Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
ИмеПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
страница1/6
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fice-bulgaria.org/new/projects/doc/method_2_decentralizaciq.doc
  1   2   3   4   5   6
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги

Цели, задачи и съдържание на обучението

 1. Цел на обучението

Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и децентрализацията им, както и придобиване на знания и формиране на умения за извършване на анализ на потребностите.

Тази цел е свързана с основната цел на обучителната програма по проекта за повишаване на компетентностите за реализиране на ефективно партньорство между заинтересованите страни – членове на ФИЦЕ-България, неправителствени организации и местна власт по темата реформа в системата за работа с деца в риск.

 1. Основни задачи на обучението

  • Придобиване на знания и умения за реализиране на процес на планиране и програмиране на социални услуги на местно ниво –стратегически и оперативни цели.

  • Придобиване на знания и формиране на умения за извършване на анализ на потребностите на местно ниво с включване на всички заинтересовани страни – при възлагане на изпълнител.

  • Изясняване възможностите и предизвикателствата на законовата база за разкриване и децентрализиране на социални услуги.

  • Изработване на оперативен план.

 1. Съдържание на обучението

Обучението представя същността и съдържанието на процеса на целеполагане, изработването на стратегически и оперативни цели, свързани с мисията и визията на реформираната система за работа с деца в риск. Участниците ще имат възможност да участват в процес на целеполагане като основа за програмиране на социалните услуги на местно ниво, част от процеса на децентрализация. Основен акцент ще бъде поставен и на процеса на анализиране на местните потребности, изработване на задание към външен изпълнител, използвани методи и изискуема информация.

Част от обучението ще бъде посветена на възможностите и ограниченията, които поставя законовата база пред програмирането на социални услуги на местно ниво, ориентирани към нуждите на клиентите и процеса на тяхното финансиране.

По време на обучението ще се работи по оперативно планиране на дейността на местния екип като част от изработване на План за действие.

Стратегии за добро или лошо

Откъс от „Стратегическо сафари”1

Дискусиите на тема стратегия може да бъдат много оспорвани. Срещу всяко предимство, свързано с разбирането за стратегия, може да се изтъкне контрааргумент или недостатък.

 1. Стратегията определя посоката.

Предимство: Главната роля на стратегията е да очертае курса на една организация, за да може тя да „плава” сигурно през своята външна среда.

Недостатък: Стратегическата посока може да се превърне в наочник, който скрива потенциалните опасности. Да отплаваш по предварително начертан курс в непознати води е перфектният начин да се натъкнеш на айсберг. Посоката е важна, но понякога е по-добре да се движим бавно, на къси разстояния, да се оглеждаме внимателно във всички посоки и не много надалеч, за да можем да променим поведението си на момента.

 1. Стратегията фокусира усилията

Предимство: Стратегията насърчава координиране на дейностите. Без стратегия, която да фокусира усилията, може да настъпи хаос, докато хората се насочват в различни посоки.

Недостатък: При прекомерна целенасоченост на усилията се появява феноменът „групово единомислие2”. Може да не бъде отчетено какво се вижда с периферното зрение, дали има и други възможности. Дадена стратегия може да се срасне прекалено с организацията.

 1. Стратегията определя организацията

Предимство: Стратегията предоставя на хората подръчно средство да разберат своята организация и да я различават от другите. Стратегията придава смисъл и е удобен начин да се схване какво прави организацията, в която работиш.

Недостатък: Да се определи една организация пределно ясно може да означава да се определи пределно опростено, понякога до степен на стереотипизиране3, така че да се изгуби богатата сложност на системата.

 1. Стратегията осигурява последователност

Предимство: Стратегията е необходима, за да намалява двойствеността и да осигурява ред. В този смисъл стратегията е като теорията: познавателна структура, която улеснява и обяснява света и следователно да улеснят действието впоследствие.

Недостатък: Творчеството се стреми към непоследователност като намира нови комбинации между съществуващите до този момент поотделно явления. Трябва да се разбере, че всяка стратегия, както всяка теория, е опростяване, което неминуемо изкривява действителността. Стратегиите и теориите не са самата действителност, а само изобразяване или абстракция на действителността в умовете на хората. Всяка стратегия може да има подвеждащ или изкривяващ ефект. Това е цената да имаме стратегия.

Ние функционираме най-добре, когато можем да приемем някакви неща за даденост, поне за известно време. Това е основната роля на стратегията в организациите: тя решава големите въпроси, така че хората да могат да продължат да работят по „малките” детайли, например обслужване на клиентите, вместо да дебатират кои пазари са най-добрите. Дори изпълнителните директори през по-голямата част от времето трябва да управляват своите организации в даден контекст, те не могат постоянно да поставят под въпрос дали този контекст е правилният към момента.

Има тенденция изпълнителният директор да се изобразява като стратег, който замисля големите идеи някъде там горе, докато всички други се занимават с детайлите. Нещата изобщо не стоят така. В работата си директорът има свои детайли – да подкрепя съществуващата перспектива на организацията чрез всякакви представителни задължения, да развива контакти, за да намира важна информация, да преговаря и т.н.

Проблемът в това е, че изведнъж ситуацията се променя – средата се дестабилизира, изчезват ниши, отварят се възможности. И тогава всичко, което е конструктивно и ефективно в една установена стратегия, се превръща в пасив. Ето защо, въпреки че самата идея за стратегия се корени в стабилността, не по-малка част от мисленето за стратегията трябва да се фокусира в промяната. Но докато формулите за стратегическа промяна се съставят лесно, управлението на тази промяна, особено когато става дума за промяна на перспективата, става трудно. Самата функция на стратегията да предпазва хората от разсейване намалява техния капацитет да реагират на промените в средата. С други думи, пренастройването е скъпо, особено когато се случва с умовете на хората, а не с машини, които е нужно да се програмират по друг начин. Стратегията като умопостроение може да заслепи организацията, така че да не види собствената си изостаналост.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconНаредб а за условията и реда за извършване на социални услуги в община хисаря глава първа
Чл с тази Наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconНаредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги на територията на Община Долна Митрополия Глава първа
Чл с настоящата наредба се уреждат организацията и дейността на специализираните институции за социални услуги, социалните услуги...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста – Шумен през 2008 година
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2010 година
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2011 година
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconОбщинскисъвет казанлъ к
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък (такса за заведенията...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението icon328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
О т н о с н о : Откриване на нови социални услуги, чрез компенсирани промени между отделни социални услуги в Община Пловдив
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconОбщински съвет
Чл. С тази наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconСъдържание 8/2011 професионализъм екип от индивидуалисти с личностни и професионални качества
Кръгла маса на тема: „за делегиран бюджет на домовете за социални услуги и услуги в общността”
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconТрети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси"
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом