Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
ИмеIii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер11.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riosvt.org/d2011/razdel III.2-shum.docx
III.2. ШУМ


1. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда


На територията на РИОСВ – Велико Търново се контролират 40 промишлени източници на шум.

През 2011 г. от направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори” са извършени 9 проверки на промишлени предприятия източници на шум в околната среда по годишен график утвърден от Министъра на околната среда и водите.

  • От тях осем промишлени предприятия отговарят на нормативните изисквания;

  • Две предприятия са проверени по жалби, като на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА“ АД е дадено предписание за привеждане на дружеството в съответствие с изискванията на нормативната база, чието изпълнение ще бъде отчетено през 2012 година.;

  • През изтеклата календарна година няма наложени глоби и имуществени санкции за установени нарушения свързани с промишлени предприятия източници на шум.

При изготвяне на годишен график за контрол на промишлени източници на шум експертите от РИОСВ – Велико Търново се стремят да обхванат предприятия разположени на територии с повишени изисквания за защита от шум, като централна градска част, паркове и други места за почивка и отдих на гражданите. Анализът на направените измервания както през 2010 ,така и през 2011 показва, че като цяло няма системни нарушения в нормативната база свързана с промишлени предприятия източници на шум. Дружеството на което е дадено предписание, е предприело съответните действия по неговото изпълнение, за което РИОСВ – В.Търново е уведомена.

Свързани:

Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconСправка 14 Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconДоклад за
Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане...
Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconДоклад за
Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане...
Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconДоклад за
Настоящата информация е свързана с чл. 25, ал. 1 от Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг...
Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconИзложение шумът в планетните предавки е вследствие на динамичното взаимодействие на елементите на предавката, което поражда колебателна енергия, разпространяваща се вътре в предавката и излъчваща се в околната среда във вид на шум.
Съвременните норми на Европеската Икономическа Общност изискват механичните предавки да бъдат конструирани и проектирани, така че...
Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconДоклад за периода януари-март 2008 година
Настоящата информация е свързана с чл. 25, ал. 1 от Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг...
Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconДоклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум
Годишен доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум
Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите
Iii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда iconШум Източници на шум
Вътреквартален – детски и спортни площадки, дискотеки, ресторанти, паркинги, гаражи, сметосъбиращи коли и др
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом