Конкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
ИмеКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер111.65 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/10/Formulqr-2012-NEW.doc

КОНКУРС ЗА

“НАЙ-ДОБЪР МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ НА ГР. ПЛОВДИВ“ ЗА 2012 год.НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Цел на насоките за кандидатстване в конкурса „Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите могат да следват формата на настоящите насоки за работа или да се ръководят от свой, като накрая представят изцяло оригинален и завършен бизнес-план.

Всеки предприемач има нужда от реалистичен бизнес план. Това е и документът, който дава насоките за развитие на плана, както и неговото реализиране. Бизнес планът е важен поради следните причини:


Първо, създаването на бизнес план дисциплинира предприемача. Бизнес планът формулира философията на фирмата и насоките, в които тя ще се развива. Той изисква от предприемача да преосмисли и да направи оценка за дългосрочните планове и перспективи на фирмата. Бизнес планът включва и необходимостта от подробно планиране на всяка стъпка в бизнеса и готовност за разрешаване на проблемите, които могат да възникнат на всеки етап от дейността й. Когато фирмата започне да функционира, бизнес планът помага на ръководството да фокусира вниманието си върху основните цели на фирмата в иначе натовареното с текущи проблеми ежедневието.


Второ, бизнес планът има за цел да убеди заинтересованите лица да инвестират в предложения бизнес. Бизнес планът е документът, който представя готовият проект. В списъка на инвеститорите влизат:

 • Вие (решени ли сте да инвестирате времето, усилията и ресурсите си);

 • Доставчици, от които може да се поиска кредит на базата на предварително подготвени и описани финансови разчети;

 • Местни банки или чуждестранни инвеститори.


Бизнес планът представлява кратко и изчерпателно резюме, представящо Вашия бизнес. Той разкрива сегашното състояние на бизнеса Ви, бъдещите Ви цели и как възнамерявате да ги постигнете. Плановете се различават според вида на бизнеса.

Определящите критерии за това кой бизнес план е добър са: начинът на представяне (добре написан, добре подреден, илюстриран, ако е необходимо и т.н.), както и колко добре е обмислен бизнес плана и колко задълбочени са проучванията, свързани с него.


БИЗНЕС ПЛАН


ПРОДУКТИ, ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ - Няма убедителен бизнес план без реалистична оценка на продукта, пазара, към който е насочен той и конкуренцията.


 1. Опишете продукта или услугата, които смятате да продавате.

 • Бизнес планът трябва да раглежда една идея/ един бизнес, а не няколко различни бизнеса едновременно.

 • Трябва да се опише достаъчно подробно за какъв бизнес става въпрос и какви са неговите характерни и отличителни черти. Например, Макдоналдс не предлагат просто сандвичи, а бърза услуга, чисти помещения и постоянно качество на храната.
 1. Кои са Вашите бъдещи потребители (целева група)?

 • Опишете подробно на кого смятате да продавате. Не всеки е Ваш потенциален клиент. Може да направите проучване на Вашите потенциални клиенти по възраст, пол, семейно положение, доход, местоживеене, професия и т.н. Например, ако произвеждате мляко, Вие не го продавате из цялата страна, а например във Вашия град или окръг. Или, Мерцедес търсят своите клиенти сред хората с висок доход, а Митцубиши – сред хората със среден доход.
 1. Какво използват в момента Вашите клиенти?

 • Опишете кои са Вашите директни конкуренти – тези, които предлагат същия продукт или услуга като Вашия, и кои са Вашите индиректни конкуренти – тези, които предлагат заместители на Вашия продукт или услуга. Например, ако продавате касетофони, ваши конкуренти са не само тези, които също продават касетофони, но и тези които продават компакт диск плейъри.

 • Всички продукти имат заместители. Опитайте се да ги идентифицирате и вземете под внимание в анализа си.
 1. Опишете предимството на Вашия продукт/услуга спрямо конкуренцията и спрямо това, което клиентите използват в момента (например: цена, качество, разнообразие, наличност на пазара)? Това се нарича 'сравнително предимство', и е концепция, която трябва да се преразглежда много редовно.

 • Много често хората казват, че ще предложат най-доброто качество на най-ниска цена. Това в повечето случаи е невъзможно. Продуктът трябва да се разглежда като комбинация от качество, цена, допълнителни услуги, и специфична стойност за потребителя. Поради това цената или качеството сами по себе си не са най-важните конкурентни предимства. От значение са всички характеристики на продукта.
 1. Какъв е размерът на пазара за продукта сега и в бъдеще (3-5 години)? Кои са ключовите елементи, които могат да се променят в пазара (например навлизане на прекалено много конкуренти на пазара)?

 • Опитайте се да определите пазарния дял, който има/ще има Вашия продукт. Добре ще е, ако можете да определите какъв е потенциала и какви са тенденциите на пазара – в единици продукт и/или в общ размер на продажбите.
 1. Представете преглед на пазара. Кои са Вашите конкуренти и какви са техните характерни особености - силни и слаби страни на продукта, стратегия за разпространение, най-общо подхода им към пазара (например ценообразуване, целеви групи) и др.?

 • Такъв анализ на конкурентите Ви дава възможност по най-добрия начин да изградите Вашата стратегия за пазара и по какъв начин бихте могли да се възползвате от слабостите на конкурентите си.
 1. Какви специфични закони, разрешителни, или лицензи регулират и са необходими за Вашия бизнес? С кои разрешителни вече разполагате? Каква е процедурата (включително и времетраенето) за получаване на останалите?

 • Например, почти за всички производства свързани с хранително-вкусовата промишленост се изискавт определени разрешителни и лицензи. За износ в ЕС и/или САЩ също са необходими съответните разрешения и/или сертификати.СТРАТЕГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ - Тази част описва как точно продукта ще бъде продаван, т.е. как ще стигне до крайния потребител.


 1. Как смятате да информирате потенциалните клиенти за Вашия продукт/услуга (реклама, промоция)?

 • Важно е да определите коя е Вашата целева група. Помислете кой е най-ефективния начин да я достигнете. Опитайте се да идентифицирате предпочитанията и нуждите на клиентите си и как бихте могли да ги убедите, че точно Вашия продукт ще ги удовлетвори. 1. Какви канали за дистрибуция (например собствена търговска мрежа, търговци на едро, продавачи на дребно) смятате да използвате? Защо това според Вас е правилният канал за дистрибуция на продукта?

 • Вие трябва да установите кой е най–добрия начин продуктът да достигне до клиентите и да обосновете причините. Как ще координирате системата за дистрибуция и как ще стимулирате различните участници в нея?
 1. Ако продавате продукта директно от фирмата, опишете броя и квалификацията на търговския персонал.

 • Защо избрахте този начин на разпространение?
 1. Как ще се формира ценообразуването на продукта? Защо това е най-добрата цена, имайки предвид качество, себестойност, значимост за клиентите, конкуренцията и др.

 • Стратегията по ценообразуването трябва да е съгласувана с пазара и с цялостната стратегия на фирмата. Трябва да се опитате да определите такава цена за продукта Ви, която заедно с планираните продажби да доведе до оптимизиране на печалбата.

 • Вземете предвид и цените на конкуренцията.ПРОИЗВОДСТВО - Описанието на продукта и процеса на производство на една фирма е по-скоро въпрос на действие, отколкото на писмено представяне. Колкото по-напреднал е продуктът в процеса на разработване и колкото по-конкретна е ситуацията, толкова по-убедителен е бизнес планът. Тук трябва да опишете по-скоро какво вече е станало, отколкото какво се очаква да се случи. 1. На какъв етап на развитие е продуктът: само идея, прототип, който се нуждае от още инженерингова работа, готов продукт, който още не е пазарно представен, или готов продукт, който вече е достигнал до своите потребители. Какво още остава да се направи?

 • За да заинтригувате инвеститори трябва да предоставите повече подробности, ако продуктът е в ранен етап на разработка. Така ще постигнете по–голяма правдоподобност.
 1. Каква част от продукта произвеждате Вие самите и каква част се дава на подизпълнители?

 • В случай, че имате подизпълнители, определете до колко надеждни са те. Трябва да определите как да постигнете максимален баланс между зависимост от подизпълнители и наличен капитал.
 1. Кои са ключовите суровини, които използвате? Кои от тях се намират трудно, как смятате да ги набавяте? Кои от материалите са сезонни?

 • До каква степен бизнесът Ви зависи от снабдителите? По какъв начин и според какви критерии ги избирате? Също така от съществено значение е правилното планиране на необходимите оборотни средства в периода на закупуване на суровини при сезонен бизнес за цялата следваща година.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
 1. В цял свят, Интернет има огромно влияние върху начина на управление и реализиране на бизнеса. Как виждате използването сега или в бъдеще на възможностите, предлагани от Интернет във Вашия бизнес, и какво влияние би имал той върху развитието на Вашия бизнес?


УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП - Може би най-решаващият фактор за успеха на Вашия бизнес е да имате предани на фирмата мениджъри. Един бизнес се управлява от екип. Той може да включва генерален директор/управител, директор продажби, директор финанси и счетоводство, директор производство и т.н. Участниците в екипа трябва да имат умения, които по-скоро взаимно се допълват, отколкото да са сходни.


 1. Кои ще бъдат управителите? Какъв опит и умения очаквате те да притежават? Какви други дейности управляват едновременно с това?

 • Това е една от най–важните части във Вашето изложение. Основни положителни черти на членовете на екипа Ви са: възможност за бързо и адекватно реагиране, способност за работа под напрежение, гъвкавост, изявени личностни качества, желание за развитие, изпълнение на ежедневните задачи, следване на стратегически важните за фирмата цели.

 • Опишете каква ще бъде ролята на всеки управител в екипа. Може да включите и автобиографии на всеки един от тях.ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ - Бизнес планът трябва да представя финансови прогнози за три години напред. Планираните цифри трябва да са колкото се може по-точни и реалистични. Една от основните причини за фалита на фирми е недостигът на средства. Предприемачите започват и оперират бизнес без наличност на достатъчно капитал .


Направете прогнозни проекти поне за три години напред.

 1. Какви средства са Ви необходими, за да започнете бизнеса?
 1. Какви средства са Ви необходими, за да продължи да работи фирмата Ви?
 1. За какво ще се използват средствата?
 1. Колко Ваши собствени средства или друг вид ресурси сте вложили в бизнеса?

 • Колкото повече пари имате вложени, толкова повече инвеститорите ще са склонни да инвестират във Вашия бизнес.
 1. Накратко опишете колко предполагате, че ще Ви струва започването на бизнеса в Таблица (1) по-долу:Таблица (1)

Предполагаем начален капитал
Обновление/ремонт _____________________

Оборудване _____________________

Инсталиране на оборудването _____________________

Услуги, консумативи _____________________

Първоначални разходи за материали _____________________

Правни, консултантски и други такси _____________________

Лицензи и разрешителни _____________________

Телефон и депозити за други битови услуги _____________________

Осигуровки _____________________

Първоначална реклама _____________________

Непредвидени разходи _____________________

Общо първоначален капитал _____________________
От момента, в който отворите вратата на Вашата фирма за осъществяване на дейността, може да постъпят известно количество приходи. Тези средства обаче не винаги са достатъчни за покриване на разходите в началото на съществуването на бизнеса. Затова, ще трябва да имате достатъчно средства да покриете разходите поне за първите три месеца от започване на бизнеса. Таблица (2) ще Ви помогне да проектирате оборотните си месечни разходи.


Таблица (2)

Разходи за един месец


Вашето собствено възнаграждение __________

Заплати/допълнителни разходи за служителите __________

Суровини и материали за производство __________

Наем __________

Реклама __________

Консумативи __________

Битови разходи (ток, вода, отопление) __________

Осигуровка __________

Данъци __________

Поддръжка __________

Доставка / транспорти __________

Други __________

Общо разходи __________

Като умножите сумата от Таблица (2) по три, ще получите колко пари са Ви необходими за оборотни средства за три месеца. Като прибавите общата сума на първоначален капитал (Таблица 1) към общите разходи за три месеца (общата сума от Таблица 2, умножена по 3), ще разберете колко средства са Ви необходими за започване и за тримесечна дейност на Вашата фирма. Като извадите сбора от сумите от Таблици (1) и (2) от наличните пари, които имате, можете да определите сумата на допълнително финансиране, което Ви е необходимо.


Приблизителна прогноза на паричния поток


Основният източник на приходи във Вашия бизнес ще бъде от продажби, но те ще варират от месец на месец, по сезонни причини и други фактори. Важно е да се установи дали месечните Ви продажби ще донесат достатъчен приход за плащане на всички месечни разходи. Използвайте Таблица (3) да си направите балансова таблица, която ще Ви помага да изчислявате паричните потоци за първите 6 месеца дейност.


Таблица (3)

Приблизителна прогноза на паричния поток

Месец


1 2 3 4 5 6

1. Пари в банка

(първо число от месеца) ______________________________

2. Пари в каса ______________________________


3. Общо пари

(първо число от месеца) = 1+2 ______________________________


4. Очаквани парични приходи от

продажби ______________________________


5. Общи постъпления = 3+4 ______________________________


6. Разплащания за месеца ______________________________


7. Паричен баланс

(края на месеца) = 5-6 ______________________________


КЛЮЧОВИ РИСКОВЕ - Всеки проект има рискове. Един от най-добрите начини да се предпазим от това те да навредят на бизнеса ни, е да ги идентифицираме предварително и да направим планове как да се справим с тях.


 1. Кои са ключовите рискове (производствени или технически, финансови, свързани с конкуренцията, и др.)? Как ще се справяте с тях?
 • Колко зависим е бизнес планът Ви към фактори и предпоставки, независещи от Вас самите, като например: инфлация, колебания във валутния курс, цялостно икономическо състояние и т.н. Подробното разглеждане на този въпрос ще добави правдоподобност на бизнес плана.

Изложете възможните рискове във всички аспекти на Вашия бизнес. Как планирате да ги избегнете?

Спрете се на двата вида риск:

- Външни рискове (инфлация, колебания във валутния курс, пазарното търсене на Вашия продукт и др.) – т.е. тези рискове, които е невъзможно да бъдат избегнати.

- Вътрешни рискове (свързани с дейността и управлението на фирмата) възможно е да бъдат избегнати с ясно краткотрайно и дълготрайно планиране.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ – Дайте Вашата оценка по следните въпроси:

 • Защо смятате, че проекта Ви е приложим на практика?

 • Каква е ползата в регионален и национален мащаб от реализирането на Вашия проект?


Свързани:

Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год iconНа 15. 03 и 16. 03 се проведе регионално състезание: „Най-добър млад готвач", „Най-добър млад сервитьор" и „Най-добър млад барман" в пгт,, проф д-р Асен
Най-добър млад барман“ в пгт,, проф д-р Асен Златаров” – гр. Бургас и организирано от Министерство на образованието, младежта и науката....
Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год iconНай добър млад предприемач на град пловдив -2010г
Община Пловдив, на възраст между 18 и 33 навършени години, считано към 15 ноември 2010г. (т е. трябва към момента на подаване на...
Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год iconКласиране най-добър млад спортист на България за 2012 г

Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год iconПрофесионална техническа гимназия
За провеждане на Регионално състезание „най-добър млад автомонтьор и водач на мпс”
Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год icon"нбу – Компютърно музициране най-добър студент, най-добър професионалист "
През 2005 година българското представител-ство на Международния форум-фестивал “Вселена-та на компютърната музика” за първи път връчи...
Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год icon"нбу – Компютърно музициране най-добър студент, най-добър професионалист "
През 2005 година българското представител-ство на Международния форум-фестивал “Вселена-та на компютърната музика” за първи път връчи...
Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год iconТема: Завърши успешно националното състезание на „Оргахим и мон
За купата „Най-добър млад строител” се бориха повече от 50 млади професионалисти от 13 български града
Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год iconНоминации за Най-добър млад спортист на България за 2011 г
Денис Андреев, Исус Маринов, Боян Иванов, Теодор Великов (акробатика, четворка) еп юноши старша сребро
Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год iconКонкурс за най-добър рецитатор на тема „Моята родина, моето училище
Ну „Св. Софроний Врачански" Конкурс за най-добър рецитатор на тема „Моята родина, моето училище"
Конкурс за \"най-добър млад предприемач на гр. Пловдив\" за 2012 год iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Отпускане на 3 790. 00 (три хиляди седемстотин и деветдесет) лв от бюджета на Община Пловдив за 2012 год за подпомагане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом