Международен панаирен и конгресен център оод
ИмеМеждународен панаирен и конгресен център оод
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер56.14 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.otvaszavas.eu/Svoboden_dostap/Infobuletin/Konkursi_kursove/Konkursi_kursove2006/Korpo
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИРЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” ООД

1407 София, кв. Лозенец, жилищна група “Южен Парк”, бл. 27, вх. Б, тел. 866 0391, 866 0393, факс 866 0393;

e-mail: business-pleasure@tea.bg, www.business-pleasure.net


"Управление на корпоративните Финанси"

06-07.05.2006 г.


Днес финансите са сред основите дейности в повечето компании. Мениджърите трябва ежедневно да вземат такива инвестиционни и финансови решения, които увеличават стойността на фирмата и нейните собственици.

Това обучение представя основните принципи на финансовия мениджмънт, занимава се с основните въпроси, пред които са поставени финансовите специалисти във фирмите и обяснява основните инструменти и техники, които се използват в процеса на взимане на финансови решения.


Целта на обучението е да Ви създаде или засили съществуващите вече умения да:

 • Сравнявате и различавате връзката между печалба и генерирани парични постъпления чрез интерпретиране на отчета за паричния поток;

 • Анализирате ролята на финансовите институции, пазари, лихвени проценти и как всеки един от тези фактори оказва влияние върху фирмата;

 • Обяснявате връзката между риска и възвръщаемостта на инвестициите чрез използване на модели за оценка на цената на различните видове капитал;

 • Определяте коя инвестиционна алтернатива генерира най-голяма норма на възвръщаемост чрез използване на метода за оценка на инвестиционни решения базиран на сконтираните парични потоци;

 • Оценявате инвестиционните алтернативи спрямо риска и възвръщаемостта, която носят както и оценка на цените на акции и облигации;

 • Предприемате решения свързани с капиталовото бюджетиране на алтернативни проекти и да оценявате цената на източниците на финансиране;

 • Оценявате капиталовата структура на фирмата и финансовия ливъридж;

 • Подготвяте дългосрочни финансови планове, въз основа на прогнозен разсетж в продажбите и изчисляване на допълнителнителното финансиране за постигането на финансовите планове;

 • Предприемате финансови решения въз основа на анализ на финансовите отчети на фирмата.


Програма: първи ден
9.00-11.00 Преглед на корпоративните финанси. Финансови отчети и анализ на финансовите отчети

 • Същност и основи на корпоративните финанси

 • Видове финансови отчети – отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, баланс и отчет за собствения капитал

 • Основни финансови съотношения


11.00-11.30 Кафе пауза.
11.30-13.00 Финансова среда, пазари, финансови институции и лихвени проценти.

 • Видове финансови институции и техните основни функции

 • Лихвни проценти и тяното влияние върху фирмите


13.00-14.00 Обедна почивка
14.00-16.00 Стойност на парите във времето

 • Принцип на стойността на парите във времето

 • Настояща и бъдеща стойност

 • Видове инструменти и определяне на тяхната цена на основа на настоящата стойност на очакваните парични постъпления


16.00-16.30 Кафе пауза
16.30-18.00 Риск и възвръщаемост

 • Начини за измерване на риска

 • Модела за оценка на капиталовите активи

 • Бета коефициент

 • Линия на пазара на ценни книжа


Програма: втори ден
09.00-11.00 Облигации и тяхното оценяване

 • Същност на облигациите

 • Начин на емитиране

 • Метод за оценка на облигациите

 • Възвръщаемост на облигациите


11.00-11.30 Кафе пауза
11.30-13.00 Акции и тяхното оценяване

 • Същност на акциите

 • Начин на емитиране

 • Метод за оценка

 • Възвръщаемост при акциите


13.00-14.00 Обедна почивка
14.00-16.00 Цена на капитала. Капиталово бюджетиране

 • Видове източници на каптил и начин за определяне на тяхната цена за фирмата

 • Методи за оценка на инвестиционни решения


16.00-16.30 Кафе пауза
16.30-18.00 Решения свързани с капиталовата структура

 • Същост на капиталовата структура

 • Начин за определяне на необходимото финансиране и неговите източници


Водещ: Радослав Недялков

 • Старши Асистент по корпоративни финанси в Стопански Факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” и преподавател по Управление на финансите в Центъра за дистанционно обучение към City University Washington.

 • Преподавал е Дългосрочно финансиране и Икономическа добавена стойност EVA в Международния банков институт, участвал е в международни семинари на теми “Финансиране и банкова система на Япония”, “Корпоративни финанси”, “Финансов Мениджмънт”, “Мениджмънт на Франчайзинга”, “Управление на Pizza Hut ресторанти” в Токио, Лондон, Париж и София.

 • Постижения в развитието на бизнес проекти за многоекранно кино “Арена” и откриването на 8 нови Pizza Hut ресторанти в България. Съставител на счетоводен софтуер, базиран на интернет приложение, и успех в одитирането на компания по Международните счетоводни стандарти. Член на борда на директорите на Ален Мак Пловдив.

 • Дългогодишен опит в мониторинг на инвестициите, съставянето и контрола на бюджета в Ексел Асошиейтс ООД Pizza Hut Franchisee в България, Gatcombe Park Venture Capital London и Инвестиционно Дружество “Надежда”. Реализирани бизнес консултации като Финансов Мениджър на EPIC България, дъщерна компания на EPIC Виена.


Допълнителна информация за обучението :

1.. Място на провеждане: гр. София(Лозен), DITERAMB CONSULT - TRAINING CENTER

2.. Общо часове: 14 астрономически часа

3.. Дати на провеждане: 06-07.05.2006 г.

4.. Група: до 15 участници

5.. Тренери: Радослав Недялков

6.. Цена: 290 лева, без включен ДДС. Включва:

a.. Специфични материали за тренинга

b.. Мултимедийно-интерактивно обучение

c.. Сертификати за обучението

d.. Техническо оборудване и зала

e.. Кафе-паузи и обяд


За включване в семинара е необходимо, да получим по факс или е-mail попълнена и подписана приложената заявка-договор и копие от заверено платежно нареждане за превод на таксата.


За контакти: Борис Дойчинов

телефони: (02) 866 03 91, 866 03 93, факс: (02) 866 03 93, e-mail: ifce@netissat.bg

“МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИРЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” ООД


РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 104 4774 726, ДДС С-КА: 904 4774 715

БАНКОВ КОД: 920 79 423, БПБ КЛОН СОФИЯ - ОКРЪГ

семинарът се организира съвместно с фирма “DITERAMB Consult”
ЗАЯВКА – ДОГОВОР До “Межд. Панаирен и Конгресен Център” ООД


Име Презиме Фамилия ЕГН


Месторабота Длъжност Сл.Телефон Факс
Служебен адрес:Пощ. код и населено място Улица N Моб. телефон Е-mail


Заявявам участие в семинар:………………………………………………………………Дати:…………………,

като приемам условията и превеждам ................... лева, по сметка: 104 4774 726, банков код: 920 79 423 , банка: Пощенска Банка – клон София Окръг, получател:“Международен Панаирен и Конгресен Център” ООД


Данъчнен номер: ……………………………………, БУЛСТАТ:……………………………………………,

МОЛ: ………………………………………………………………………………………………………………………,

Адрес по регистрация на фирмата …………………………………………………………………………………,


Да­та: Управител / Изп. директор:

(под­пис и пе­чат)

Свързани:

Международен панаирен и конгресен център оод iconМеждународен панаирен и конгресен център оод
София, кв. Лозенец, жилищна група “Южен Парк”, бл. 27, вх. Б, тел. 866 0391, 866 0393, факс 866 0393
Международен панаирен и конгресен център оод icon26 юли, 2005 Брюксел, Белгия
Най-добър конгресен център в света“ е българският Конгресен център – София, Национален дворец на културата. Връчването беше извършено...
Международен панаирен и конгресен център оод iconПравилни к за дейността и устройството на
Международен колеж – Албена със съдружници- висшето училище мк, учредено по Закона за висшето образование с Решение на нс –Д. в....
Международен панаирен и конгресен център оод icon5 Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение: Материалната база на център за професионално обучение към Международен колеж оод се намира в
Материалната база на център за професионално обучение към Международен колеж оод се намира в гр. Добрич бул. България №3, като тя...
Международен панаирен и конгресен център оод icon4ти международен Конгрес на Про Юръп Прага Конгресен център
...
Международен панаирен и конгресен център оод iconСедмица на френското кино 23 февруари 1 март 2007 в Фестивален и Конгресен Център
От 23 фебруари до 1 март 2007 във Фестивален и Конгресен Център ще чества седмицата на френското кино във Варна
Международен панаирен и конгресен център оод icon6 – 7 юни 2012г. Конгресен център на Международен Панаир Пловдив
Ако не сте в състояние да присъствате, на Ваше място може да присъства друг делегат. Отмяна на участие се прави до 31. 05. 2012г.,...
Международен панаирен и конгресен център оод iconВ интер Експо и Конгресен Център София се представиха фирми от хранителната индустрия, салонът „Светът на млякото стана притегателен център
В интер Експо и Конгресен Център – София се представиха фирми от хранителната индустрия, салонът „Светът на млякото” стана притегателен...
Международен панаирен и конгресен център оод iconПрограма Четвъртък, 14 юни 2007, зала „Пресцентър на Фестивален и конгресен център Варна
Четвъртък, 14 юни 2007, зала „Пресцентър” на Фестивален и конгресен център – Варна
Международен панаирен и конгресен център оод iconХановер – познат и непознат
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом