Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
страница3/9
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер0.74 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/621030.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9посадъчния материал,

стратификалня и др.6. Участва в

Растения, препарати

Плевели, болести,

Разпознаване на

Дисциплинираност;

провеждането на

за растителна

неприятели, техника за

плевели, болести и

отговорност;

растителнозащитни

защита, помещения

обеззаразяване и

неприятели;

Позитивно

мероприятия.

за обеззаразяване,

растителна защита;

Работа с пръскачки,

отношение къмрезервоари за

Методи за борба с

прашалки, машини

околната среда.направа на

вредителите - традиционни

за обеззаразяване.

растителнозащитни

и екологосъобразни.разтвори,

пръскачки, машини

за обеззаразяване,

прашалки, работни

дрехи, маски, ръкавици.7. Извършва първична

Манипулационни

Обикновени складове,

Извършване на сортиране,

Отговорност;

заготовка и съхранява

пунктове, сушилни и

хладилни помещения,

почистване, измиване,

Дисциплинираност;

земеделска продукция,

складови

ровници, траншеи, шатри,

нарязване, сушене,

Умение за работа в

посевен и посадъчен

помещения,

сушилни;

опаковане, низане и балиране.

екип.

материал.

траншеи, шатри,

Изисквания за първичнапрепарати за

заготовка и съхраняване.обеззаразяване на

складовете и

продукцията,

машини за низане

на тютюн;

Вода, амбалаж,

ножчета,

калибратори,

чували, лопати,

стълби, канап, бали,

игли за низане.8. Поддържа работни и

Транспортни

Начини за поддържане на

Ползване на машини, работно

Отговорност;

транспортни средства и

средства,

машините и инструментите;

оборудване, инструменти и др.

Дисциплинираност;

оборудване при

инструменти,

Работно оборудване иУмение за работа в

технологични операции и

платформи,

работата с него;екип.

товаро-разтоварни

транспортни ленти.

Устройство и действие на

дейности.трактори и автомобили и

самоходна техника.

9. Поддържа ред и чистота

Работно облекло,

Изисквания за осигуряване

Поддържане, поставяне

Отговорност;

на работното място и да

ръкавици;

на здраво­словни и

и прибиране на работно

Дисциплинираност;

спазва правилата за

Метли, лопати,

безопасни условия на труд;

оборудване, инструменти и др.

Умение за работа в

безопасност на труда.

гребла, кофи.

Специфични изисквания

на съответното работно

екип.

при работа с ремаркета и

място;полуремаркета;

Работа с трактори иТоварене и разтоварване

самоходна техника.на сандъци, бали, щайги,

кафези и др.

Cпециалност "Растениевъдство" - втора степен на професионална квалификация

1. Извършва

Почва;

Състав и свойства на

Определяне вида и

Концентрация на

агропроизводствена

Сита, химикали,

почвата;

състава и

вниманието;

характеристика на

епруветки, колби,

Почвено плодородие,

свойствата на

Наблюдателност;

почвата.

везни, сонди,

почвообразувателен

почвата;

Готовност започвен термометър,

процес;

Разпознаване на

самостоятеленметър.

Типове почви;

типовете почви.

труд;

Разпространение надисциплинираност;

почвените типове иГотовност за точно

подтипове.и прецизно

спазване на

инструкции,

указания

(изисквания);

Отговорност.

2. Съставя

Земя,

Същност и необходимост от

Избор на подходящ

Логическо мислене;

сеитбообръщения.

селскостопански

редуване на земеделските

тип

Комбинативност;култури,

култури;

сеитбообръщения в

Съобразителност;сеитбооборотни

Основни правила при

зависимост от

Умение за поеманепланове.

редуване на земеделските

отглежданите

на риск;

култури;

култури;

Гъвкавост.

Видове сеитбообръщения.

Определяне

размера и броя на

полетата;

Съставяне на


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд" в сила от 13. 02. 2009 г
Наредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом