Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо
ИмеВнимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер47.05 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/iziskvaniq_DR_izkustva.doc
В Н И М А Н И Е!


за допускане до

Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо:


1. Да се подаде заявление (получава се от сектор дипломиране) за допускане до Защита на дипломната работа/ Държавен изпит - само за студенти, на които не са изтекли студентските права – до 3 години от първата насрочена дата за ЗДР/ДИ за випуска, с който са завършили семестриално (а не дата на последния взет семестриален изпит).


  1. Да се внесе таксата за ЗДР/ДИ. Оригиналната фактура се представя на администратора – стойността на таксата е половината от семестриалната такса на последния семестър (решение на Академичен съвет Пр. № 7/23.04.2010г.)
  1. Да е семестриално завършил и изпълнил всички задължения по учебен план - студентът да свери оценките си от хорариумната справка с тези от студентската книжка и съгласието си да потвърди с подпис на справката.
  1. Ксеро-копие на лична карта.
  1. Да се представят снимки - 2 бр. (паспортен формат – матирани) – надписани с три имена и ф. № .


ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЕКТОР „ДИПЛОМИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ” (БИВШО АТЕЛИЕ 105 - по рисуване, ВЪНШНИ СТЪЛБИ ОТ СТОЛОВАТА)


  1. Да се представят:

- Хартиените носители на дипломните работи (ПАПКИТЕ завършени в окончателният им вариант):

- 2 бр. – за спец. „Хореография”

- 1 бр. – за спец. МД, ПД и ХТ

подписани от научния ръководител и студента - титулната страница да е по установения образец (за спец. МД, ПД и ТД – да съдържат необходимите реквизити за титулна страница).

- Електронните (CD/DVD – за всяка папка) носители трябва да бъдат надписани с името на дипломанта, факултетен номер и тема на дипломната работа (в хартиени пликове).


Информацията е налична на сайта на ВСУ: www. vfu.bg

Препоръчително е един ден преди защитата да се провери съвместимостта на електронния носител на дипломната работа с мултимедийната техника (записите да са на най-разпространените графични версии – за Windows XP, не по висики).


  1. Заявление (получава се от секретаря) с темата на дипломната работа попълнени точно и четливо, така както е изписана в дипломната работа.
  1. В деня на изпита да се носи студентската книжка.ДОКУМЕНТИТЕ ПО т. 6 и 7 се ПОДАВАТ при

СЕКРЕТАРЯ НА КАТЕДРАТА


АКО ДИПЛОМАНТА Е ГОТОВ ПО-РАНО С ПОДАВАНЕТО НА МОЛБАТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДИПЛОМИРАНЕ

(с документ от сектор дипломиране, че са му приети документите)


При подаване на дипломната работа се представя и попълненият и заверен в нужните канцеларии ОБХОДЕН ЛИСТ (наличен по долу) !


ДИПЛОМАНТ, КОЙТО Е ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ,

НО НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ ДИПЛОМНА РАБОТА ПРИ СЕКРЕТАРЯ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ, НЯМА ДА БЪДЕ ДОПУСНАТ ДО ДИПЛОМНИТЕ ИЗПИТИ.
Информацията е налична на сайта на ВСУ: www. vfu.bg


Образец на заглавна страница (Необходимите реквизити)!


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ


КАТЕДРА „ИЗКУСТВА”


ДИПЛОМНА РАБОТА
на тема:

.............................................................................................................

.............................................................................................................Дипломант: .............................

Научен ръководител: ....................

/име, презиме, фамилия/

/име, фамилия/


фак. № ..................


Специалност: „..............................”


Варна, 20….. г.


Информацията е налична на сайта на ВСУ: www. vfu.bg


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

О Б Х О Д Е Н Л И С Т
Студентът /ката …………………………………………………………….…………………………………

Фак. № …………………………………………….

Специалност …………………………………………………………………………….…………………….

при Архитектурен Факултет


Н Е Д Ъ Л Ж И:  1. Книги на библиотеката ………………………….......……………………………………………………

(подпис и печат)  1. Имущество на общежитието ……………………………………….........…………………………………

(подпис и печат)  1. Информационен център ……..............................................................................…………… ……………

(ст. 308- прием от 2005 г. насам)/ Архив (ст. 414 – прием до 2004 г. - включително/

(получават се дипломите за средно образование) (подпис и печат)


Гр. Варна Дипломант:

Дата: ................... /подпис на дипломанта/

Свързани:

Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо iconСъобщени е
Студентите, завършили семестриално образователните степени “Бакалавър” и „Магистър”, които следва да се явяват на държавен изпит...
Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо iconСъобщени е
Студентите, които ще се явяват на Държавен изпит и защита на дипломна работа през м септември 2012г подават молби в сектор “Студенти”стая...
Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо iconКатедра "Международни отношения"1
Студентите подават по две молби за допускане за явяване в Катедрата и в Дирекция “Бакалавърска степен” при инспекторката (за да бъдат...
Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо iconИзисквания, на които трябва да отговорят студентите програма "Право", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма “Право”, випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит
Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо icon3. "Другата" психология на Вилхелм Вундт. Езикът, митовете и обичаите като изследователски области на народопсихологията
Форми на контрол 20% контролна работа, 40% курсов проект, 40% писмен изпит. Предаването проект е условие за допускане до изпит
Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо iconДати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

Внимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом