Община елена наредба
ИмеОбщина елена наредба
страница6/6
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер0.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/naredbi/n_amdt.docx
1   2   3   4   5   6


Приложение № 2по ред

Видове услуги, предоставяни от Община Елена

Досегашен размер

Нов размер

ДДС
І.ОБЩИНСКИ РАДИОВЪЗЕЛ


1.

За съобщения от общ характер, за минута

1.00

1.00

да

2.

За съобщения с рекламна цел, за минута


2.1.

Еднократно излъчване

2.50

2.50

да

2.2.

Седмично

10.00

10.00

да

2.3.

Месечно

35.00

35.00

да

3.

Обръщения и други от политически партии и коалиции


3.1

По време на предизборна кампания

по закон (заповед на кмета на общината)

да

3.2

Извън предизборна кампания


3.2.1

до 3 минути

6.00

6.00

да

3.2.2

За всяка следваща минута

3.00

3.00

да

Забележка: Безплатни са следните съобщения:

1. при аварии и други ограничения, свързани с обслужване на населението;

2. от организации на бюджетна издръжка, Общински съвет за сигурност, РПУ, РСПАП и ПОбКЗНБАК;

3. от кмет и председател на Общински съвет – при изпълнение на техните задължения;

4. траурни


4.

Годишна такса за радиоточка

10.00

10.00

Да


Забележка: Таксата влиза в сила от 01.01.2007 г. и може да се плаща на 2 вноски.


Нов 4а

/нова.Р-е№100/23.12.2009 г./ Откриване или преместване на радиоточка

0

10.00

Да

Нов 4б

/нова.Р-е№100/23.12.2009г./ Възстановяване на закрита радиоточка

0

5.00

Да

Нов 4в

/нова.Р-е№100/23.12.2009 г./ Ремонт на радиоточка

0

5.00

Да
ІІ.РЕКЛАМА


5.

/ Нов Реш. № 80/29.12.2005 г./ Публикуване на реклама в официалния уеб сайт на Община Елена, www.Elena.bg


5.1.

На начална страница – показва се при зареждане на страницата www.elena.bg

а/размери 150 х 80 пиксела – за 1 месец

-

60,00б/размери 150 х 150 пиксела– за 1 месец

-

100,00в/размери 150 х 180 пиксела- за 1 месец

-

130,00
5.2.

На вътрешни страници – новини, имоти, търсене, фирми, заведения и др.

а/размери 150 х 80 пиксела – за 1 месец

-

30,00б/размери 150 х 150 пиксела– за 1 месец

-

50,00в/размери 150 х 180 пиксела- за 1 месец

-

65,00ІІІ.РИТУАЛИ


6.

Сключване на граждански брак

10.00

20.00

не

7.

Ритуал “Сватба”


7.1.

в Обреден дом – Елена

40.00

45.00

да

7.2.

в кметствата

15.00

20.00

да

7.3.

извън Обреден дом – Елена или съответното кметство

250.00

300.00

да

8.

Ритуал “Кръщене”

10,00

20.00

да
ІV.ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА


9.

Обучение по музикален инструмент

За учебна година

30.00

30.00

не

Забележка: За второ и трето дете от едно семейство, посещаващи школата по изкуствата цената на услугата по ал. 1 е 15 лв. за учебна година.
V.ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА


10.

Абонамент за годишно ползване


10.1.

За деца и ученици до 10 години
безплатно

не

10.2.

За ученици на 10 години и пенсионери

2.00

2.00

не

10.3.

За всички останали

3.00

3.00

не

11.

За еднократно ползване в читалня на книга от библиотечния фонд от неабонати

0.50

0.50

не

12.

За ползване на книги от МЗС

2.00

2.00

не

13.

За невърната в срок книга


13.1.

за всеки започнат месец

0.20

0.20

не

13.2.

за книги от предходната година

1.00

5.00

не

14.

За изпращане на напомнително писмо по образец


14.1

за първо писмо

0.40

0.60

не

14.2

за следващи писма с обратна разписка

0.80

1.00

не
VІ.ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС


15.

За посещение на извънкласни форми към Общински детски комплекс, за всяка отделна форма


15.1.

За учебен срок

5.00

5.00

не

15.2.

За присъствен месец

2.00

2.00

не
VІІ.МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО


16.

Вход за посещение на музеен обект /експозиция/


16.1

от ученици до 18 г.

0.50

1.00

не

16.2

за български и чуждестранни граждани

1.00

2.00

не

16.3

/изм.Р-е № 100/23.12.2009 г./ За инвалиди
безплатен
16.4

За ученици от Община Елена
безплатен
17.

За беседа, за всеки отделен обект


17.1

на български език

3.00

4.00

не

17.2

с превод на чужд език

5.00

6.00
17.3

на чужд език

10.00

8.00

не

18.

Ден за безплатни посещения на български граждани - понеделник

VІІІ.УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


19.


19.1


19.2

Ползване актовата зала на СОУ “Ив.Момчилов”,

- за час


- за ден


Лятна такса 5.00

Зимна такса

6,00


30.00


Летен период:

(01.04 – 31.10) 6.00

Зимен период:

(01.11-31.03)

8.00

35.00

не20.

Ползване физкултурния салон /малък/ на СОУ “Ив.Момчилов” – гр.Елена


20.1

за час

Лятна такса 4.00

Зимна такса

5,00

Летен период: (01.04 – 31.10) 5.00

Зимен период:

(01.11-31.03)

6.00

Не


20.2

за ден

30,00

15.00

не

21.

Ползване физкултурния салон /голям/ на СОУ “Ив.Момчилов” – гр.Елена


21.1

за час

Лятна такса 7.00

Зимна такса

8,00

Летен период: (01.04 – 31.10) 8.00

Зимен период:

(01.11-31.03)

10.00

не


21.2

за ден

35.00

40.00

не

21.3

- за организиране и провеждане на състезания и за учебно-тренировъчна дейност на представителни отбори и клубове – на ден

0

100.00
22.

Ползване на канал за ремонт на автомобили в СОУ “Ив.Момчилов” – гр.Елена, за час

2.00

2.00

не

23.

Ползване на закрит плувен басейн в СОУ “Ив.Момчилов” – гр.Елена, за час


23.1.

- за деца и ученици извън учебната програма

0

Летен период: (01.04 – 31.10) 0.50

Зимен период:

(01.11-31.03)

1.00
23.2.

- за граждани

0

Летен период: (01.04 – 31.10) 3.00

Зимен период:

(01.11-31.03)

5.00
23.3.

- за организиране и провеждане на състезания и за учебно-тренировъчна дейност на представителни отбори и клубове – на ден

0

250.00
24.

Нощувка на организирани групи в извънучебно време в общежитието на СОУ “Иван Момчилов”, на човек
-
24.1

- за деца и ученици

Лятна такса

4.00

Зимна такса

5,00

Летен период:

5.00

Зимен период:

6.00

не

24.2

- за възрастни

Лятна такса

5.00

Зимна такса

6,00

Летен период:

6.00

Зимен период:

7.00

не

25.

Ползване на спортни площадки и училищни дворове в извънучебно време (на кв.м. на ден)

0.05

0.05

не

26.

Ползване на видеозала в СОУ “Иван Момчилов”
-
26.1

- за час
Летен период:

6.00

Зимен период:

8.00

не

26.2

- за ден
35.00

не

27.

Дубликат за свидетелство за завършено основно образование


27.1

за ученик, завършил съответното училище

0

5.00

не

27.2

за ученик, завършил в закрито училище

0

8.00

не

28.

Дубликат на удостоверение за завършен клас от минали години


28.1

за ученик, завършил съответното училище

0

5.00

не

28.2

за ученик, завършил в закрито училище

0

8.00

не

29.

Дубликат на свидетелство за професионална квалификация


29.1

за ученик, завършил съответното училище

0

5.00

не

29.2

за ученик, завършил в закрито училище

0

8.00

не

30.

Дубликат на диплома за завършено средно образование

0

10.00

не

31.

Ползване на компютърен кабинет за час от неучащи в съответното училище
Летен период:

(01.04 – 31.10)

6.00

+ 2,00

на работна

станция

Зимен период:

(01.11-31.03)

6.00

+ 2,00

на работна

станция

не


не
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Община елена наредба iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...
Община елена наредба iconОбщина елена наредба за
Условията и реда за упражняване правата на община елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
Община елена наредба iconНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Приета от Общински съвет Елена с Решение №46 от 22. 09. 1992 г на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№38 и...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена наредба iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена наредба iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом