Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов
ИмеУважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер27.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mc.government.bg/files/853_Otgovor Mihail Mihailov16.07.10.doc
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ,


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,


Обявената обществена поръчка с предмет „Ремонт и преустройство на съществуващи сгради в имот на Министерството на културата, находящ се в гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „170” № 26”, е единствената предвидена и обявена процедура за извършване на строително-ремонтни дейности в рамките на бюджета на Министерството на културата за настоящата година и е в размер до 3 000 000 лв. Обектът е с два етапа на изграждане, първи етап до края на 2010 г. и втори етап, при осигурено финансиране, до средата на 2011 г .

Необходимостта от ремонта на тези сгради се налага от обстоятелството, че през настоящата година предстои да стартира осъществяване на ремонти и реконструкции на няколко музея на територията на град София, финансирането на които е осигурено по Оперативна програма „Регионално развитие“ и други европейски програми. Това са Националният музей на българското изобразително изкуство, Националната галерия за чуждестранно изкуство и преместването на Музея за приложни изкуства, поради предстоящото изграждане на Музей на съвременното изкуство. Това налага в периода на ремонтите да бъдат осигурени подходящи помещения за временни фондохранилища за съхранение на над 50 000 експонати на изобразителното и пластичното изкуство. Изграждането на Нов съвременен музеен комплекс в кв. 500 ще наложи преместването от тези сгради и на други звена на министерството, като Ансамбъл „Филип Кутев” и Езиков център „Алианс”, които, разбира се, няма да оставим на улицата. Освен това трябва да напомним, че години наред в системата на министерството не са изграждани хранилища за българските филми, повечето театри също нямат помещения за съхранение на декорите и са принудени да плащат наеми на външни лица и фирми.

Обявената от министерството процедурата за избор на изпълнител е открита и проведена при стриктно спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки. При оценката на офертите е използван предварително обявеният в документацията за участие критерий „Икономически най – изгодна оферта”, включващ четири показателя: цена, срок за изпълнение, срок за плащане и размер на неустойка при забавяне. Участниците са класирани по получената комплексна оценка по всички показатели, с което се гарантира, че спечелилият участник има реален капацитет за изпълнението на предвидения обем работи съобразно изискванията за срок и качество.

До класиране в конкурса са допуснати 9 кандидати. Предложената от участника консорциум „Алфа Трейд” цена от 1 931 281 лева е с над 1 000 000 лева по-ниска от средната цена на всички останали 8 участници. Средната цена на другите участници в процедурата е около 2 970 000 лева, приблизително колкото е и цената на класирания на първо място участник. Единствената драстична разлика в цените е между консорциум „Алфа Трейд и всички други участници. В съответствие с правилата на закона от участника, който единствен е предложил значително по-ниска ценова оферта, е поискана писмена обосновка с подробни разчети за предложените цени по видове работи. Оферираните от този кандидат необосновано ниски цени пораждат реален риск строителните работи да не бъдат изпълнени или да се изпълнят некачествено, с произтичащите от това последствия за съхраняването на произведенията на изкуството.

Основанието на конкурсната комисия за определяне за изпълнител на обществената поръчка участника „Мегатурс 1” ООД е полученият най-голям брой точки въз основа на комплексната оценка по всички показатели, а именно – 82,33 точки. Класираният на второ място участник - консорциум „Алфа Трейд”, който обжалва процедурата, е с комплексна оценка - 66,57 точки.

Независимо от факта, че конкурсът е проведен съобразно всички изисквания на Закона за обществените поръчки, Министерството на културата е предоставило цялата документация по процедурата на Комисията за защита на конкуренцията, както и на всички участници в конкурса, които са поискали това, като ще изчакаме окончателното решение на органа, който единствен е компетентен да се произнесе по казуса.

Свързани:

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconУважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо станиславова
Крепостта „Калето“ е изградена още през първи век след Христа от римляните и е една от най-добре запазените в страната
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconУважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин горов
В резултат на това през първото полугодие на тази година не бяха допуснати затруднения във финансирането на дейностите в областта...
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconУважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин кутев
В хода на осъществяването на промените в областта на сценичните изкуства Министерството на културата подробно анализира работата...
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconУважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин велчев
В медийното пространство се тиражират интересни интерпретации с неверни данни. Това е много некоректно, но не е неочаквано, особено...
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconУважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин курумбашев
Финансово подпомагане на филмовата индустрия в България 2010-2012” съгласно Договора за създаване на Европейската общност. На 9 март...
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconОтговор на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на въпрос на народния представител от Синята коалиция Михаил Михайлов относно потребителските цени на горивата през 2011 г
Министър Трайчо Трайков: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михайлов, както знаете...
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconИмате думата, господин Моллов. Заповядайте
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми да представя на вашето внимание...
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconУважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо гаджева
Тези действия са в разрез със становището на Националния институт за недвижимо културно наследство, с което е допуснато осъществяване...
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconУважаеми господин вицеадмирал, Господин контраадмирал, Господин Областен управител, Уважаеми господин кмете, Ваше Високопреосвещенство, Господа офицери, старшини, курсанти, кадети и матроси, Дами и господа преподаватели, Уважаеми гости, Дами и господа
Днес 9 януари 2012 г ни обединява една светла дата свързана с морската история на България. Навършват се 131 години от основаването...
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин михайлов iconЕкспресна стенограма!
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! След тези пространни словоизлияния искам да Ви върна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом