Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница6/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19извършване на

здравословни истроителни и

безопасни условиямонтажни работи

на труд на(ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

работното място иНаредба № 4 от

необходимото

при работа с

1995 г. за знаците

оборудване;и сигналите за

Видове ибезопасност на

приложение натруда и

личните предпазнипротивопожарна

средства наохрана (ДВ, бр. 77

работното място;от 1995 г.);

Начини заПравила за

установяване,оказване на първа

разследване,долекарска помощ

регистриране ипри увреждане

отчитане наздравето при

трудовитеработа (ДВ, бр. 89

злополуки;от 1994 г.);

Съдържание наЗакон за

плана заздравословни и

безопасност ибезопасни условия

здраве.на труд (ДВ, бр.

124 от 1997 г.);

Наредба № 7 за

минималните

изисквания за

здравословни и

безопасни условия

на труд на

работните места и

при използване на

работното

оборудване (ДВ,

бр. 88 от 1999 г.);

Наредба № 3 за

минималните

изисквания на

лични предпазни

средства на

работното място

(ДВ, бр. 46 от 2001 г.);

Наредба за

установяване,

разследване,

регистриране и

отчитане на

трудовите

злополуки (ДВ, бр.

110 от 2000 г.);

План за

безопасност и

здраве.2. Разчита и

Нормативни

Нормативните

Прилагане на

Отговорност;

използва

документи;

документи;

нормативни

Съобразителност;

инвестиционни

Правилници;

План по безопасност

документи;

Творческо мислене;

проекти във фаза

Работни чертежи;

и здраве;

Извличане на

Комуникативност;

работен проект по

Монтажни схеми;

Работни чертежи;

специализирана

Способност за

части

Спецификации;

Условни означения,

информация от

работа в екип;

архитектурна и

План по

мащаби.

чертежи, схеми и

Технически усет и

конструктивна:

безопасност имонтажни планове.

способности.

работни чертежи,

здраве.монтажни схеми,

спецификации.

Намира

необходимата

информация в

правилници и

нормативни

документи

3. Разтоварва от

Ръчни инструменти:

Ръчни инструменти -

Работа с ръчни

Спазване на

транспортните

чук, лост, отвес;

видове приложение;

инструменти;

трудова и

средства,

Такелажни

Такелажни средства

Избор на

технологична

складира и

средства: въжета,

- видове, правила за

такелажни

дисциплина;

укрепва метални

сапани, куки,

избор според вида

средства според

Отговорност;

елементи

крикове, лебедки,

на елементите;

вида на металните

Прецизност;товарозахващащи

Правила за

елементи и на

Сръчност;устройства,

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом