От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14
ИмеОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер94.1 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://fett.tu-sofia.bg/forms/fs/Protokol-FETT-19_24-11-09.doc
ПРОТОКОЛ No 19


От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 24.11.2009 г. от 1400 часа.


При списъчен състав от 30 члена на ФС присъстват 23.

При списъчен хабилитиран състав от 24 члена на ФС присъстват 21.


Отсъстват: проф. Рачо Иванов, доц. Емил Димитров, доц. Марин Маринов, гл.ас. Венцислав Маноев, ас. Светозар Андреев, студент Димитър Георгиев, студент Тодор Димитров.


Дневен ред:

 1. Обсъждане на научно-изследователската работа във ФЕТТ.

 2. Отчет на вътрешните договори по НИС.

 3. Текущи.


= С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.


По точка първа от дневния ред:


= Доц. Иво Илиев – зам.-декан по НПД, направи отчет на научно-изследователската дейност във факултета за изминалата година.

Доц. Славка Цанова смята от собствен опит, че ректорът пречи на работата по международните проекти, като отказва да подписва в момента такива проекти.

Доц. Таня Василева също смята, че подобна политика не е нормална.

= С явно гласуване отчетът за НИР беше приет единодушно.


По точка втора от дневния ред:


= Ръководителите на научно-изследователските проекти и проектите за подготовка на докторанти от ФЕТТ за 2009 година, отчетоха договорите си съгласно приложения списък:


 1. Дог. No 091ни032-03 “Разработване и изследване на FPAA модели на електронни схеми за аналогови и дискретни сигнали” с ръководител: доц. д-р Емил Димитров Манолов – отчетен с 2 публикации и оценен с 16 точки от рецензента.

 2. Дог. No 091ни033-03 “Проектиране и изследване на CMOS монолитен високоефективен DC - DC преобразувател” с ръководител: доц. д-р Михаил Христов Анчев – отчетен с 1 публикация и оценен с 13 точки от рецензента. Ръководителят предлага на докторанта Христо Анчев да се изплати предвидената в договора сума.

 3. Дог. No 091ни034-03 “Изследване и проектиране на елементи за микроелектромеханични системи (MEMS)” с ръководител: доц. д-р Красимир Христов Денишев – отчетен с 4 публикации и оценен с 16 точки от рецензента.

 4. Дог. No 091ни035-03 “Изследване на методи и програмни системи за проектиране и моделиране на аналогови електронни схеми с операционни усилватели на съпротивление и ток” с ръководител: доц. д-р Ивайло Миланов Пандиев – отчетен с 4 публикации и оценен с 13 точки от рецензента.

 5. Дог. No 091ни036-03 “GSM мобилна система за мониториране на високорискови пациенти” с ръководител: доц. д-р Емил Николов Димитров – отчетен с 2 публикации и оценен с 13 точки от рецензента. Ръководителят предлага на докторанта Бистра Ненова да се изплати предвидената в договора сума.

 6. Дог. No 091ни037-03 “Изследване и обработка на изображения при безразрушителна термографска диагностика” с ръководител: доц. д-р Анна Владова Андонова – отчетен с 3 публикации и оценен с 11 точки от рецензента.

 7. Дог. No 091ни039-03 “Лабораторен стенд за изследване и моделиране на сензори за стави на мобилен робот” с ръководител: доц. д-р Тодор Стоянов Джамийков – отчетен с 3 публикации и оценен с 16 точки от рецензента.

 8. Дог. No 091ни040-03 “Анализ и развитие на методики за изследване на електронноцифрови устройства и системи” с ръководител: проф. д-р Георги Славчев Михов – отчетен с 5 публикации и оценен с 14 точки от рецензента. Ръководителят предлага на докторантите Елтимир Стоименов, Петър Сапунджиев и Александър Йорданов да се изплатят предвидените в договора суми.

 9. Дог. No 091ни041-03 “Разширяване възможностите на автоматизираните системи за проектиране на електронни схеми и устройства чрез разработване на параметризирани модели” с ръководител: доц. д-р Елисавета Димитрова Гаджева – отчетен с 9 публикации и оценен с 11 точки от рецензента.

= Бяха отчетени и следните научно-изследователски проекти за подготовка на докторанти от ФЕТТ за 2009 година:

 1. Дог. No 091пд005-03 “Изследване, проектиране и оптимизиране на устройство за многолентово предаване на RF сигнали при работа на много потребители” с ръководител: проф. д-р Марин Христов Христов – отчетен с 2 публикация и оценен с 15 точки от рецензента. Ръководителят предлага на докторанта Борислав Милевски да се изплати предвидената в договора сума.

 2. Дог. No 091пд006-03 “Изследвания за технологични и енергийни подобрения на преобразуватели на електрическа енергия” с ръководител: доц. д-р Евгений Иванов Попов – отчетен с 3 публикация и оценен с 14 точки от рецензента. Ръководителят предлага на докторанта Сергей Чавдаров Христов да се изплати предвидената в договора сума.

 3. Дог. No 091пд007-03 “Разработване и тестване на модул за дистанционно обучение на базата на системата «е-Мениджмънт»” с ръководител: доц. д-р Валентин Христов Видеков – отчетен с 3 публикация и оценен с 14 точки от рецензента.

 4. Дог. No 091пд008-03 “Изготвяне и изследване на многослойни електролуминесцентни структури на базата на органични полупроводници” с ръководител: доц. д-р Милка Маркова Минкова-Ръсовска – отчетен с 5 публикация и оценен с 14 точки от рецензента. Ръководителят предлага на докторанта Мария Александрова да се изплати предвидената в договора сума.

 5. Дог. No 091пд009-03 “Корозионно-електрохимични изследвания на Ti-6AI-4V-сплав в разтвори на фосфорна киселина” с ръководител: доц. д-р Ива Георгиева Бетова-Божинова – отчетен с 1 публикация и оценен с 13 точки от рецензента. Ръководителят предлага на докторанта Младенка Лукайчева да се изплати предвидената в договора сума.

 6. Дог. No 091пд010-03 “Изследване, анализ и проектиране на програмируеми цифрови устройства и системи” с ръководител: проф. д-р Рачо Маринов Иванов – отчетен с 5 публикация и оценен с 14 точки от рецензента. Ръководителят предлага на докторанта Слави Михов да се изплати предвидената в договора сума.

= Доц. д-р И. Илиев предложи и ФС единодушно прие всички проекти да се отчетат като изпълнени.


По точка трета от дневния ред:

= Проф. д-р Марин Христов, Декан на ФЕТТ, предложи и ФС единодушно прие комисия по провеждане на тайно гласуване в състав:

Председател: доц. д-р Таня Василева

Членове: доц. д-р Славка Цанова

доц. д-р Красимир Денишев


= По доклад от доц. д-р Милка Ръсовска, Ръководител на катедра Mикроелектроника беше предложено да бъдат възложени до 10 часа по дисциплината “Материалознание в микроелектрониката” - курсов проект и проект по специалността и до 30 часа ръководство на дипломанти и рецензии за ОКС бакалавър - редовно обучение на докт. маг. инж.Стефан Иванов Бояджиев.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

докт. маг. инж.Стефан Иванов Бояджиев: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, присъствали 21, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени до 10 часа по дисциплината “Материалознание в микроелектрониката” – курсов проект и проект по специалността и до 30 часа ръководство на дипломанти и рецензии за ОКС бакалавър - редовно обучение на докт. маг. инж.Стефан Иванов Бояджиев.


= По доклад от доц. д-р Милка Ръсовска, Ръководител на катедра Микроелектроника беше предложено да бъдат възложени по дисциплината “Системи за проектиране в микроелектрониката ” за ОКС магистър - редовно обучение на докт. маг. инж. Иван Димитров Панайотов до 20 часа – лекции по заместване (по изключение), до 20 часа лабораторни упражнения; до 20 часа – курсови проекти.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

докт. маг. инж. Иван Димитров Панайотов: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, присъствали 21, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени по дисциплината “Системи за проектиране в микроелектрониката ” за ОКС магистър - редовно обучение на докт. маг. инж. Иван Димитров Панайотов до 20 часа – лекции по заместване (по изключение), до 20 часа лабораторни упражнения; до 20 часа – курсови проекти.


= По доклад от доц. д-р Милка Ръсовска, Ръководител на катедра Микроелектроника беше предложено да бъдат възложени по дисциплината “Системи за проектиране в микроелектрониката ” за ОКС магистър - редовно обучение на маг. инж. Росен Иванов Радонов до 10 часа лабораторни упражнения; до 20 часа – курсови проекти.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

маг. инж. Росен Иванов Радонов: 19“ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 1 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, присъствали 21, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени по дисциплината “Системи за проектиране в микроелектрониката ” за ОКС магистър - редовно обучение на маг. инж. Росен Иванов Радонов до 10 часа лабораторни упражнения; до 20 часа – курсови проекти.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложен да бъде приет индивидуалният план и анотацията към него на редовния докторант инж. Стоян Тошев Цолов на тема “ Изследване на алгоритми за управление на енергийни преобразуватели” по научната специалност 02.20.07 Електронни преобразуватели с научни ръководители доц. д-р инж. Пани Андреев Карамански и доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

инж. Стоян Тошев Цолов: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, присъствали 21, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването беше приет индивидуалният план и анотацията към него на редовния докторант инж. Стоян Тошев Цолов на тема “ Изследване на алгоритми за управление на енергийни преобразуватели” по научната специалност 02.20.07 Електронни преобразуватели с научни ръководители доц. д-р инж. Пани Андреев Карамански и доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено преиздаване съгласно изискаванията на “ Правилата за издаване на учебна литература в ТУ” на Учебник по “Полупроводникова електроника” с автори доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов и доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено преиздаване съгласно изискаванията на “ Правилата за издаване на учебна литература в ТУ” на второ стереотипно издание на “Ръководство за лабораторни упражнения по електроника” за ЕФ с автори проф. дтн. Никола Петров Градинаров, доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов, доц. д-р инж. Михаил Христов Анчев и доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


= По доклад от проф. д-р Георги Михов, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше предложено поради изчерпване на първоначалния тираж допечатка на учебника по „Цифрова схемотехника” с автор Георги Михов, в определения от Правилника за издаване на учебна литература на ТУ-София тираж.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


= По доклад от проф. д-р Георги Михов, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше предложено възложени занятия по дисциплината „Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информация” на докт. маг. инж. Петър Василев Сапунджиев 15 ч. лаб. упражнения.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

докт. маг. инж. Петър Василев Сапунджиев: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, присъствали 21, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени по дисциплината „Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информация” на докт. маг. инж. Петър Василев Сапунджиев 15 ч. лаб. упражнения.


= Доц. Емил Манолов – зам.-декан по учебната работа предложи да се приеме учебната програма по “Полупроводникова електроника” за учебното направление “Електротехника и автоматика” за ОКС бакалавър. Програмата е изготвена от катедра “Електронна техника” и от катедра “Силова електроника”.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


= По доклад от доц. д-р Милка Ръсовска, Ръководител на катедра Микроелектроника беше предложено да бъде приет индивидуалният план на маг. инж. Владимир Емилов Грозданов, докторант на задочно обучение, по научна специалност 02.20.02 “Микроелектроника” , с научен ръководител проф. д-р Марин Христов, на тема “Проектиране и изследване на микро електро-механични системи” . = След тайно гласуване се получи следния резултат:

маг. инж. Владимир Емилов Грозданов: 19 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, присъствали 21, кворум 16, гласували са 19.

= В резултат от гласуването беше приет индивидуалният план на маг. инж. Владимир Емилов Грозданов, докторант на задочно обучение, по научна специалност 02.20.02 “Микроелектроника” , с научен ръководител проф. д-р Марин Христов, на тема “Проектиране и изследване на микро електро-механични системи” .


= По доклад от доц. д-р Милка Ръсовска, Ръководител на катедра Микроелектроника беше предложено да бъде обявен конкурс за редовен асистент извън тримесечната квота по научна специалност 02.21.06 “Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране” към катедра Микроелектроника със срок от три месеца. Евентуален кандидат за конкурса е инж. Росен Иванов Радонов.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, присъствали 21, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъде обявен конкурс за редовен асистент извън тримесечната квота по научна специалност 02.21.06 “Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране” към катедра Микроелектроника със срок от три месеца .


Декан на ФЕТТ:

/проф. д-р инж. М. Христов/

Протоколчик:

/гл.ас. инж. К. Аспарухова/Протокол №19

Свързани:

От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 02. 2009 г от 15
Приемане на предложения за включване на учебни пособия в издателския план за 2009 година
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 10. 02. 2009 г от 14
Възлагане на занятия за хонорувани преподаватели за летния семестър за учебната 2008/09г
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 19. 02. 2013 г от 14 часа
Проведено е електронно гласуване за „Приемане на предложения за хонорувани преподаватели във фетт през летния семестър на уч. 2012/2013...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 28. 04. 2009 г от 14
При списъчен хабилитиран състав от 24 члена на фс двама са в чужбина, редуциран състав – 22, присъстват 21
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 19. 05. 2009 г от 14
При списъчен хабилитиран състав от 24 члена на фс един е в чужбина, редуциран състав – 23, присъстват 22
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 07. 07. 2009 г от 14
При списъчен хабилитиран състав от 24 члена на фс един е в чужбина, редуциран състав – 23, присъстват 23
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 17. 03. 2009 г от 14
Отсъстват: проф. Тихомир Таков, доц. Марин Маринов, гл ас. Венцислав Маноев, студент Димитър Георгиев, студент Тодор Димитров
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 13. 12. 2011 г от 14
Деканът доц. Емил Манолов запозна фс с писмото на кс, според което кс не приема проведените избори за заместник декани и утвърждаването...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 13. 10. 2009 г от 14
Отсъстват: доц. Славка Цанова, доц. Михаил Анчев, доц. Марин Маринов, студент Димитър Георгиев, студент Тодор Димитров
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 30. 10. 2007 г от 14
При списъчен състав от 28 члена на фс присъстват 25, редуциран състав на 28, кворум 19
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом