Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница8/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

елементите по

електрически

Прецизност;

ферми, уедрени

средства: прицепи,

видове;

машини и

Способност за

елементи,

лодки, панеловози,

Работните схеми и

електрически

работа в екип;

противоветрови

ремаркета, метални

чертежи;

инструменти;

Организираност;

връзки,

и други опори за

Ръчни инструменти;

Ползване на опори

Творческо мислене;

стълбища,

складиране;

Видове геодезични

и стендове за

Технически усет и

площадки,

Ръчни инструменти:

инструменти;

уедряване на

способности;

столици, метални

чук, лост, отвес,

Видове строителни

елементи и

Дисциплинираност

комини, метални

лопата, кирка,

процеси;

конструкции;

(готовност за точно

резервоари,

кофа, кози крак,

Различаване на

Извършване на

и прецизно

покривни

гаечни ключове,

основните елементи

такелажни работи;

спазване на

обшивки,

отвертки и др.

на сгради и

подготвя

инструкции,

естакади,

Геодезични

съоръжения;

стоманените

указания и

метална дограма

инструменти:

Технологична

елементи за

изисквания).

(витрини,

нивелир, теодолит,

последователност

вдигането им зарешетки, врати,

лата, отвес, либела,

на монтажните

монтаж;капандури,

стоманена лента,

процеси;

Окачване напрозорци и др.),

ролетка;

Монтаж на уедрени

елементите запокривни панели,

Ръчни електрически

елементи и

куката наплощадки,

машини:

конструкции;

монтажнотостълбища и рамки

бормашина,

Ръчни електрически

средство,

ъглошлайф,

машини;

стабилизиране на

ударнопробивни

Такелажни средства

елементите,

електрически

- видове,

вдигане на

инструменти;

приложение;

елементите до

Такелажни

Съхраняване на

монтажната им

средства: въжета,

такелажни средства;

височина,

сапани, куки,

Опори и стендове за

преместване на

обтяжки, болтове,

уедряване на

елементите до

траверси;

елементи и

местото на монтаж;

Опори и стендове

конструкции - начини

Сигнализиране;

за уедряване на

и средства;

Извършване на

елементи и

Сигнализационни и

заваръчни работи:

конструкции;

указателни средства

точкови заварки,

Сигнализационни и

- видове,

челно заваряване,

указателни

приложения;

заваряване във

средства: звукова

Начини за ръчно

вертикално

сигнализация,

електродъгово

положение,

знакова

заваряване -

заваряване в

сигнализация,

точкови заварки,

хоризонтално

флагова

челно заваряване,

положение,

сигнализация;

заваряване във

заваряване в

Лични и колективни

вертикално и в

таванно

предпазни

хоризонтално

положение,

средства: маска,

положение,

заваряване в

очила,

заваряване в

долно положение,

специализирано

таванно положение,

заваряване на

работно облекло,

заваряване в долно

ъглови съединения,

противопожарни

положение,

термично рязане;

средства;

заваряване на

Анкериране;

Средства за

ъглови съединения,

Извършване на

заваряване:

термично рязане;

временно

заваръчен апарат,

Средства за

укрепване на

електроди;

заваряване:

метални елементи;

Различни видове

заваръчен апарат,

Монтиране на

метални елементи.

електроди;

противоветровиАнкериране;

връзки;Временно укрепване

Извършване нана метални елементи

окончателно- начини и средства;

укрепване наОкончателно

метални елементи;укрепване на

Изпълнение наметалните елементи

антикорозионна- начини и средства;

защита;Избиране и

Кофриране,ползване на лични и

замонолитване иколективни

декофриране;предпазни средства

Избор и ползване(маска, очила,

на лични испециализирано

колективниработно облекло,

предпазникаска, предпазен

средства (маска,колан и други);

очила,

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом