A. обяснителна записка




ИмеA. обяснителна записка
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер51.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(5b_wvs8RzQEkAAAAZWFjNTg1YjItYWQ5My00NmI4LWFkZDgtNWM2ZjQyODE1NTRjt5ea
ОПИС

НА

ТЕКСТОВИТЕ И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ


A. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


B.ЧЕРТЕЖИ :





НАИМЕНОВАНИЕ на ЧЕРТЕЖА

Номер

1.

ОБЩА СИТУАЦИЯ

1/27

2.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „А“

от km 52+294,65 до km 52+399,30

2/27

3.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „В“

от km 52+540,70 до km 52+706,55

3/27

4.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „С“

от km 52+706,75 до km 52+840,85

4/27

5.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „D“

от km 52+541,05 до km 53+001,05

5/27

6.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „Е“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

6-1/27

7.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „Е“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

6-2/27

8.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

7-1/27

9.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

7-2/27

10

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

7-3/27

11.

СИТУАЦИЯ ФУНДАМЕНТИ ЕСТАКАДА „G“

от km 53+592,45 до km 53+705,35

8/27

12.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „А“

от km 52+294,65 до km 52+399,30

9/27

13.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „В“

от km 52+540,70 до km 52+706,55

10/27

14.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „С“

от km 52+706,75 до km 52+840,85

11/27


15.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „D“

от km 52+841,05 до km 53+001,05

12/27


16.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „E“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

13/27


17.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

14/27


18.

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВА ЕСТАКАДА „G“

от km 53+592,45 до km 53+705,35

15/27


19.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 52+300,00 профил 166

16/27


20.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 52+320,00 профил 167

17/27


21.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 52+980,00 профил 205

18/27


22.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 53+060,00 профил 209

19/27


23.

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ при km 53+606,45 профил 243

20/27


24.

ПЛАН ЕСТАКАДА „А“

от km 52+294,65 до km 52+399,30

21/27

25.

ПЛАН ЕСТАКАДА „В“

от km 52+540,70 до km 52+706,55

22/27

26.

ПЛАН ЕСТАКАДА „С“

от km 52+706,75 до km 52+840,85

23/27

27.

ПЛАН ЕСТАКАДА „D“

от km 52+841,05 до km 53+001,05

24/27

28.

ПЛАН ЕСТАКАДА „Е“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

25-1/27

29.

ПЛАН ЕСТАКАДА „Е“

от km 53+001,25 до km 53+288,25

25-2/27

30.

ПЛАН ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

26-1/27

31.

ПЛАН ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

26-2/27

32.

ПЛАН ЕСТАКАДА „F“

от km 53+288,45 до km 53+592,25

26-3/27

33.

ПЛАН ЕСТАКАДА „G“

от km 53+592,45 до km 53+705,35

27/27



C. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Свързани:

A. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
A. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
A. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
A. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
A. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
A. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
A. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
A. обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
A. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
A. обяснителна записка iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом