Снс по военна медицина състав
ИмеСнс по военна медицина състав
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер121.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://phd-center.bvu-bg.eu/sns/VOENNA1.DOC
СНС

ПО ВОЕННА МЕДИЦИНА


СЪСТАВ


N:

Научно звание

Научна степен

Име, презиме, фамилия

Научна специалност

Месторабота


Забележка

1.


доц.


Д.М.


АСЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ


03.01.70. ОТМС

03.01. 53. СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ВМА


ПРЕДСЕДАТЕЛ


2.


доц.


ДМ


КРАСИМИР БОРИСОВ ГИГОВ


03.01. 67. ВОЕННА ТОКСИКОЛОГИЯ

03.01.54. МЕДИКО-САНИТАРНА ЗАЩИТА

МЗ


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ


3.


ДОЦ.


Д.М.


КАМЕН ПЕТРОВ КАНЕВ


03.01.67. ВОЕННА ТОКСИКОЛОГИЯ

03.01.23. ТОКСИКОЛОГИЯ

ВМА


СЕКРЕТАР


4.


ДОЦ

д.м.


СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ


03.01.68. АВИАЦИОННА МЕДИЦИНА

03.01.21. ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

ВМА

5.


СТ.Н.С.II ст.


Д.М.


ТРИФОН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ


03.01.67. ВОЕННА ТОКСИКОЛОГИЯ

03.01.23. ТОКСИКОЛОГИЯ

ВМА

6.


доц.


Д.М.


КОНСТАНТИН НИКОЛОВ РАМШЕВ


03.01.64. ВОЕННА ТЕРАПИЯ 03.01.47 КАРДИОЛОГИЯ

ВМА

7.


доц.


Д.М


БОРИМИР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ


03.01.69. ВОЕНН|А ХИРУРГИЯ 03.01.44. ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

ВМА

8.


СТ.Н.С. II ст.


Д.М.


ИВАН МИХАЙЛОВ СЬМНАЛИЕВ


03.01 .67. ВОЕННА ТОКСИКОЛОГИЯ

03.01.23. ТОКСИКОЛОГИЯ

ВМА

9.


ДОЦ.


Д..М.


СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ


03-01.65. ВОЕННА ХИРУРГИЯ 03.01. 42. УРОЛОГИЯ

ВМА

10.


доц.


Д.М.


НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ


03.01. 67. ВОЕННА ТОКСИКОЛОГИЯ

03.01.23. ТОКСИКОЛОГИЯ

ВМА

11.


ДОЦ.


Д.М.


ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ


03.01.64. ВОЕННА ТЕРАПИЯ 03.01.40. ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

ВМА

12.


ДОЦ.


Д.М.


НАДКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ


03.01.65. ВОЕННА ХИРУРГИЯ 03.01.37. ОБЩА ХИРУРГИЯ

ВМА

13.


доц.


д.м.


ПЛАМЕН МАРИНОВ МИЛКОВ


03.01.64. ВОЕННА ТЕРАПИЯ 03.01.47. КАРДИОЛОГИЯ

ВМА

14.


ДОЦ.


д.м:


ЮЛИАН ИВАНОВ РАЙНОВ


03.01.64. ВОЕННА ТЕРАПИЯ 03.01.39. ХЕМАТОЛОГИЯ

ВМА

15.


ДОЦ.


д.м.


ПЕПИ КОЛЕВ КАЗ АНДЖИЕВ


03.01.65. ВОЕННА ХИРУРГИЯ 03.01.37. ОБЩА ХИРУРГИЯ

ВМА

16.


ДОЦ.


Д.М.


ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТАКОВ


03.01.64. ВОЕННА ТЕРАПИЯ 03.01.14. ГАСТРО-

ЕНТЕРОЛОГИЯ

ВМА

17.


ДОЦ.


Д.М.


ДОБРОМИР ТЕНЕВ ГОЧЕВ


03.01.64. ВОЕННА ТЕРАПИЯ 03.01.47. КАРДИОЛОГИЯ

ВМА

18.


ДОЦ.


Д.М.


КОСТА ВАСИЛЕВ КОСТОВ


03.01 .64. ВОЕННА ТЕРАПИЯ 03.01.17 БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

ВМА

19.


СТ.Н.С I ст.


Д.М.


ЕНЧО ЗАПРЯНОВ САВОВ


03.01. 70. ОТМС

03.06.12 МИКРОБИОЛОГИЯ

ВМА

20.


ПРОФ.


Д.М.Н


димитьр спасов

ЛЕКОВ


03.01.67. ВОЕННА ТОКСИКОЛОГИЯ

03.01.54. МЕДИКО-

САНИТАРНА ЗАЩИТА

Пенсионер

21.


ЧЛ. КОР.


Д.М.Н


ЙОВЧО БОЯНОВ ТОПАЛОВ


03.01.65. ВОЕННА ХИРУРГИЯ 03.01.49. СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ

ВМА

22.


ПРОФ.


д.м.н


СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ


03.01.65. ВОЕННА ХИРУРГИЯ 03.01.49. СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ

ВМА

23.


ПРОФ.


Д.М.


ПЕТЪР НИКОЛОВ ЧАЛЪКОВ


03.01.65. ВОЕННА ХИРУРГИЯ 03.01.44. ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

ВМА

24.


ПРОФ.


Д.М.Н.


ТОДОР КРЪСТЕВ ПАТРАШКОВ


03.01.65. ВОЕННА ХИРУРГИЯ

03.01.42 УРОЛОГИЯ

ВМА

25.


ПРОФ.


Д.М.Н.


ДЕТЕЛИН МИХАЙЛОВ ДИМОВ


03.01.64. ВОЕННА ТЕРАПИЯ

03.01 18. РЕВМАТОЛОГИЯ

ВМАНАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Шифър

Научна специалност

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАЩИТИ


Дата

Докторант

Тема на дисертацията

Научна специалност

За присъждане на ОНС
Свързани:

Снс по военна медицина състав iconСнс по ветеринарна медицина състав

Снс по военна медицина състав iconСедма национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина
Катедра „ Военна медицина”, 2 Център по военномедицинска експертиза и авиационна медицина
Снс по военна медицина състав iconУчастие на авиомедицински специалисти от вма в работни групи на esam
Катедра „ Военна медицина”, 2 Център по военномедицинска експертиза и авиационна медицина
Снс по военна медицина състав iconСнс по архитектура състав

Снс по военна медицина състав iconСнс по животновъдство състав

Снс по военна медицина състав iconСнс по геодезия състав

Снс по военна медицина състав iconСъстав на снс по онкология

Снс по военна медицина състав iconСнс по генетика състав

Снс по военна медицина състав iconСнс по педагогика състав

Снс по военна медицина състав iconСнс по стоматология и лчх състав

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом