До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование" уважаема г-жо симеонова
ИмеДо г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование" уважаема г-жо симеонова
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер72.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofia-obrazovanie.bg/files/20101007_fe509.docСТОЛИЧНА ОБЩИНА – ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”София 1505 ул. “Оборище” 44, телефон 9433183, факс 8467223, www.sofia.bg


Изх.№.ДО-9301-126/07.10.2010 г.


ДО

Г-ЖА МАРИАНА СИМЕОНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”


Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование”


УВАЖАЕМА Г-ЖО СИМЕОНОВА,


На основание чл. 27 от Закона за общинските бюджети и във връзка с ФО – 48 от 04,10.2010 г. на МФ – НП „Училището територия на учениците” – модули „Ритуализация на училищния живот”и „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”, моля да бъде извършена корекция по бюджета на функция „Образование” за ІV – то тримесечие на 2010 г.както следва

Функция „Образование”

Държавни дейности

§ 1098 – Др некласифицирани в др.пагр. и подпарагрифи.

Д-ст 322 „Общообразователни училища”

РАЙОН

СУМА

целодневно

ритуализация на

всичко

обучение

у-щния живот

 

78 СОУ"Христо Смирненски"

8 412

13 183

21 595

БАНКЯ

8 412

13 183

21 595

2 СОУ "Акад.Емилиян Станев"

 

12 692

12 692

ВИТОША

0

12 692

12 692

61 ОУ" Св. Св. Кирил и Методий

 

11 352

11 352

74 СОУ "Гоце Делчев"

9 090

 

9 090

ВРЪБНИЦА

9 090

11 352

20 442

18 СОУ "Уилям Гладстон"

8 563

 

8 563

ВЪЗРАЖДАНЕ

8 563

0

8 563

105 СОУ

9 091

13 232

22 323

119 СОУ

9 091

 

9 091

ИЗГРЕВ

18 182

13 232

31 414

68 СОУ"Акад.Никола Обрешков"

9 091

 

9 091

108 СОУ "Н.Беловеждов"

9 091

 

9 091

ИСКЪР

18 182

0

18 182

51 СОУ

9 087

 

9 087

КР.СЕЛО

9 087

0

9 087

79 СОУ "Индира Ганди"

9 091

 

9 091

96 СОУ "Л. Н. Толстой"

9 091

 

9 091

137 СОУ "Ангел Кънчев"

9 069

11 196

20 265

33 ЕГ

 

13 174

13 174

ЛЮЛИН

27 251

24 370

51 621

16 ОУ "Р. Жинзифов"

 

11 455

11 455

98 НУ

 

7 154

7 154

101 СОУ "БАЧО КИРО"

8 482

 

8 482

НАДЕЖДА

8 482

18 609

27 091

192 СОУ

 

12 783

12 783

84 ОУ

9 091

 

9 091

200 ОУ

9 082

 

9 082

201 ОУ

 

9 258

9 258

83 ОУ

 

6 965

6 965

ПАНЧАРЕВО

18 173

29 006

47 179

48 ОУ

6 539

 

6 539

СЕРДИКА

6 539

0

6 539

31СУЧЕМ

7 434

 

7 434

109 ОУ

 

13 156

13 156

138 СОУ "Проф.В.Златарски"

 

13 176

13 176

СЛАТИНА

7 434

26 332

33 766

7 СОУ

9 045

 

9 045

12 СОУ "Цар Иван Асен ІІ"

 

7 622

7 622

СРЕДЕЦ

9 045

7 622

16 667

55 СОУ

9 090

 

9 090

СТУДЕНТСКИ

9 090

0

9 090

20 ОУ "Тодор Минков"

 

11 405

11 405

41 0У "Св. Патриарх Евтимий"

9 087

13 097

22 184

104 ОУ "Захари Стоянов"

 

13 175

13 175

121 СОУ

 

13 169

13 169

126 ОУ

8 708

 

8 708

ТРИАДИЦА

17 795

50 846

68 641

ВСИЧКО

175 325

207 244

382 569


С уважение:

Мария Минчева

Директор на дирекция „Образование”

Свързани:

До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconДо г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование" уважаема г-жо симеонова
На основание чл. 27 от Закона за общинските бюджети и във връзка с фо – 47 от 04,10. 2010 г на мф – нп „Оптимизация на училищната...
До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconРепублика българия
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, с адрес гр. София, ул. “Гладстон” №67, представлявано от Изпълнителния...
До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconПроф дфн Костадинка Симеонова Публикации за периода 2005- 07. 2010 По класификацията в Атестационната карта за учените от ииоз, бан, 2010
Костадинка Симеонова, Георги Ангелов, Лиляна Павлова „Производство и разпространение на научните знания в регионите в България,”...
До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconОбщинскисъвет варна
Здравеопазване”, за функция “Култура”, за функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и за група “Образование”. Докл: Стефан...
До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconАвтореферат. Симеонова М
Симеонова М. Генетичен мониторинг на работници от нефтохимично производство. 1986, Автореферат
До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconУчебник за студенти по хуманна медицина
Николова, Диана Илиева пендичева–Духленска, Радослав Радев радев, Елка Николаева радева, Камелия Тодорова соколова, Катерина Димитрова...
До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconОбщински съвет невестино,област кюстендил
Методи Драганов Таушански, Милчо Димитров Тасев, Цветанка Симеонова Манзурова, Иван Димитров Дамянов, Васил Милчов Тасев, Йордан...
До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма), във връзка със заявление-декларация с Вх. №3033/02. 05. 2011...
До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма), във връзка със заявление-декларация с Вх. №3097/06. 06. 2011...
До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси\" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование\" уважаема г-жо симеонова iconГалина Симеонова, изпълнителен директор на пудоос: „На 12 май такса „депониране" няма да бъде дължима за общините", bTV, „Тази сутрин", 30 април 2012 г
Галина Симеонова, изпълнителен директор на пудоос: „На 12 май такса „депониране” няма да бъде дължима за общините”, bTV, „Тази сутрин”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом