23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията
Име23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер31.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.misiata-balgarska.com/docs/Figurite_na_zhivata_geometria_na_V_rasa.doc23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията.

А сега да представим нагледно разликата между Паневритмията на Учителя и тази, която се играе сега – вж. ФИГ.112. Нека първо да изясним смисъла на шестоъгълната звезда. Сега всеки ще каже, че това е „еврейската звезда”, но първата изненада е, че това не е вярно! Това е фигурата, която показва връзката и взаимодействието между светлите лъчи – светлия триъгълник и тъмните лъчи – тъмния триъгълник. Това Учителя го изяснява в беседата: „Бяла и черна светлина” – МОК ІІ, 22 лекция, от 21 март 1923 год.

А сега да кажем следното: анализа на тази фигура показва, че тя е фигурата от живата геометрия на Петата раса. По тази фигура се развива петата раса! И евреите, като най-яркия представител на Петата раса си я присвояват. Това е от Мойсеево време - ще го покажем по-нататък. Вярно е, че евреите са най-тясно свързани с тази фигура, но само с тъмния


Паневритмията на Учителя ни свързва с хармонията на високия астрал, със светлите лъчи.

Хармония


паневритмията”, която сега се играе - френската паневритмия, ни свързва с дисхармонията на ниския астрал, с тъмните лъчи.

ДисхармонияФИГ. 112

триъгълник. Доказателството е много просто: ако не беше така, те щяха да познаят Мисията Исус Христос, а нямаше да го разпъват на кръста, ако не беше така те щяха да познаят Мисията Беинса Дуно – Учителя, известен със светското име Петър Дънов, а нямаше да воюват и сега срещу него, така че Учителя да каже: „Евреите или ще приемат Моето Учение, или аз ще забраня да се прераждат”. Тези доказателства са достатъчни.

Нека да е ясно: можеш да бъдеш свързан или с хармонията на светлите лъчи, или с дисхармонията на тъмните лъчи, но едновременно и с едните и с другите е невъзможно. Затова ние българите сме жертва на ниския астрал, защото изначално сме слънчев народ, свързан със светлите лъчи. Точно затова Великият Учител Беинсá Дунó идва сред нас българите, ако не беше така, Той щеше да отида другаде! Ние не разбираме дисхармонията, нашето съзнание е друго, то е в хармоничния само със светлите лъчи!

Сега все ще се намери някой, който ще каже, добре, но това не доказва, че това е фигурата на живата геометрия на Петата раса. Тук не можем да се отклоняваме толкова много в доказателство. Анализите на казаното от Учителя обаче не противоречи на това умозаключение. Ще отправим и едно предизвикателство – ако някой намери някакво противоречие – има трибуна да го покаже, сайта ни е отворен за смислени разсъждения и твърдения винаги. За успокоение на всички, ще го докажем съвсем пълно, но по-нататък и на друго място. За сега само ще кажем, че по същество Петата раса се развива именно под влиянието на тъмния триъгълник. Тя се управлява от дявола, от черната ложа. Това Учителя го изяснява много пъти: Това е направено, за да се развие мозъкът на човека; замисълът е той да бъде поставен в условия на страдание, за да започне да мисли; затова и Слънчевата система преминава през тъмната зона – Бог всичко е съчетал и предвидил!

А сега за светлия триъгълник: Той е свързан със светлите лъчи! Обърнете внимание, това е същия триъгълник в монограма на Учителя, където Той е показал, че се е вселил на земята – котвата това означава! С този триъгълник е свързана и Неговата Паневритмия. Това е естествено, това е хармоничния свят на светлите лъчи. Това е хармоничният свят на Бялото Братство. Точно заради това всяко упражнение се започва да се играе на десен крак – трябва да се започне хармонично! И всяка дисхармония ни изхвърля в ниския астрал. Не може да се започва на ляв крак, защото това автоматично ни свързва с ниския астрал.

Сега това, което се играе и се нарича „паневритмия”, което ние наричаме френска паневритмия, е изцяло дисхармонично – това доказваме в анализите на всяко упражнение. Не може едно дисхармонично трептене да се свърже с хармонично такова. Това се доказва в съвременната наука, това следва и от факта, че ако не беше така, те нямаше да бъдат разделени – доказателството е именно разглежданата фигура от ФИГ. 112 и е дадено от Учителя. Следователно сегашната дисхармонична „паневритмия” ни свързва с дисхармоничния свят на ниския астрал, а това е света на дявола и следователно твори зло. Това е очевидно, защото едва ли ще се намери някой, който да твърди, че дявола може да произвежда добро. Дяволът, е важно да се разбере, че трябва да се разглежда по следния начин: Това са законите на ниския астрал, които се прилагат от хората на черната ложа. Това всъщност е дяволът – вместо рога и копита, с които ни залъгва църквата, това са елегантни хора с добри външни обноски, за които лъжата е начина им на живот. Дяволът е събирателният образ на черната ложа! Това схване ли се, нататък е по-лесно.

Свързани:

23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията icon31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите
Истинският смисъл на тази фигура е, че тя е фигурата на живата геометрия, на петата раса. В този смисъл, тя принадлежи на всички....
23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията icon28. Живият кръг – фигурата от живата геометрия, формираща българското съзнание
А сега трябва да е ясно, че се прави всичко възможно от черната ложа, за да се открадне този огън – целта е да бъде загасен отново!...
23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията iconКакви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя?
Когато изчистим грешките си, т е оправим паневритмията, нашето развитие пак ще си продължи, а паневритмията все така няма да се развива....
23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията iconГеометрия – 1 лектор
Предназначението на дисциплината е да даде на студентите от специалност “математика и информатика” системно изложение на основите...
23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията iconИз статията „паневритмията проф. Александър Периклиев
Паневритмията се състои от двадесет и осем упражнения, последователно и хармонично свързани в едно цяло, изпълнявани при музикален...
23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията iconНа лев толстой
От Хималаите е започнал културният живот на петата раса и там се завършва. Така се обясняват думите на Учителя в една молитва на...
23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията iconПокана концерт-рецитал как се създаде паневритмията на изгрева от учителя дънов
Паневритмията, която бе дадена на небето на връх Мусалла, трябваше да се свали на Земята
23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията iconВариантите в Паневритмията и необходимостта от тяхната систематизация
Вселената и т н. Вероятно, всяка от тази гледни точки има своите основания и ще бъде полезна в процеса на изучаване и практикуване...
23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията iconРиманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране
Курсът дава основа на римановата геометрия, ермитовата геометрия, клифордовата алгебра, понятия за спин структури както и спинорно...
23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията iconПаневритмията на петър дънов
Всемирното бяло братство" и паневритмията, която според А. Атанасов е „по външна същност танцова система, а по съдържание метод за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом