Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
страница1/6
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер419.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/documents/archive/doi/DOI-ocna-optika.d
  1   2   3   4   5   6


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


Проект


Държавно образователно изискване

за придобиване на квалификация

по професията “Техник по очна оптика”Професионално направление:
725

Медицинска диагностика и технологии
Наименование на професията:
725010

Техник по очна оптика
София, 2005 г.

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В таблица 1. е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1.

Специалност

Степен на професионална квалификация

Входящо образователно равнище

7250101

Очна оптика

Трета

Средно образование


1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически и психически здрав, годен да упражнява професията, с нормален слух, зрение и цветоусещане, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

По време на обучението, ако се установят признаци за отклонение от медицинските изисквания, противопоказни за упражняваната професия, обучението се прекратява и обучаваният се насочва към центровете за професионално ориентиране, с цел да се избере подходяща за неговото здравословно състояние професия.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията и специалността са представени в Таблица 2.
Таблица 2.

Описание на трудовите дейности (задачи)

Предмети и средства на труда

Професионални компетенции


Знания за:

Умения за:

Професионално-личностни качества
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В са представени специалностите, включени в професията “Монтьор на железопътна техника”, съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом