Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
ИмеСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер13.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ns.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100422120247_PhD_Referat_Cover_Page_Daniela_Krasteva_10_12_
СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО ПРИ ВАК


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА „човешки ресурси И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”


Даниела Петкова Кръстева


АНАЛИЗ И НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ


АВТОРЕФЕРАТ


на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР” по научна специалност 05.02.16 „ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА”


София, 2010 ГОДИНА

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО ПРИ ВАК

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА „човешки ресурси И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”


Даниела Петкова Кръстева


АНАЛИЗ И НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ


АВТОРЕФЕРАТ

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР” по научна специалност 05.02.16 „ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА”


Научен ръководител:

Доцент д-р Любомир Стефанов

Рецензенти:

Професор д.и.н Димитър Шопов

Професор д.и.н. Гочо Гочев


София, 2010 ГОДИНА


София, 2010 ГОДИНА

Свързани:

Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство...
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconПри вак университет за национално и световно стопанство
Специализиран научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при вак
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак университет за национално и световно стопанство
Насоки за усъвършенстване маркетинговата стратегия на фирмите за експресни доставки
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално и световно стопанство при вак
Усъвършенстване управлението на разходите за лекарства, финансирани от публичните фондове в българия
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при вак
Специализиран научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при вак университет за национално и световно стопанство...
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден на 09. 03. 2010 г от катедра "Национална и регионална сигурност" при Университета за национално и...
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита в Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика при Висшата атестационна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом