31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите
Име31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите
страница1/3
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер321.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.misiata-balgarska.com/docs/Narodopsihologia_na_bylgarite.doc
  1   2   331. Народопсихология на българите.

(странно съвпадение: 31 е числото на българите!)

31.1. Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите.

Известно е, че знакът показан на фиг.115 се нарича „еврейската звезда”. Това се е наложило от хиляди години, защото те са били единствените, които са били запознати с тази фигура и са я превърнали в свой знак. Истинският смисъл на тази фигура е, че тя е фигурата на живата геометрия, на петата раса. В този смисъл, тя принадлежи на всички. Тя е присвоена от евреите, така както и Библията е преправена от тях.

Тази фигура се състои от два триъгълника, които Учителя разглежда в беседата „ Бяла и черна светлина”. Това е най-трудната фигура, на живата геометрия, за човека. Защо е така? Защото чрез нея петата раса трябва да развие мозъка си, а това може да стане чрез страдание. Това е обяснението - целият живот на петата раса е подчинен на тази задача. Затова е нужен ниския астрал, в който човека страдайки да развие своя мозък, да започне да мисли. Това е свързано и с тъмната област, през която преминаваме в космическото пространство. Хубавото е, че човечеството вече навлиза в ново съзвездие, казва Учителя – Алфиола.

Цялата пета раса преминава под влиянието на черния триъгълник, свързан с черната светлина. Това е познанието, което е дадено на Мойсей. Сега някой ще каже: не може да бъде, защото то е дадено от Бога. Така е, но някои неща първо започват с лошото, за да завършат с доброто – това Учителя го изяснява. И така учението на Мойсей е учението за прилагане законите на ниския астрал. Та, ако беше учение от по-висш характер, то щеше да бъде изпратен Дух от висшите йерархии, както е с Христовото учение, например. Бог работи с минимално изразходване на енергия – и това го е изяснил Учителя. Това е важно да се разбере, защото по този начин ще се разбере и съдбата на българите през вековете. Та само помислете, защо трябва да се изпраща за учител в едно основно училище, например цял професор! Същото е, не забравяйте: „каквото горе такова и долу”.

А сега нека да кажем още веднъж, каква е разликата между българите и евреите. Българите изначално са свързани със светлия триъгълник, с върхът нагоре, защото ние сме най-древния езотеричен народ, казва Учителя(фиг.115). Вярно е, че и ниския астрал е езотерика, но не най-старата, а свързана с петата раса. Обърнете внимание, че в емблемата на Учителя има само един триъгълник насочен нагоре! Точно заради това, Учителя идва в България, при българите, защото само ние сме свързани с белия триъгълник, на светлите лъчи. Точно поради тази причина ние сме слънчев народ! Свързани сме със Слънцето. Точно поради това, ние сме изначално народ, свързан с Бялата ложа или камара (Учителя употребява тази дума.)

Евреите са свързани с тъмния триъгълник, който сочи с върха си надолу. Това е триъгълника, свързан с черните лъчи - триъгълника на ниския астрал. Точно породи тази причина, те владеят перфектно неговите енергии. Те са лунен народ. Нека да бъдем наясно: като разказваме това, не означава, че ги „анатемосваме” – но това ни е нужно, за да изясним българската позиция. Те просто са изпълнявали Божията воля. Защо употребяваме минало време, ще кажем по-надолу.

Бог знае какво „падение” предстои и отделя част от българите за тази цел. А от това отново следва, че ние сме по-древен народ от тях. Това е родството ни с евреите. Те сега не искат и да чуят за това, но това не променя нещата. Казваме това, не за да се мерим като децата, а да стане ясна причината, поради която ние с евреите сме свързани с различни енергии. Те са отделени точно заради ниския астрал! А ние оставаме свързани с високия астрал. Това са съвършено различни енергии - светлите лъчи, свързани с хармонията и тъмните лъчи, свързани с дисхармонията.

Какво е сегашното положение на българите, в царството на „княза”? Нагледно това е показано на фиг.116. Е, сега вече лесно може да се разбере, какво е в душата на българина - чувства се като малка лодка в бурно море. Той е от всякъде заграден от черната ложа, която всячески се стреми да го погълне. Така във вековете българинът си е изградил способността да оцелява, като феникс от пепелта. В същото време евреите се чувстват като риба в свои води. Ето я разликата.

Преди да започне войната на черната ложа срещу нас, ние сме разположени по целия „огнен вал”, както го нарича Учителя, чрез който Бялото Братство управлява земята. Ние сме войните на Бялото Братство. Когато черната ложа побеждава, това е „падението”, започва и свиването на българите. Има и друга причина - това е обективно необходимо на Бога – има такава беседа! Четете Словото Божие. В по-ново време, ще кажем затова е преследването на българите от аварите още в азиатския континент – обърнете внимание, те също са юдеи. Та нашата историческа наука знае това, защо не го казва тогава? От там насетне следват все решения за оцеляването. Затова се отделят и друга част - славяните. Това е описано от д-р Ганчо Ценов в неговата книга „Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква.”, макар и неточно, защото използва гръцки източници, но за тази си дързост да говори истини за нашата история, е изгонен от русофила проф. Асен Златаров. Така е възникнало славянството. Нещо подобно да се изучава по история?

Друг голям удар върху българите е с приемането на християнството. Това се прави отново по причина на оцеляването. България е от всякъде оградена от църквата на черната ложа. Ние никога не сме били езичници, както се твърди, защото винаги сме били свързани с Учението на Бялото братство, т.е. с Божието Учение. Бог Тангра е измислен бог, за да ни направят езичници, но вижте че знака на Тангра е този на Бялото Братство! Този акт на приемане на християнството, обърнете внимание по законите на черната ложа, с насилие, се оценява положително, защото се оценява от гледна точка на черната ложа. Обективно това е акт необходим за оцеляване. Учителя казва, че Борис I е бял брат, с който е разговаряно от страна на Бялото Братство и той е посъветван, че трябва да приеме християнството – трябва да се оцелее и да се чакат по-добри времена. Той поема такова обещание. Кога е станало това, Учителя не казва, но вероятно е преди да застане на престола. Това определя цялото му поведение. Проследете драмата на неговото управление от такава гледна точка и ще ви се разкрият други хоризонти. А гордите българи предпочитат да сложат главите си на дръвника, пред това да изневерят на Бога. Това е истината, която се разкрива, твърде деликатно макар, от Учителя.

Тук е уместно да направим паралела между поведението на Борис I по отношение на сина му Сарате – избожда му очите и описанието в Библията на изпитанието на Авраам –искането на Бога, според тях, сина му за жертвоприношение. Само си помислете, че такова изпитание Бог не може да иска, следователно той разговаря с друг! Та как Бог ще иска вярност на базата на страданието на един объркан баща?! Това е абсурд! Никой ли не се замисля, че Бог е всемилостив! Как тогава ще иска вярност изградена върху основите на страдание?! Това може да иска и тогава и сега „князът”, както му казва Учителя. Това е подчинение на всяка цена и със всички средства. Та това е законът на князът. Помислете! Трябва най-после да се каже, че „царят е гол”. Вероятно не се намира смелост да се мисли, камо ли да се говори, заради благоговението пред Бога. Но описанието на жертвоприношението е лъжа. Те са свързани с ниския астрал, а там друг е господар! В края на царството на черната ложа, хората трябва да научават истината, да излизат от хипнозата на законите на черната ложа и от собствената си самохипноза, която е следствие от първата. Не се стъписвайте, а мислете. Не слушайте какво ви се говори, а мислете, но със собствените си мозъци, а не с мозъка на черната ложа - това е самохипнозата.

Разказа в Библията, за Авраам и синът му, е като преправянето на Господнята молитва. Нека да припомним, там се казва: „Не ни въвеждай в изкушени, но избави нас от лукаваго.”А Учителя деликатно обяснява, че Бог не може да изкушава! Как тогава ще изкушава един объркан баща? Освен това Бог не иска човешки жертвоприношения. Това са човешки измислици! Така както молитвата е преправена, така и обясненията за Авраам са преправени. В противен случай ще следва, че Учителя говори невярно, което е абсурд. Пред това трябва да се стъписаме, а не пред твърденията на евреите.

А сега нека да разгледаме преправянето на Господнята молитва: Разгледайте молитвата като в съзнанието си приемете, че тя е отправена към Бога и към „княза”т.е. към дявола, едновременно. Не е кощунствено, мислете! Кажете си молитвата с такова съзнание! Няма никакво противоречие, нали?! Това е направено по техните закони: за подмяна на смисъла и съдържанието, за което подробно вече сме говорили, но понеже е много силна молитва и сега ние си мислим, че Тя е отправена само към Бога. Замисълът на черната ложа обаче е друг, мислейки си, че се молим на Бога, всъщност ние се молим и на „княза”. Това е тяхната мечта: да се постави князът наравно с Бога. Нека си припомним: дявола твърди, че той е създал света, но това е лъжа, казва Учителя, не го е създал той. Пак ще кажем: Не се стъписвате, а мислете. „Лъжа и робство на таз пуста земя царува.” – какво прозрение на Христо Ботев!

Господнята молитва е променена точно по същата логика, по която и цялото Христово Учение е променено! Твърденията са стряскащи, но за заспалото, хипнотизирано и самохипнотизирано съзнание. Въпросът защо Учителя не го е казал е излишен. Учителя не може да си разрешава да „хвърля бомби”. Той е Велик Учител, а не човек! Но Той е казал как трябва да бъде, следователно е оставил на нас да се сетим, че така както е сега, молитвата е и към „княза”. Той казва: „Бог не изкушава”. Ами кой изкушава? Ето ви отговора – Учителя го е казал, но не с човешка логика. Той отчита нивото на отвореност на съзнанието на хората. Това за което ние и най-бегла представа си нямаме. И заради което аз в момента си навличам гнева на много хора.

По същият сценарий се променя сега и Добрата молитва. Това върви успоредно с преправянето на беседите Му, с преправяне на Паневритмията Му. Всичко върви по плана на черната ложа. Дали ще успеят от тебе зависи, българино. Последиците вече трябва да са ти ясни.

Ще ви разкажем за преправянето на Добрата молитва: В молитвата се казва: „… Осветявай Духа ни, просвещавай сърцето ни и умът ни да ти служим с радост;…”. Този текст още по времето, когато Учителя е бил с физическо тяло на земята е предложено от една учителка (мисля Балтова се казва), която предлага на Учителя да се промени така: „… Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и умът ни да пазим Твоите заповеди и повеления. …”, защото тя смятала, че така е по издържано от стилна гледна точка на българския език тогава. На нея и през ум не ѝ минава, че са важни трептенията, че това е най- сакралната молитва. За Нея учителя казва, че това е молитвата, с която непрекъснато се молят ангелите от Духовния свят. Нейното съзнание обаче е обсебено от законите на ниския астрал. От къде следва това ще стане ясно по-долу.

Отговорът на Учителя е : „Ти мене на молитви няма да ме учиш”, с което ясно подчертава, че молитвата трябва да бъде така както Той Я е дал. И как така се случи, че точно това тогавашно предложение за „поправка” на молитвата сега е наложена в т.н. бяло братство.

А сега да видим какво произтича от това: Като оставим настрана това, че имаме само едно сърце и един ум, то промяната води до коренна промяна смисъла на думата „пазим”:

1. когато ум и сърце са в единствено число, тогава глагола „пазим” изразява увереност, че всички ще служат на Господа, но всеки индивидуално;

2. когато сърце е в множествено число, тогава „пазим” е в смисъл на партийна „масовка” – ние всички заедно ще пазим, а това е един от начините за въвеждане на съзнанието в хипнотично състояние – любимото на черната ложа – щом е заедно, т.е. масово тогава е безотговорно и тогава всичко е лесно: карай да върви. „Масовките” са основно средство за хипнотизиране съзнанието на хората. Точно заради тази причина, те се стремят всичко да се прави „масово”. Това е един от законите, по който работи черната ложа - основен закон на ниския астрал. Ето къде е коварният замисъл на тази уж незначителна „поправка”, направена уж заради езиково несъответствие. Запитай се,читателю, как така се случва, че точно това, което не е искал Учителя, точно това е наложено. Нека да е ясно: Ние не служим всички заедно, а всеки сам и всеки сам си отговоря за делата. А когато искат някои да служат всички заедно, тогава къде е отговорността. Не случайно има такава мисъл: скрили се зад колективната безотговорност.

А сега някой може да каже: добре, но тогава това важи и за Паневритмията и тя е „масовка”. Така ли е наистина? Всички работим за Бога и всички индивидуално, независимо че сме в един кръг. Тук хората са само физически подредени един до друг, всеки работи индивидуално за себе си и доколкото се образува общо енергийно поле дотолкова сме свързани – чрез енергията дадена ни от Бога, от Духовния свят. А за упоритите ще кажа: Бог ни обича, а дявола ни използва, Бог ни дава енергия, а дявола ни я взема. Ето това е разликата. За тези които считат, че това не е от значение, нека си стоят при черната ложа .

Тъй като е изключително важно и отговорно твърдението за Авраам и съответните промени в Библията, нека да изясним първо, какво казва Учителя за жертвата: „… Питам кое е първото ограничение на човека? Жертвата е първото ограничение на човека. Следователно, когато се реши да жертва нещо, човек произвежда Светлина в себе си. Затова е необходима жертвата. Когато човек пожертва нещо, настава вече първият ден на Светлината в неговата душа. Бог каза: „Да бъде виделина”! И настана Виделина. Когато в човека настане Виделина с цел да разграничи в него Светлината от тъмнината, той е извършил жертвата правилно. Ако в човека не се яви никаква Светлина, а тъмнина жертвата не е направена или ако е направена, има някаква неправилност в нея. Когато Христос каза за Себе си „Аз съм виделина на света” тази Виделина, тази Светлина се произведе от самопожертването, което Христос направи. Тъй щото, който иска да произведе Светлина в себе си, той трябва да се самопожертва. Значи Светлината е свързана с акт на жертва.” Следователно Бог иска жертва, но човек сам да я направи, а не да принесе някого другиго в такава. Това е то жертвоприношението на миналото. То е външно проявление на жертвата, което е по законите на ниския астрал. Следователно, когато се говори за това преживяване на Авраам, евреите вече живеят по законите на ниския астрал. Тогава те са служители на черната ложа. Затова и календара им е лунен. Те са свързани с тъмнината. Затова воюват срещу Мисията, Който е от Бялото Братство. Та помислете: Ако и те бяха от Бялото братство, те щяха да Му служат, а не да го унищожават. Така е и сега с Новият Мисия – Учителя. Те постъпват така, защото разбират, че чрез Учението на Учителя рухва лъжата, основна опорна точка на ниския астрал. Учителя разкрива, че навремето, е преправена и Библията! (Това е доказано от ред изследователи, но се прави всичко възможно да се скрие това от хората.)Промените са направени по схемата на промените на Господнята молитва, а в по- ново време на дадената от Учителя, новата Господня молитва, която Той нарича Добрата молитва, което показва, че господарят на лъжите е един и същи. А Учителя казва: „Глава на Моето Слово е Истината”! Следователно това, което не е по Неговото Учение са лъжите на ниския астрал. Той тези лъжи разкрива за хората. Сега ясно ли е защо така брутално се воюва срещу Него.

И въпреки всичко: В беседата „Разумното сърце” Учителя казва: „За вас трябва коренна обнова. Ние трябва да имаме характера на Авраам. Авраам беше бездетен. Според закона на евреите, наследството трябваше да се остане на едного от неговите слуги или на едного от неговите синове от робините му. Обаче Бог му каза, че ще му даде наследник. Кой беше наследникът на Авраам? – Исак. Баща му и майка му имаха една светла идея. Бог каза на Авраам: „Ще принесеш сина си в жертва”. Ако вие бяхте на мястото на Авраам, щяхте да кажете: „Това не може да бъде! Бог ме изпитва. Такива работи не върша”. Авраам обаче не направи така. Каза: „Да бъде волята Божия!” Той взе сина си, тури дърва на гърба си и отиде точно на мястото, дето му бе казано да го принесе в жертва. До последния момент бе на изпитание. Когато вдигна ножа, Господ каза: „Познах, ти си човек на послушанието, затова няма да принесеш сина си в жертва”. Ето една похвална черта на Авраам! С това той показа, че е готов да пожертва и най-ценното, което имаше. Затова Авраам се нарича приятел Божии. Аз го наричам отец на верующите, понеже беше човек на абсолютната вяра, човек без никакво съмнение”.

Както се казва, ами сега? Противоречието между смисъла на жертвата в името на Бога и изпитанието на Авраам е очевидна! Да не говорим за нашите твърдения! Така е, но за светски мислещия човек. За да си изясним това външно противоречие, нека да отидем отново в Библията и да разгледаме „Книгата на Иовъ”. В глава 1 от 8÷12 стих четем: „ 8. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата ми Иовъ, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? 9. А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иовъ от Бога? 10. Не си ли обградил от всякъде него и домът му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му се е умножил на земята. 11. Но сега простри ръка и допри се до всичко що има и той ще Те похули в лице. 12. И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа.”

Иовъ е подложен на изпитания, но от кого? – от сатаната. Ето това се случва на земята и това Учителя го е изяснявал много пъти! И така, казано е: „Бог каза на Авраам”, но как му казва, това не е изяснено – оставено е ние да се досетим, когато имаме вече това отворено съзнание. Изпитанието е от сатаната, но понеже действа от името на Бога, Бог се намесва и спасява сина му. При Борис е друго: той трябва да покаже вярност, но пред сатаната и той без колебание отнема очите на сина му. Това вече е друго време, човека е потънал дълбоко в „гъстата материя”, отдавна Бог е наредил „ да се отнемат очите и ушите на хората”, за това, че са забравили Господа.

Хубав е паралела между страданията на Иовъ и изпитанието на Авраам, но кога ли ще можем да се върнем на това?

И нещо интересно: забелязахте ли, че думата „сатана” в Библиите, които сега можете да си купите, е записана с главна буква! Какво ли означава това?

За да си спестим главоболията, би било благоразумно да зачеркнем всичко свързано с жертвата, но това не е полезно нито за нас нито за нашите читатели, в името на което приемаме предизвикателството. За нас това е мярка за отвореност на съзнанието – ето защо го оставихме, нека всеки сам си оцени нивото. Това е и по повод на изказвания, които съм слушал, в които се казва, че видите ли, Той Учителя, веднъж каже едно, други път друго, противоречащо на първото. Така може да говори, този, за които неговата истина е от първа инстанция – това е проява на честолюбието, тщеславието на човека и е показател за неговото духовно ниво на развитие, показва още, че този човек живее по законите на ниския астрал. Човек може да каже, че нещо не е разбрал, че не му е ясно, но не и да смята, че щом нещо не съвпада с неговото мнение, значи е грешно. За такива твърдения са нужни доказателства. Ние не съдим никого, просто изразяваме своето мнение.

Нека отново кажем: Ние не „анатемосваме” евреите, просто казваме истините, които следват от Учението на Учителя. Все някой е трябвало да бъде проводник на идеите на ниския астрал. А че те са такива, следва и от следните думи на Учителя: „Ако евреите не приемат Моето Учение, аз ще забраня те да се прераждат”. Така може да говори само Бога на Силите! А това е възможно най- вярната оценка за принадлежността на евреите към законите на ниския астрал, защото трета възможност просто няма.

Уважаеми българино, настава времето, за което се говори в Библията –„ връзването на дявола”, което означава, че времето на лъжата вече рухва. Бог те е избрал, това да стане чрез тебе! Какво по- велико нещо може да ти се случи във вековната човешка история! Призван си от Бога да бъдеш проводник на Неговите идеи, на Божият план. Остава само да „видиш” всичко това. Изтръгни от сърцето си страхът и се обърни с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си Душа и с всичкия си Дух към Бога. Това е жертвата, която се иска от тебе, това е жертвата във Високия астрал. Така в Духът ти ще се произведе Виделина, в Душата ти ще се просветне Светлина. Това ще бъде твоят Велик ден на просветление в Душата ти! Тогава Духът на Мъдростта ще осени твоята Душа, „защото Ти ще направиш светилника ми да свети”(ПС,18;18). Светилникът ти, за който Учителя казва: „Дошъл съм да запаля загасналия български светилник”!

А сега да се обърнем за малко към българската история. И още за Борис I: очите на неговия син, са цената, която трябва да се плати, за оцеляването на цял един народ, но забележете - пред черната ложа; това е по законите на черната ложа, а не по Божиите закони. Това черната ложа го изисква, а не Бога! Той трябва да вземе решение по техните закони, а не по Божиите закони! То не може и друго да бъде: та нали самата църква е устроена по законите на ниския астрал.

А сега да доизясним нещата с Бога на старите българи. Някой ще каже: Ами Тангра?, но ние ще попитаме: а знае ли някой кой е той - измислен бог. Защо е измислен? За да се скрие принадлежността на българите към Бялото Братство. В условията на царстването на черната ложа, това е задължително, по техните закони. Спомнете си – лъжата е опорна точка на техният триъгълник. Та вижте знака на Тангра – това е знака на Бялото Братство! Нека нашите историци си отворят ”зъркелите” и да видят това. Те трябва да са наясно, че не могат да описват българската история без да имат езотерични познания. Та как ще описваш един народ, който е изначално езотеричен, само със ограничените си светски познания, подчинени при това на законите на ниския астрал?! Що за наивност е това?!

А сега друг щрих: Падането на Търново под ударите на Баязид, също става по законите на ниския астрал, чрез черно предателство на евреите, които са в града. Първообразът на Вазовата „Грамада” е грамадата, проклятието на търновци след това. Прочетете си го по-подробно в книгата на Христо Маджаров „Големият заговор срещу българите”.

Предстои ни тежко и дълго робство, защото не сме изпълнили Божията Воля и сме изгонили от България богомилите. Нека се знае, че всяко посегателство върху Божият пратеник, неизпълнението и попречването на Божия замисъл, на Божията Воля, наказанието е 500 години робство. И за това говори Учителя, но странното е, че няма кой да чете. Не мислете, че сега като не приехме както трябва и продължаваме да не приемаме Божият Пратеник – Учителя, ще ни се размине. Всичко вече е в ход, но поради изключителната важност за съдбата на българите, ще го разгледаме в отделна точка.

Някой ще попита: а защо точно 500 години е Божието наказание. Ще го обясним - 2000:4=500. Когато ни се отвори съзнанието ще разберем какво се крие зад това просто равенство. Това е лишаване от Божието Благословение, във времето когато се натрупва енергиен потенциал в този цикъл. Без него останалото е „живуркане”. Повече няма да говорим за това.

А питали ли сте се, защо нашите историци, не казват каква е истинската причина, поради, която цар Иван Шишман с цялата си войска е в Никополската крепост, докато Търново е оградено от турците? Защо в града няма никаква войска, та патриарха трябва да организира опълчение от градското население? Питайте се и питайте нашите историци. Стига са ни заблуждавали с неверни неща. Едно от силните оръжия на черната ложа са взаимоотношенията между мъжът и жената, та били те и царе. Използва се това, че тези енергии не са обуздани. Това е специфична слабост на петата раса. Та тя започва с това! И през цялото време на управление на черната ложа се използва този неин недостатък. Балансирането на тези енергии тепърва предстои. И това обяснява Учителя – не случайно говори за новата Ева. Погледнете и на съвременния свят, за да се убедите, че това се използва и сега в края на господството на черната ложа. Това е една от основните сили на ниския астрал.

  1   2   3

Свързани:

31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите icon23. Фигурата на живата геометрия на Петата раса и Паневритмията
Това е фигурата, която показва връзката и взаимодействието между светлите лъчи – светлия триъгълник и тъмните лъчи – тъмния триъгълник....
31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите icon28. Живият кръг – фигурата от живата геометрия, формираща българското съзнание
А сега трябва да е ясно, че се прави всичко възможно от черната ложа, за да се открадне този огън – целта е да бъде загасен отново!...
31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите iconНа лев толстой
От Хималаите е започнал културният живот на петата раса и там се завършва. Така се обясняват думите на Учителя в една молитва на...
31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите iconГеометрия – 1 лектор
Предназначението на дисциплината е да даде на студентите от специалност “математика и информатика” системно изложение на основите...
31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите iconРиманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране
Курсът дава основа на римановата геометрия, ермитовата геометрия, клифордовата алгебра, понятия за спин структури както и спинорно...
31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите icon«геометрия: 10 лет правильной музыки»
«геометрия» – это редчайшие образцы российского рок-андеграунда, и многочисленные переиздания самых впечатляющих пластинок двух последних...
31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите iconАсоциация на българите по света световен парламент на българите
Относно: Опитите за турцизация на българите-мюсюлмани и създаването на етнически и религиозни партии, изградени и финансирани от...
31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите iconПрограма за шестата раса
Същността на програмата за шестата раса е в "развитието" в човека на "способност" да уравновеси всяка ситуация на живота извън себе...
31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите iconКонспект проективна геометрия
Предназначението на дисциплината е да даде на студентите от специалност “математика и информатика” необходимия минимум от знания...
31 Фигурата от живата геометрия на Петата раса и българите iconОкс "Бакалавър" Специалност: "Транспортно строителство" Учебна дисциплина: "Дескриптивна геометрия"
Дескриптивната геометрия е основна общотеоретична дисциплина, имаща за цел бъдещите инженери да придобият знания и умения за методите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом