Програма английска филология превод и бизнес комуникации
ИмеПрограма английска филология превод и бизнес комуникации
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер136.06 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://web.uni-plovdiv.bg/marygud/files/ma/MABusinessComLatestZaSpravo4nik.doc
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ - ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ


ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В СФЕРАТА НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ


ПРИЕМ В ПРОГРАМАТА

Програмата е предназначена както към всички завършили бакалавърска степен с английски език, така и към тези, които владеят английски език – ниво Advanced.

Приемът се осъществява чрез класиране по бал. За да бъдат записани в програмата, студентите трябва да имат минимален бал добър 4.00 от бакалавърската степен.

Балообразуващи оценки:

  • Среден успех от следването

  • Успех от държавните изпити


КАКВО СЕ ИЗУЧАВА В ПРОГРАМАТА

Учебният план предлага широка гама от дисциплини както в областта на бизнес комуникациите, така и в областта на превода, като инструмент за осъществяване на бизнес комуникациите. Поставен е акцент в аспектите на икономическия превод, конферентния превод , бизнес документацията, информационните технологии, работа с база данни и бизнес протокола. Подборът на дисциплините е балансиран и дава възможност за осъществяване на интердисциплинарни връзки, като се развиват уменията необходими за успешното осъществяване на бизнес комуникациите. Програмата е трисеместриална, с общ хорариум в размер на 700 часа. Някои от курсовете се изнасят само на модулен принцип. Всеки курс завършва с писмен изпит, курсов проект, или текуща оценка .


КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата притежават:

  • много добри познания по английски език

  • практически умения във всички аспекти на превода: икономически, социално-политически, юридически, културологичен, технически, медицински, художествен.

  • много добри познания в областта на бизнес комуникациите

  • практически умения за създаване на всички видове бизнес документация


РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата могат да се реализират като:

  • преводачи от и на английски език в частни и държавни български фирми

  • преводачи от и на английски език в чуждестранни компании

  • специалисти и консултанти по език в български и международни правителствени и неправителствени институции

  • експерти и специалисти в международни и национални проекти.


Молба по образец се подава в Катедрата по Английска филология- каб. 353 от 15.09.2009 г. до 15.10.2009 г., тел. 261 239


У Ч Е Б Е Н П Л А Н


Магистърска програма


Английска филология - Превод и бизнес комуникации


Дисциплини

Аудиторна заетост


Лекции

Семина-ри

Самосто-ятелна подготовка

Общ брой часове

Кре-дити

Форма на контрол

І семестър


Задължителни дисциплини

Техника, жанрове и специфика на превода


30

0

30

60

90

3

изпит

История на превода и професия Преводач


20

0

20

10

30

1

изпит

Бизнес документация

30

0

30

30

60

2

изпит

Английски език за бизнес цели


60

0

60

60

120

4

ТО

Бизнес комуникации и връзки с обществеността


30

0

30

30

60

2

изпит

Бизнес Протокол

30

30

0

30

60

2

изпит

Специализиран превод


Превод на обществено-политическа и социално-икономическа литература


30

0

30

90

120

4

изпит

Превод на документи и юридическа литература

30

0

30

90

120

4

изпит

Превод на научно-техническа литература


30

0

30

60

90

3

изпит

Избираеми дисциплини


I. – Семантика на бизнес комуникацията

30

30

0

60

90

3

изпит

- Етимология на бизнес лексиката

30

30

0

30

60

2

изпит

ІІ. - Превод на бизнес документация

30

0

30

60

90

3

изпит

- Превод на проза

30

0

30

30

60

2

изпит

Общ брой часове

350

60

290

550

900

30
ІІ семестър


Задължителни дисциплини

Език и стил в бизнес документацията


45

15

30

75

120

4

изпит

Информационни технологии за превод и работа с база данни


30

0

30

30

60

2

изпит

Анализ на грешките при превода

30

30

0

60

90

3

изпит

Теория по консекутивен и симултантен превод


20

0

20

40

60

2

изпит

Практика по консекутивен и симултантен превод


30

0

30

60

90

3

Текуща оценка

Английски език за бизнес цели


60

0

60

60

120

4

изпит

Специализиран превод


Превод на медицинска литература


30

0

30

60

90

3

изпит

Превод на евродокументация


45

0

45

75

120

4

изпит

Избираеми дисциплини


ІІІ. – Масова комуникация

30

30

0

30

60

2

изпит

- Текст-лингвистика

30

30

0

30

60

2

изпит

ІV. – Бизнес презентация

30

0

30

60

90

3

изпит

- Език и медии

30

0

30

60

90

3

изпит

Общ брой часове

350

75

275

550

900

30
Писмен държавен изпит (и устна презентация)
15
За целия период на следването

(брой часове)

700

135

565

1100

1800

75
Свързани:

Програма английска филология превод и бизнес комуникации iconПрограма английска филология лингвистика и превод
Програмата е предназначена към всички завършили бакалавърска или магистърска степен с английски език. Приемът се осъществява чрез...
Програма английска филология превод и бизнес комуникации iconКвалификационна характеристика
Учебния план за специалност „Английска филология – Лингвистика и превод” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски. Тя определя...
Програма английска филология превод и бизнес комуникации iconКонкурс за превод 2011 Специалност Новогръцка филология (су "Кл. Охридски"), бакалавърска програма Неоелинистика (нбу)
И студентски конкурс за превод от новогръцки на български език. Тази година за трети път се предвижда конкурсът да се проведе на...
Програма английска филология превод и бизнес комуникации iconПрограма на магистри "Бизнес и административни информационни технологии и комуникации", летен (іi-ри)
Програма на магистри “Бизнес и административни информационни технологии и комуникации”, летен (іi-ри) семестър, уч. 2007/2008 г задочно...
Програма английска филология превод и бизнес комуникации iconРезултати от поправителните изпити-август 2012
Сузана даскалова-англ. Език-превод-6 12. Галина миланова-бизнес комуникации-практика-6
Програма английска филология превод и бизнес комуникации iconБистра димитрова поповска
Родена на 05. 04. 1963 г в гр. Пловдив. Завършва с отличие Английска Езикова Гимназия “Георги Кирков” – гр. Пловдив през 1982 г....
Програма английска филология превод и бизнес комуникации icon"Св. Климент Охридски", английска филология, магистър
Провеждане на едноседмичен лекционен курс в университет Приморски, Копер, Словения, по Еразмус програма за преподавателска мобилност,...
Програма английска филология превод и бизнес комуникации icon"Св. Климент Охридски", английска филология, магистър
Провеждане на едноседмичен лекционен курс в университет Приморски, Копер, Словения, по Еразмус програма за преподавателска мобилност,...
Програма английска филология превод и бизнес комуникации iconРазписание на часовете за специалност "английска филология" I курс, зимен семестър на учебната 2012/2013 г. Следете за промени !
Разписание на часовете за специалност “английска филология” I курс, зимен семестър на учебната 2012/2013 г
Програма английска филология превод и бизнес комуникации iconПрограма английски език и методика
Примерен вариант на изпитния формат може да се получи в Катедра Английска Филология, 353 каб. – Ректорат. Издадени са и две книжки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом