Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип
ИмеПрограма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер43.41 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mcentersz.com/files/Programa za obuchenie - Efektivna rabota v ekip.doc

Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип”


No

Наименование на разглежданите въпроси или упражнения

Продължителност

(в учебни часове)

1.

Запознаване с целите на обучението. Представяне на лектора и участниците.

30 мин.

2.

Кога се създават екипи?

30 мин.

3.

Характеристика и същност на работата в екип

1 ч

4.

Как една група от хора се превръща в екип? Разлика между групова и екипна работа.

2 ч

5.

Видове екипи

1 ч

6.

Фактори, които оказват влияние върху екипната работа

2 ч

7.

Етапи на изграждане и развитие на екипа

2 ч

8.

Екипни роли

4 ч
 • Разглеждане на различните видове екипни роли

 • Определяне на ролята в екипа на всеки участник (въпросник)
9.

Умения за работа в екип

6 ч
 • Ефективна комуникация в екипа

 • Процес на комуникация

 • Фактори влияещи върху общуването

 • Невербална комуникация 

 • Активно слушане

 • Обратна връзка

 • Умения за управление на вътрешно-груповите конфликти

 • Същност на конфликта

 • Стилове за справяне с конфликти

 • Стратегии за разрешаване на конфликти

 • Самоуправление

 • Умения за организиране и провеждане на ефективни работни срещи
10.

Лидерство и лидерски стилове и тяхното влияние върху екипната работа.

6 ч
 • Същност на лидерството

 • Видове лидерски стилове и влиянието им върху ефективността на екипа

 • Демократичен

 • Авторитарен

 • Либерален

 • Формални и неформални лидери в екипа
11.

Управление на екипи. Предизвикателства и трудности пред екипната работа

2 ч

13.

Проверка на знанията – Решаване на тест

3 ч

Общ брой учебни часове:

30
Вид на ключовата компетентност:

Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество”

Наименование на обучението:


Ключът към ефективната работа в екип”


Общ брой обучителни часове:

30

 • теория

21

 • практика

9

Форма на обучение:

Дневна, вечерна и съботно-неделна

Брой лица, включени в една група:

От 6 до 12 човека

Обучението се провежда по съвременните методи за обучение на възрастни и учене чрез правене, които включват упражнения, ролеви игри и работа в малки групи. Минималния брой на участниците е 6 човека за да могат да се оформят две – три групи за по-ефективна работа по време на учебния процес. Максималният брой участници се предвижда да бъде 12 човека, за да има възможност в предвидените учебни часове да бъде дадена персонална обратна връзка на всеки участник в обучението.

Материали, необходими за обучението

 • Учебни материали;

 • Учебно-тренировъчни средства и бланки за решаване на тестове;

 • Мултимедийна техника;

 • Екран;

 • Флип-чарт;

Основни и специфични умения и знания, които ще се усвоят по време на обучението

По време на обучението участниците ще придобият основни знания и умения за:

 • Разбиране на динамиката на екипната работа и ролята на отделните членове

 • Знания умения за изграждане и развитие на екипи

 • Познаване на ключовите умения за работа в екип

 • Усъвършенстване на уменията за ефективна комуникация между членовете на екипа

 • Осъзнаване на предимствата на екипнната работа за постигане целите на екипа и организацията

 • Запознаване с методи за повишаването на екипната ефективност

Документи, удостоверяващи преминатото обучение

СертификатСвързани:

Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconЦентър за продължаващо обучение към юф на су програма по Европейско право
Вашето включване в нашата инициатива разбираме като израз на интерес към дълбините на европейското право – но и като особено ангажиращо...
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconПрограма обучение на тема «живот в малка група»
Представяне – принципи, организация на пространството, обзавеждане, методи на работа, документация, екип, работно време. Дискусия...
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconПрофесия "аниматор в туризма", Специалност "туристическа анимация" Трета степен на професионална квалификация. Обща информация:  
Пътувания, туризъм и свободно време”. Методите на ориентираното към действие обучение са лекционни часове, решаване на практически...
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconПрофесия "Камериер", Специалност " Хотелиерството" Първа степен на професионална квалификация. Обща информация:  
Хотелиерството”код 8110401в областта на туризма„ Методите на ориентираното към действие обучение са лекционни часове, решаване на...
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconПрограма за мотивационно обучение
Модул за мотивация и изграждане на екип за обучавани (модул за предварително обучение) (страници 2-18)
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconИскате ли ново предизвикателство?
Дава възможности за работа в екип, ръководене на екип, работа по различни проекти, запознанства с хора от различни дъжави и клтури,...
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconОбучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти
Този материал е част от учебния комплект Обучение на синдикалисти за работа по проекти, разработен от Департамент Обучение на Европейския...
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconПрограма за обучение на екипа
Работа с деца с аутизъм – поведение на децата, развитие, подготовка за училище, преход към възрастни
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип iconПътят към ясно съзнание Раздел 06 – "Стратегия на ефективната практика" Глава 06-01 Стратегия на ефективната практика
Сериозното напредване започва именно тогава, когато се прекрати спазматичното желание за епохални дела и ти започнеш да правиш макар...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом