Образование: Висше, икономическо

Придобити образователни степени:

1976 – завършил средно образование в ПГ “В. Левски”, гр. Карнобат;

1982 – завършил Общоикономическия факултет на ВИИ “К.Маркс” /сега Университет за национално и световно стопанство/, гр. София като магистър по икономика;

2000 – доктор по икономика, тема на доктората: “Структура на индивидуалната собственост в Република България и производните й доходи”;

2001 – доцент на ВСУ “Ч. Храбър”, гр. Варна.

2006 – редовен доцент по политическа икономия, научен шифър 05.02.01.

Професионален опит:

1982-1983 – специалист плановик в СК “Нефтохим” /сега “Лукойл-Нефтохим”/, гр. Бургас;

1983-2000 – преподавател във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Варна

1983 – асистент по политическа икономия във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Варна;

1986 – старши асистент по политическа икономия във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Варна;

1991 – главен асистент по политическа икономия във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Варна;

1995-2000 – докторант на катедра “Обща икономическа теория” на Икономически университет, гр. Варна;

от 2000 до 2006 г. – преподавател в Програма “Икономика” на УНК “Икономика и управление” при ВСУ “Ч. Храбър”, гр. Варна

от 2006 г. доцент по политическа икономия, научен шифър 05.02.01 в катедра „Икономика” на Стопанския факултет на ВСУ „Ч. Храбър”, гр. Варна

Членство в научни дружества и организации: Член на НТС, клон Варна, секция “Икономика”, гр. Варна

Езикова подготовка: ползвам свободно руски език и английски език на първо ниво.

Практически умения: Компютърна грамотност: Microsoft Word, Excel, Power Point Presentation;

Шофьорска книжка


По важни публикации, подсказващи насоките на научните интереси:


Монографии:

  1. Международен мениджмънт (Мениджмънт в международния бизнес). – Благоевград: Плато, 2000;

  2. Резултати от изследване, проведено с групи от обучавани и обучаващи в системата на висшите училища, с цел създаване на университетска система за самооценка и контрол на обучението”. – в съавторство, Варна: изд. на ТУ-Варна, 2001;

  3. Капиталова структура и икономически растеж. – Варна: изд. на ВСУ, 2004.


Учебници:

  1. Уводни въпроси в икономиката, част І-ва. – София: ДВИ, 1993;

  2. Основи на корабния мениджмънт, част І-ва. – София ВИК “Св. Г. Победоносец”, 1995;

  3. Основи на корабния мениджмънт, част ІІ-ва. – София ВИК “Св. Г. Победоносец”, 1998;

  4. Бизнескомуникации. – в съавторство. – Варна, ТУ-Варна, 2003.

Свързани:

Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconИме, Презиме, Фамилия: Петър Димитров Савов

Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconМладен Димитров Тонев за периода 1987 -2009 година
Тонев, М. Взаимовръзки и взаимозависимости между човешкия капитал и социалния капитал. – Варна: Изд-во всу, 2010 – под печат
Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconПредложение за нов курс Име, презиме, фамилия: доц д-р Иванка Василева Янкова
Месторабота: Университетска библиотека при Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconИме, Презиме, Фамилия
Име на Курс: Педагогическа правоспособност за предподавател по психология, логика, етика, право и философия
Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия Събина Христова Анева /лектор/ и Елена Ангелова Герасимова /асистент/ Месторабота Централна библиотека на бан
Име, презиме, фамилия Събина Христова Анева /лектор/ и Елена Ангелова Герасимова /асистент
Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconЗа нов курс Име, презиме, фамилия ст н. с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор/ Месторабота Централна библиотека на бан
Име, презиме, фамилия ст н с д-р Динчо Илиев Кръстев /лектор/ и Събина Христова Анева /лектор
Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconИме презиме и фамилия

Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconИме презиме и фамилия

Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconИме презиме и фамилия

Curriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия iconИме презиме и фамилия

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом