Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер76.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://teacher.bg/documents/000001977/BGBG/Access-Sorting.docx

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007:

Въвеждане на данни и създаване на отчет със сортирани данни

Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft Access1 2007: Въвеждане на данни и създаване на отчет със сортирани данни (файл Access-Sorting.docx), предоставя водещи инструкции за въвеждане на данни в таблицата за професии на базата от данни Project3 – Careers.accdb, с помощта на създаден за целта формуляр, както и водещи инструкции за създаване на отчет със сортирани данни.


Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр.

 1. В Microsoft Access 2007 отворете базата от данни Project 3 – Careers.accdb.

За целта от бутона (Office Button) изберете Open и в отворилия се прозорец, изберете файла с името Project 3 – Careers, разположен в папката TeacherMaterials/Project 3.

 1. От падащото меню на панела в ляво изберете Forms. В резултат се появява списък с имената на формулярите.

 2. Натиснете два пъти бързо с левия бутон на мишката върху името на формуляра frmJobTitle1.


В резултат се отваря прозорецът на формуляра, който изглежда така:

В този формуляр има две основни категории полета: Полета, в които ще се въвежда информация чрез писане и полета, в които ще се въвежда информация чрез избор на стойност от падащ списък.

Полета, в които ще се въвежда информация чрез писане.

Полета, в които ще се въвежда информация чрез избор на стойност от падащ списък.

Наименование на професия
Кратко описание на професията Необходими умения
Минимална заплата
Максимална заплата

Код РИАСПТ

Професионална група или категория

Образователно квалификационни изисквания

Бъдещи перспективи

Наименование на подобна професия-1

Наименование на подобна професия-2

Наименование на подобна професия-3

В тези полета въведете конкретната информация от вашето проучване.

В тези полета направете своя избор от съответния падащ списък.

 1. За да въведете данните за нов запис, изберете бутона New Record , намиращ се на навигационната лента в долната част на прозореца на отворения в т. 2 формуляр.

 2. Изберете с мишката полето от формуляра на базата данни и напишете вашата информация в полетата за попълване, а в полетата за избор изберете необходимото от съответните падащи списъци.

 3. Всеки следващ ученик може да въведе данните от своето проучване, повтаряйки стъпките 3, 4 и 5.

Създаване на oтчет със сортирани данни

Преди да създадете отчет, трябва да вземете решение, по кои полета желаете да сортирате данните. Защото един път създаден, отчета не може да бъде променян по отношение на сортирането на данните и ако желаете промени в този аспект, то трябва да създадете нов отчет.

 1. В Microsoft Access 2007 отворете базата данни Project 3 – Careers.accdb.

 2. От падащото меню на панела в ляво изберете Reports. В резултат се появява списък с имената на отчетите, ако има такива.

 3. Изберете менюто Create и в него активирайте групата с инструменти Reports. Натиснете бутона Report wizard. Активира се съветника, който ще ви води в няколко последователни стъпки да конструирате своя отчет.

 4. Под Tables/Queries, изберете Table: tblJobTitle.

 5. Под Available Fields, изберете полетата (изберете минимум две полета), които желаете да се появят във вашия отчет. За всяко поле поотделно, натиснете с левия бутон на мишката върху името на полето (напр. Job Title) и после върху бутона за да прехвърлите избраното от вас поле в прозореца Selected Fields.

Забележка: В списъка под Available Fields се появяват служебните имена (FieldName) на полетата от таблицата. Техните съответни имена, които виждате при отваряне на таблицата tblJobTitle и при отваряне на формуляра, са както следва:

Служебни имена (във FieldName)

Съответно име Caption)

Number

Номер

Job Title

Наименование на професия

RIASEC

Код РИАСПТ

Educational Requirements

Образователнo-квалификационни изисквания

Job Summary

Кратко описание на професията

Low Salary

Минимална заплата

High Salary

Максимална заплата

Future Outlook

Бъдещи перспективи

Skills

Необходими умения

Job Cluster

Професионална група или категория

Related Job Titles1

Наименование на подобна професия-1

Related Job Titles2

Наименование на подобна професия-2

Related Job Titles3

Наименование на подобна професия-3

 1. Натиснете Next, когато свършите прехвърлянето на полетата.

 2. На следващия прозорец Do you want to add any grouping levels? (Искате ли да прибавяте нива за групиране?) на Report Wizard , натиснете Next.

 3. В прозореца What sort order do you want for your records? (Как желаете да сортирате вашите записи?) на Report Wizard, под надписа „You can sort records by up to four fields, in either ascending or descending order” (вие можете да сортирате до четири записи във възходящ или в низходящ ред) изберете полетата, по които искате да са сортирани вашите записи и в какъв ред – низходящ или възходящ, да става това.

 4. Натиснете Next.

 5. В следващия прозорец How would you like lay out your report? (Как бихте желали да изглежда вашият отчет?) на Report Wizard, под Layout, изберете Tabular, а под Orientation, изберете Landscape.

 6. Натиснете Next.

 7. В следващия прозорец What style would you like? (Какъв стил бихте желали?) на Report Wizard, изберете измежду предложените стилове този, който ви харесва.

 8. Натиснете Next.

 9. На следващия прозорец на Report Wizard, под What title do you want for your report? (Какво име искате за вашият отчет?), напишете името за вашия отчет. Обикновено е предложено служебно име, което може да приемете или не.

 10. Под Do you want to preview the report or modify the report’s design? (Искате ли да видите отчета или да направите промени в дизайна?), изберете Preview the report (Изглед на отчета), за да може да го видите след действието от т.15.

 11. Натиснете Finish.

 12. Вашият отчет се появява на екрана.

1 В настоящето издание, вместо Microsoft Office Access 2007 за по-кратко ще казваме Microsoft Access 2007.

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007: Стр. от

Въвеждане на данни и създаване на отчет със сортирани данни

Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране

Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
Ще използвате оформлението, което е проектирал вашият екип за бюлетина в Microsoft Word 2007, за да изготвите вашия бюлетин. Сега...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
В microsoft Word 2007 можете да използвате функцията Review за проследяване на направени поправки, за да редактирате предложените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
В това упражнение вие ще трябва да влезете в Интернет магазин за хранителни стоки и да изберете три различни марки на един и същ...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом