Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница1/8
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/IKONOMI4ESKI EFEKT OT SLIVANE NA FIRMI.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ДИПЛОМНА РАБОТАТема: “Икономически ефект от сливания на фирми”
РАЗРАБОТИЛ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:


фак.№

спец. Стопанско управление

редовно обучение


2000г.

Увод


Настоящата дипломна работа разглежда корпоративното преструктуриране и в частност сливанията на фирми в страните с развити финансови пазари. Цел на изложението е да опише основните фактори, влияещи върху икономическия ефект от тези сделки, както и да направи кратък преглед на емпиричните изследвания в областта.

При разработването на темата е използвана най-вече книгата на проф. д-р Георги Петров “Основи на финансите на фирмата”, издание 1995 година, както и статии на автори, до които съм имал достъп в библиотеката на УНСС.

Поводът за избор на тази тема е двоен: Първо, въпреки бурното развитие на корпоративните финанси през последните няколко десетилетия, все още не е постигнат консенсус между учените за икономическия ефект от сливанията на фирми. Второ, очевидна е нуждата от повишаване на ефективността на българските държавни фирми, като един от възможните начини за постигане на тези цел е преструктурирането на собствеността и управлението им. Логично е да възникне въпросът как едно явление с неясни икономически последици може да се предлага за изход от кризата в България. Изложението прави опит да отговори на този въпрос описвайки условията, при които корпорациите заемат и инвестират капитали чрез фондовите пазари и отношенията между акционери, кредитори и мениджъри, обуславящи стремеж към ефективно управление. Перефразирайки думите на Уинстън Чърчил за демокрацията, съвременния корпоративен капитализъм не е съвършен, но засега нищо по-добро не е измислено.

I. Общо понятие за сливанията на фирми

1. Технологии за сливане на фирми


Две фирми могат да се слеят по три различни начина - чрез сливане, чрез поглъщане и чрез изкупуване на акциите с право на глас на набелязаната фирма.

1.1 Сливане (консолидация)


В този случай мениджърските екипи на двете фирми са оторизирани от общите събрания да преговарят за сливането им. Преговорите обикновено продължават няколко месеца, през които се уточняват бъдещата дейност на новата компания и очакваните ползи от обединението. След вземане на решение за сливане двете отделни фирми престават да съществуват като отделни юридически субекти. Образува се нова фирма, която е правоприемник на слетите фирми и акционери на която са акционерите на отделните фирми.

1.2 Поглъщане


Участници са две фирми, като едната поглъща другата. Мениджърите на поглъщащата фирма преговарят с мениджърите на поглъщаната за вливане на втората в първата. Важно е да се отбележи, че поглъщането е приятелско, чрез преговори. След вземане на решение за вливане поглъщаната фирма престава да съществува като отделен юридически субект, а нейните акционери получават пари в брой или акции от поглъщащата фирма в договорено съотношение. Поглъщащата фирма е правоприемник на всички активи и пасиви на поглъщаната фирма. Формално акционерите на първата не са засегнати, но всъщност тяхното богатство зависи от успеха на поглъщането.

1.3. Изкупуване на акции


Има много случаи, в които мениджърите на набелязаната за поглъщане фирма не са съгласни с отправената оферта. Поглъщащата фирма може да отправи предложение за изкупуване на акциите с право на глас към акционерите на набелязаната фирма. Обикновено предлаганата цена е със съществена премия спрямо пазарната, за да накара акционерите да продават. Когато поглъщащата фирма придобие контролен пакет от акциите с право на глас, даващ й възможност да гласува вливане, нейните мениджъри присъединяват желаната фирма към своята. Формално сделката приключва както при поглъщане. При тези така наречени враждебни поглъщания процесът е по-дълъг и цената на поглъщаната фирма - по-висока от приятелското поглъщане.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом