Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
ИмеПроект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер36.66 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.daits.government.bg/dox/Resume_Krassi_Simonski_2008.doc


Гурко 6, София 1000

Тел. 0888 219600, 949 2252

Красимир Симонски

Професионален опит

Април 2004 до септември 2007

Проект „Телецентрове” - Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения

Ръководител на проект

 • Изградени и функциониращи 106 телецентъра в цялата страна, един мобилен телецентър и още 26 в процес на изграждане и припознаване

 • Над 1,000,000 потребители на услугите от които 5,000 обучени до момента

 • Над 40,000 обучени държавни служители в компютърни умения за 2006 г. и 2007 г. 50,000 държавни служители изпитани по етика на държавния служител дистанционно. Въведени модерни технологии за уеб-базирано обучение и оценка.

 • Изграден екип от 150 души.

 • Привлечени инвестиции на стойност над 2 млн. Euro, най-вече международни

 • Номинации за най-добър проект на годината и международни признания за принос към изграждането на информационното общество в България

 • Общ бюджет от над 6 млн. щ.долара

 • Зам. Председател на Сдружение „иЦентрове”

 • Председател на сдружение „Публичен Интернет регистър”

 • Председател на изпълнителното бюро на Европейските телецентрове
Януари 2004 -

TravelStoreMaker.com, Austin, Texas.

Оперативен Директор

 • Въвеждане на принципи и методика за управление на проекти

 • Въвеждане на бизнес показатели за оценка ефективността на бизнес процеси

 • Изграждане и оптимизиране на организационната структура и екипи

 • Оптимизиране на производствените процеси и практики

 • Разработване на бизнес планове и стратегии
Юли 2002 – Декември 2003

Американски Университет в България Благоевград

Директор ИТ обучение

 • Постигане на самоиздръжка на програмата

 • Изграждане на програми за обучение включително регионална Cisco мрежова академия, Microsoft IT академия, CIO програма, компютърен английски

 • Автор на уникален курс за обучение по четене на технически английски

 • Реализирани проекти за обучение включително на безработни, освободени военнослужещи и ромски лидери
Ноември 1991 до юли 2002

Американски университет в България

Директор компютри и комуникации

 • Изграждане на първата университетска компютърна мрежа с Интернет достъп в България включваща студентските общежития, от 1993

 • Изграждане на интегрирана университетска компютърна система ползвана като модел в други български и чужди университети

 • Изграждане на първата мултимедийна лаборатория в България, 1995

 • Използване за първи път на Web технологии в клас – 1995

 • Изграждане на първата Windows 2000 интегрирана среда – 2001

 • Първата действаща Cisco мрежова академия - 2000

 • Първи курс по интернет мрежови технологии – 1995

 • Създаване на политики и процедури за ползване на ИКТ ресурси

 • Член на консултативната група към МОН за съставяне на стратегия за въвеждане на ИКТ в средното образование в България, 2001-2003.

 • Организатор и международен представител на Съвета на директорите на университетски компютърни центрове в България – 1996 – 2002Образование

От Февруари 1988 до Октомври 1991

Координационен център по информатика и изчислителна техника (КЦИИТ)

Доктор на техническите науки

 • Тема на дисертацията: „Протокол за предаване на глас в компютърни мрежи”
1982–1987

Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ), София, понастоящем Технически университет - София

Инженер

 • Специалност „Изчислителна техника”

Преподавателски опит

1991–2002

Американски университет в България

Хонорован преподавател

 • Компютърни мрежи

 • Бизнес компютърни умения

 • ИКТ мениджиране

1988-1991

ВМЕИ София

Асистент

 • Програмиране на C++ и Assembler

 • Компютърни архитектури

Специализации

Университети: Мейн, Харвард, Мисури, Рочестър, Флорида, Вашингтон, Ню Орлеанс, Виена, Хелзинки, Бирмингам, Познан, и др. Член на EUNIS и EDUCAUSE, 1998-1999

Конференции

От 1988-

 • Семинари за популяризиране на интернет – организатор и модератор, от 1992

 • EUNIS ’98 и 99, (Организация на европейските университетски компютърни центрове) – представител на България

 • RUFIS ’97 (Прага) и '99 (Флагстаф, Аризона), (Дефиниране на ролята на университетите в бъдещото информационно общество) модератор на дискусия

 • AUDEM ’98 (Словакия), (Асоциация на университетите за демокрация) представяне на модел за университетска система.

 • Cisco Learning Community – EMEA, Париж 2000, Награда за най-добър проект

 • Автор на над 20 публикации в просидинги и списания

 • Активен участник в над 35 международни конференции и семинари

Интерес

фитнес, Ротари клуб

Персонални данни

45г., женен с две деца (син на 20 г. и дъщеря на 15 г.)

Свързани:

Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения iconСъвместен проект на министерството на труда и социалната политика и програмата за развитие на ООН
През май 2004 г стартира съвместен проект на Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие Подкрепа...
Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения док
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С настоящата наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането...
Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения iconСдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000.
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за
Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения iconРепублика българия народно събрание
Думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните...
Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
ДВ, бр. 93 от 2006 г.) и във връзка с чл. 12 от Устройствения правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения...
Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения icon10-та юбилейна национална конференция по електронно управление
Министерство на държавната администрация и административната реформа, Държавната агенция по информационни технологии и съобщения,...
Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения iconНаредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
В сила от 22. 05. 2007 г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Министерството на регионалното...
Проект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения iconПроект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България
Специални гости на събитието бяха кметът на Община „Главиница” г-н Хюсеин Хамди, както и г-жа Катя Дженкова старши експерт по математика,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом