Приложение 1
ИмеПриложение 1
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер116.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://212.122.186.152/IANMSP_MZ/Documents/000000971/BGBG/Prilojenie 1.doc
ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Списък на проектни предложения, за които са представени всички официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, изискуеми съгласно чл.10, ал. 5, т. 2 от ПМС №121/31.05.2007 г. (в редакцията му преди измененията, обн. ДВ, бр.16/2009 г.) и съгласно т. 4.1.4 от Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”
Проектно предложение №

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Среден резултат

Общ бюджет на проекта

Сума на безвъзмездната финансова помощ

% на помощта

1

BG161PO003-2.1.05-0077

Хидравлични елементи и системи АД

Технологично обновление и модернизация на машинния парк в ХЕС АД

94,501420152

4 299 079,00

2 149 539,50

50,0000000000%

2

BG161PO003-2.1.05-0073

Центромет АД

Развиване производството на продукти с висок експортен потенциал – голямогабаритни детайли за различни отрасли на промишлеността

94,398705649

1 882 351,87

941 175,93

49,9999997344%

3

BG161PO003-2.1.05-0138

Електростарт АД

Технологична модернизация на оборудването на водещ международен производител на дросели

94,185661111

1 783 008,00

891 504,00

50,0000000000%

4

BG161PO003-2.1.05-0084

Монбат АД

Повишаване на конкурентоспособността на Монбат АД чрез инвестиране в ново оборудване за производство на решетки и плочи за сухозаредени и залети оловно-кисели батерии

94,094615632

10 820 973,90

4 998 207,84

46,1899999592%

5

BG161PO003-2.1.05-0066

Победа АД

Повишаване на конкурентоспособността на “ПОБЕДА” АД чрез внедряването на иновативни производствени линии

93,932572618

10 737 076,42

5 000 000,00

46,5676111859%

6

BG161PO003-2.1.05-0106

Арома АД

Интегрирана управленческа система и технически решения за повишаване на конкурентноспособността и ефективността на бизнес процесите на компания Арома АД

93,645349967

1 212 307,00

606 153,50

50,0000000000%

7

BG161PO003-2.1.05-0078

М+С Хидравлик АД

Внедряване на ново технологично оборудване в “М+С Хидравлик”АД

93,420542176

4 970 820,00

2 485 410,00

50,0000000000%

8

BG161PO003-2.1.05-0065

ВСК Кентавър - ИЗ Динамика ЕООД

Повишаване конкурентоспособността на “ВСК Кентавър-ИЗ Динамика” ЕООД чрез технологична модернизация на производството

93,234340626

9 975 451,32

4 987 725,66

50,0000000000%

9

BG161PO003-2.1.05-0103

Хюндай Хеви Индъстрийс Ко.България АД

„По-нататъшно укрепване на конкурентноспособността на „Хюндай Хеви Индъстрийс Ко. България” АД на международните пазари чрез продължаваща технологична модернизация”

93,233091306

3 162 700,00

1 575 525,82

49,8158478515%

10

BG161PO003-2.1.05-0086

Мегапорт ООД

Утвърждаване на „Мегапорт” ООД като водещо предприятие в производството и рециклирането на опаковки от пластмаса на българския и международния пазар

93,031702881

4 998 800,00

2 498 800,00

49,9879971193%

11

BG161PO003-2.1.05-0017

ГИПС АД

Повишаване на конкурентоспособността и ефективност­та на производството на „Гипс” АД чрез изграждане на комплектна инсталация за калциниране на природен гипс

92,937266634

6 464 438,00

2 875 255,45

44,4780420200%

12

BG161PO003-2.1.05-0116

Автомагистрали-Черно море АД

Проект за модернизация и разширяване на дейността на “Автомагистрали – Черно море” АД

92,920172837

10 211 731,00

4 999 663,49

48,9599999256%

13

BG161PO003-2.1.05-0052

София Мед АД

Модернизация на „София Мед” АД
– инвестиции за развитие и конкурентноспособност
на европейския пазар

92,587846176

7 625 333,62

3 812 666,81

50,0000000000%

14

BG161PO003-2.1.05-0057

Динамо АД

Технологично обновление с помоща на структурните фондове на ЕС

92,570051442

748 811,00

374 405,50

50,0000000000%

15

BG161PO003-2.1.05-0122

Престиж 96 ООД

„Инвестициите в Престиж 96 ООД – предпоставка за прогресивно развитие на европейските пазари”

92,568612282

2 113 770,00

1 056 885,00

50,0000000000%

16

BG161PO003-2.1.05-0087

Датекс ООД

Технологично разширение на цех за монтаж на печатни платки

92,354087204

2 398 488,00

1 151 274,24

48,0000000000%

17

BG161PO003-2.1.05-0127

Булметал ООД

Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване

92,160770004

5 724 044,35

2 862 022,17

49,9999999126%

18

BG161PO003-2.1.05-0153

ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД

Повишаване на конкурентоспособността на “Теклас- България”АД

92,108509559

2 077 378,94

1 038 689,47

50,0000000000%

19

BG161PO003-2.1.05-0042

БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД

Закупуване на нови таблет-преса и блистер автомат и ремонт на съществуваща сграда за технологичната модернизация на таблетното производство в „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, Казанлък

92,086364603

2 964 227,40

1 480 928,00

49,9599996950%

20

BG161PO003-2.1.05-0128

Унифарм АД

Модернизация и развитие на Унифарм АД

91,959671235

5 309 000,00

2 654 500,00

50,0000000000%

21

BG161PO003-2.1.05-0021

АСАРЕЛ- МЕДЕТ АД

Повишаване ефективността на “Асарел-Медет” АД чрез технологична модернизация в предприятието

91,701998864

10 347 000,00

4 999 670,40

48,3200000000%

22

BG161PO003-2.1.05-0082

Балканкар-Заря АД

Ефективност и качество за устойчиво развитие на БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД

91,635859048

3 127 800,00

1 563 900,00

50,0000000000%

23

BG161PO003-2.1.05-0070

Стилмет АД

„Инвестиции и постигане на устойчивост в Стилмет АД”

91,526572321

12 069 426,93

4 948 465,04

40,9999999892%

24

BG161PO003-2.1.05-0135

Автомагистрали Хемус АД

Технологична модернизация на „Автомагистрали Хемус” АД за постигане на дългосрочна пазарна устойчивост

91,351957370

3 700 000,00

1 813 000,00

49,0000000000%

25

BG161PO003-2.1.05-0064

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

Повишаване конкурентоспособността на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД чрез въвеждане на нова технология за пянозапълване на врати на хладилни и фризерни уреди

91,321234905

4 356 550,00

2 177 403,69

49,9800000000%

26

BG161PO003-2.1.05-0047

БЪЛГАРИЯ-К АД

Повишаване на конкурентоспособността и адаптивността на “България – К” АД,
гр. Казанлък

91,212291039

401 425,03

200 712,51

49,9999987544%

27

BG161PO003-2.1.05-0079

Елхим- Искра АД

Повишаване на производствения капацитет в “Елхим Искра” АД

90,837005771

729 720,00

364 860,00

50,0000000000%

28

BG161PO003-2.1.05-0055

Спарки Елтос АД

„Повишаване конкурентоспособността на „СПАРКИ ЕЛТОС” АД чрез технологична модернизация на производствения процес”

90,458941507

7 637 800,00

3 818 900,00

50,0000000000%

29

BG161PO003-2.1.05-0101

Мак АД

„Повишаване конкурентоспособността на „МАК” АД чрез технологична модернизация на производствения процес”

90,455434809

1 085 040,00

542 520,00

50,0000000000%

30

BG161PO003-2.1.05-0036

Тракция АД

Повишаване конкуретноспосбността на “Тракция” АД чрез технологична модернизация

90,444845820

1 149 637,00

574 818,00

49,9999565080%

31

BG161PO003-2.1.05-0014

Хидрострой АД

Разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на Хидрострой АД чрез изграждане на комплексна инсталация за производство на бетонови изделия

90,293396097

6 491 832,00

3 245 916,00

50,0000000000%

32

BG161PO003-2.1.05-0099

Пресков АД

Технологична модернизация на „Пресков”АД

90,143984613

9 164 145,68

4 582 072,84

50,0000000000%

33

BG161PO003-2.1.05-0062

Екстрапак ООД

„Експанзия на пазара чрез финализирането на цялостна технологична модернизация в предприятието”

89,034139956

4 308 549,00

2 154 274,00

49,9999883952%

34

BG161PO003-2.1.05-0149

Е.МИРОЛИО АД

Повишаване конкурентоспособността на „Е.Миролио”АД чрез инвестиционна подкрепа за модернизация на производството и вндедряване на ко-генерационна инсталация

88,905947419

2 872 000,00

1 436 000,00

50,0000000000%

35

BG161PO003-2.1.05-0037

ПРЕЦИЗ ИНТЕР-ХОЛДИНГ АД

Повишаване конкурентните предимства на ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД посредством модернизиране на технологичното оборудване

88,679170866

2 958 500,00

1 479 250,00

50,0000000000%

36

BG161PO003-2.1.05-0089

Елмот АД

Повишаване на конкурентоспособността на “ЕЛМОТ” АД чрез обновяване на производствените мощности на предприятието

88,658323356

4 389 000,00

2 194 500,00

50,0000000000%

Свързани:

Приложение 1 iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по 4 бр приложения както следва: клинична лаборатория...
Приложение 1 iconРешени е
Приема на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от змсма, отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие...
Приложение 1 iconЕвгений Христов николов
Заключение,Научно-приложни приноси на дисертацията, Приложение 1 – Скрипт за iptable, Приложение 2 – Публикации, свързани с дисертационния...
Приложение 1 iconЗакон за биологичното разнообразие (Приложение 4)
За групитe, включени в приложение №4 на збр, се използва списък от това приложение. Информацията е организирана в база данни и позволява...
Приложение 1 iconРепублика българия
Изводи и предложения. Освен това неразделна част от този доклад са Приложение №1 – получените становища от членовете на комисията;...
Приложение 1 iconПриложение Г5
Приложение Г5 Декларация относно приложимостта на правилата за държавните помощи
Приложение 1 iconМеждународно непатентно наименование /inn
С настоящото Ви уведомяваме, че в на страница №30 от документацията за участие в Приложение №2 – Техническа спецификаця и на страница...
Приложение 1 iconДоклад Приложения свитък 1
Приложение Региони за планиране, области и рсз 3 Приложение Въпросник до бюра по труда 4
Приложение 1 iconКомпоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (І)

Приложение 1 iconЗа обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом