Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец
ИмеРешение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер35.86 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-sredec.org/CMS_ADM/images_content/NAHD 103 2012.doc
Р Е Ш Е Н И Е

106 25.06.2012 ГОДИНА ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА


РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 30.05. /тридесети май/ 2012 /две хиляди и дванадесета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : Стоян Георгиев

Секретар – М М

Прокурор

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

наказателно от административен характер дело № 103 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на глава 28-ма от НПК и е образувано по повод постановление на Районна прокуратура – гр. Средец, с което се прави предложение П И А да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание, за това, че като пълнолетно лице, от навършване на пълнолетие .2011 година, в гр. С , област , без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, а именно с Р А А , родена на година, същата с навършени 14 години към началото на съжителството и с ненавършени 16 години – престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК.

В съдебно заседание не се явява представител на Районна Прокуратура – гр. Средец. Не е представено и становище от прокуратурата по отношение на наказанието и размер му.

Обвиняемият се явява в съдебно заседание. Признава се за виновен. Възползва се от правото си да не дава обяснения по случая. Изразява съгласие с предложението на прокурора и моли за минимално наказание.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :

Обвиняемият е роден на година – навършил пълнолетие на 2011 година. През 2010 година се запознал със св. Р А – родена на година в гр. С , СОУ “ ”, където били ученици. В края на лятото на 2010 година решили да заживеят заедно като мъж и жена. Отишли в дома на роднина на обв. А където за първи път правили секс. На следващия ден съобщили на родителите на обвиняемия, че са преспали заедно и искат да се оженят. Същите се съгласили А да остане да живее у тях, заедно със сина им. Уведомени били и родителите на А . Първоначално били против, но съобразявайки се с традициите и обичаите на циганската общност, също се съгласили дъщеря им да живее с обвиняемия на съпружески начала. На .2011 година се е родил синът им – И . Двамата продължават да живеят заедно. Обвиняемият не е припознал детето, не е сключил и граждански брак с А до момента.

Горната фактическа обстановка се установява от обясненията на обвиняемия, дадени при разследването, свидетелските показания и приложените писмените доказателства.

С оглед на горната фактическа обстановка съдът счита, че действително извършеното от А деяние осъществява състава на престъпление от НК – чл. 191 ал. 1 от НК – като пълнолетно лице, от навършване на пълнолетие .2011 година, в гр. С , , без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, а именно с Р А А , родена на година, същата с навършени 14 години към началото на съжителството и с ненавършени 16 години.

От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината.

Според приложеното свидетелство за съдимост А не е осъждан. Няма данни да е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Няма причинени имуществените вреди от престъплението. За престъплението по чл. 191 ал. 1 от НК се предвижда наказание “лишаване от свобода” до две години. Налице са всички предпоставки на нормата по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба”, която норма е с императивен характер и е задължителна за съда.

При определяне размера на наказанието, съдът прецени : степента на обществена опасност на дееца, която счита, че е относително ниска, предвид чистото съдебно минало и липсата на доказателства за наложени административни наказания, също направените самопризнания, семейното и материалното състояние, сравнително младата му възраст, поради което намира за справедливо да бъде определено и наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно глоба в минималния предвиден в закона размер - 1000 /хиляда/ лева.

По този начин, с така определеното и наложено наказание, съдът намира, че в максимална степен ще бъдат постигнати целите на наказанието и че обвиняемия ще се поправи и превъзпита.

По изложените съображения съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА П И А – родена на , общ. , български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ в гр. , с ЕГН – , за ВИНОВЕН в това, че като пълнолетно лице, от навършване на пълнолетие .2011 година, в гр. С , , без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, а именно с Р А А , родена на година, същата с навършени 14 години към началото на съжителството и с ненавършени 16 години – престъпление по чл. 191 ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ :

Свързани:

Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconРешение №44 23. 03. 2012 година гр. Средец
Мпс, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на мпс, без съответно свидетелство за управление с...
Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconНаредба за определянето и администрирането
Решение №147/16. 06. 2011 г., изм с Решение №206/20. 09. 2011 г., изм с Решение №10/26. 01. 2012 г., изм с Решение №106/03. 05. 2012...
Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconРешение №89 07. 06. 2011 година гр. Средец
Д с р – служител на дгс средец, присъствал при установяване на нарушението. Нарушението е извършено на 29. 01. 2011 година в землището...
Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconРешение №107 22. 06. 2012 година гр. Средец
З, община Средец, местност “О ”, пренася 2,5 кг меса от убит дивеч /сърна/, без писмено разрешително за лов. Месото се намира в найлонова...
Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconРешение №103 22. 06. 2012 година гр. Средец
З, община Средец, местност “О ”, пренася 2,5 кг меса от убит дивеч /сърна/, без писмено разрешително за лов. Месото се намира в найлонова...
Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconРешение №123 24. 06. 2011 година гр. Средец
Производството по делото е образувано по повод жалба на д п к от, с егн –, против Наказателно постановление №105/11. 03. 2011 година...
Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconРешение №22. 10. 2010 година гр. Средец
Нарушението е извършено на 27. 07. 2010 година в складова база, находяща се в землището на с. Факия по пътя за с. Голямо Буково,...
Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconРешение №54 03. 05. 2012 година гр. Средец
В молбата се описва, че ответникът не е изпълнил задължението си да сключи окончателен договор в посочения срок
Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconРешение №176 04. 10. 2012 година гр. Средец
Голямо Буково, управлява мотоциклет “Възход-175”, с рег. № Ба 18 62, без да има сключена застраховка “Гражданска отговорност”. Вписано...
Решение №106 25. 06. 2012 година гр. Средец iconРешение №106 гр. Раднево, 20 юли 2012 год
Радневският районен съд – гражданска колегия, в публичното съдебно заседание на десети юли през две хиляди и дванадесета година,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом