Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г




ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница3/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19



и отчитане на трудовите









злополуки (ДВ, бр.









110 от 2000 г.);









План за безопасност









и здраве.







2. Разчита и

Нормативни

Нормативни

Спазване на

Отговорност;

използва

документи;

документи;

изискванията на

Съобразителност;

инвестиционни

Правилници;

План по безопасност

нормативните

Творческо мислене;

проекти във фаза

Работни чертежи;

и здраве;

документи;

Комуникативност;

работен проект по

Монтажни схеми;

Работни чертежи;

Извличане на

Способност за

части

Спецификации;

Условни означения,

специализирана

работа в екип;

архитектурна и

План по

мащаби.

информация от

Технически усет и

конструктивна:

безопасност и



чертежи, схеми и

способности.

работни чертежи,

здраве.



монтажни планове.



монтажни схеми,









спецификации.









Намира









необходимата









информация в









правилници и









нормативни









документи









3. Разтоварва,

Ръчни инструменти:

Ръчни инструменти -

Работа с ръчни

Трудова и

складира и

чук, лост, отвес;

видове,

инструменти;

технологична

укрепваа

Такелажни

приложение;

Избор на

дисциплина;

стоманобетонни

средства: въжета,

Такелажни средства

такелажни

Отговорност;

елементи

сапани, куки,

- видове и правила

средства и

Прецизност;



крикове, лебедки,

за избор според

окачване според

Сръчност;



товарозахващащи

вида на елемента;

вида на

Способност за



устройства,

Правила за

стоманобетонните

справяне в



обтяжки, болтове,

разтоварване на

елементи;

проблемни



траверси;

стоманобетонните

Сигнализиране;

ситуации;



Сигнализационни и

елементи;

Използване на

Способност за



указателни

Правила за

всички видове

работа в екип;



средства: звукова

складиране и

такелажни

Технически усет и



сигнализация,

подреждане на

средства;

способности;



флагова

стоманобетонните

Разтоварване на

Дисциплинираност



сигнализация;

елементи;

стоманобетонните

(готовност за точно



Лични и колективни

Правила за

елементи;

и прецизно



предпазни

укрепване на

Складиране и

спазване на



средства: каска,

стоманобетонни

подреждане на

инструкции,



предпазен колан и

елементи.

стоманобетонните

указания и



др.;



елементи;

изисквания).



Стоманобетонни



Укрепване на





елементи:



стоманобетонните





фундаменти,



елементи.





колони, греди,









стенни панели,









ферми, покривни









панели,









противоветрови









връзки, площадки,









стълбища и рамки.







4. Участва в

Лични и колективни

Ръчни инструменти;

Работа с ръчни

Способност за

подготвителните

предпазни

Видове геодезични

инструменти;

работа в екип;

дейности на

средства: каска,

инструменти;

Участие при

Трудова и

строителната

предпазен колан и

Такелажни средства

извършване на

технологична

площадка

др.;

- видове;

геодезически

дисциплина;



Ръчни инструменти:

Сигнализационни и

работи;

Съобразителност;



чук, лост, отвес,

указателни

Съхраняване на

Отговорност;



лопата, кирка,

средства;

такелажни

Прецизност ;



кофа;

Начини за

средства;

Организираност;



Геодезични

транспортиране и

Избор и ползване

Концентрация на



инструменти:

складиране;

на такелажни

вниманието и



нивелир, теодолит,

Лични и колективни

средства;

наблюдателност;



лата, отвес, либела,

предпазни

Ползване на

Дисциплинираност;



стоманена лента,

средства: каска,

сигнализационните

(готовност за точно



ролетка;

предпазен колан и

и указателни

и прецизно



Такелажни

други;

средства;

спазване на



средства: въжета,

Подготвителни

Правилно

инструкции,



сапани, куки,

работи - видове,

транспортиране и

указания и



крикове и лебедки,

механизация,

складиране;

изисквания).



товарозахващащи

технологична

Избиране и
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом