Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница7/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
разтоварване на

окачването им;

Способност заобтяжки, болтове,

металните елементи;

Сигнализиране;

справяне втраверси;

Правила за

Използване на

проблемниСигнализационни и

складиране и

различни видове

ситуации;указателни

подреждане на

такелажни

Способност засредства: звукова

металните елементи;

средства;

работа в екип;сигнализация,

Правила за

Разтоварване на

Технически усет ифлагова

укрепване на

металните

способности;сигнализация;

металните елементи;

елементи;

ДисциплинираностЛични и колективни

Лични и колективни

Складиране и

(готовност за точнопредпазни

предпазни средства

подреждане на

и прецизносредства:

(специализирано

металните

спазване наспециализирано

работно облекло,

елементи;

инструкции,работно облекло,

каска, предпазен

Укрепване на

указания икаска, предпазен

колан и др.).

металните

изисквания).колан и др.;елементи;

Метални елементи.Избор и ползване

на лични и

колективни

предпазни

средства.4. Участва при

Лични и колективни

Видове ръчни

Работа с ръчни

Способност за

подготовката за

предпазни

инструменти;

инструменти;

работа в екип;

монтаж

средства: маска,

Видове геодезични

Участие при

Спазване наочила,

инструменти;

извършване на

трудовата испециализирано

Видове такелажни

геодезически

технологичнатаработно облекло,

средства;

работи;

дисциплина;каска, предпазен

Начини за

Съхраняване на

Съобразителност;колан и др.;

транспортиране и

такелажни

Отговорност;Ръчни инструменти:

складиране на

средства;

Прецизност;чук, лост, отвес,

метални

Правилно

Организираност;лопата, кирка,

конструкции;

транспортиране и

Концентрация накофа;

Сигнализационни и

складиране на

вниманието иГеодезични

указателни

метални

наблюдателност;инструменти:

средства;

конструкции;

Дисциплинираностнивелир, теодолит,

Избиране и

Ползване на

(готовност за точнолата, отвес, либела,

ползване на лични и

такелажни

и прецизностоманена лента,

колективни

средства;

спазване наролетка;

предпазни средства

Ползване на

инструкции,Такелажни

(маска, очила,

сигнализационни и

указания исредства: въжета,

специализирано

указателни

изисквания).сапани, куки,

работно облекло,

средства;

крикове и лебедки;

каска, предпазен

Проверка на

Товарозахващащи

колан и др.);

личните

устройства:

Подготвителните

инструменти;

обтяжки, болтове,

дейности - видове,

Проверка на

траверси;

механизация,

заваръчните

Сигнализационни и

технологична

средства;

указателни

последователност;

Избор и ползване

средства: звукова

Шнурово скеле;

на лични и

сигнализация,

Организация на

колективни

знакова

работното място.

предпазни

сигнализация,средства (маска,

флаговаочила,

сигнализация;специализирано

План поработно облекло,

безопасност икаска, предпазен

здраве.колан и др.);

Изработване на

шнурово скеле;

Подготовка на

основата под

фундамента;

Ефективна

организация на

работното място.5. Монтира

Монтажни

Видове кранове,

Работа с ръчни

Спазване на

метални

средства:

монтажни средства;

инструменти;

трудовата и

конструкции:

автокранове,

Специализирани

Участие при

технологичната

закладни части,

куло-кранове,

транспортни

извършване на

дисциплина;

анкерни

портални кранове;

средства - видове,

геодезически

Съобразителност;

устройства,

Специализирани и

приложение;

работи;

Комуникативност;

колони, греди,

складови

Номенклатура на

Работа с ръчни

Отговорност;

стенни панели,

транспортни
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом