Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница3/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19и отчитане на трудовите

злополуки (ДВ, бр.

110 от 2000 г.);

План за безопасност

и здраве.2. Разчита и

Нормативни

Нормативни

Спазване на

Отговорност;

използва

документи;

документи;

изискванията на

Съобразителност;

инвестиционни

Правилници;

План по безопасност

нормативните

Творческо мислене;

проекти във фаза

Работни чертежи;

и здраве;

документи;

Комуникативност;

работен проект по

Монтажни схеми;

Работни чертежи;

Извличане на

Способност за

части

Спецификации;

Условни означения,

специализирана

работа в екип;

архитектурна и

План по

мащаби.

информация от

Технически усет и

конструктивна:

безопасност ичертежи, схеми и

способности.

работни чертежи,

здраве.монтажни планове.монтажни схеми,

спецификации.

Намира

необходимата

информация в

правилници и

нормативни

документи

3. Разтоварва,

Ръчни инструменти:

Ръчни инструменти -

Работа с ръчни

Трудова и

складира и

чук, лост, отвес;

видове,

инструменти;

технологична

укрепваа

Такелажни

приложение;

Избор на

дисциплина;

стоманобетонни

средства: въжета,

Такелажни средства

такелажни

Отговорност;

елементи

сапани, куки,

- видове и правила

средства и

Прецизност;крикове, лебедки,

за избор според

окачване според

Сръчност;товарозахващащи

вида на елемента;

вида на

Способност заустройства,

Правила за

стоманобетонните

справяне вобтяжки, болтове,

разтоварване на

елементи;

проблемнитраверси;

стоманобетонните

Сигнализиране;

ситуации;Сигнализационни и

елементи;

Използване на

Способност зауказателни

Правила за

всички видове

работа в екип;средства: звукова

складиране и

такелажни

Технически усет исигнализация,

подреждане на

средства;

способности;флагова

стоманобетонните

Разтоварване на

Дисциплинираностсигнализация;

елементи;

стоманобетонните

(готовност за точноЛични и колективни

Правила за

елементи;

и прецизнопредпазни

укрепване на

Складиране и

спазване насредства: каска,

стоманобетонни

подреждане на

инструкции,предпазен колан и

елементи.

стоманобетонните

указания идр.;елементи;

изисквания).СтоманобетонниУкрепване на

елементи:стоманобетонните

фундаменти,елементи.

колони, греди,

стенни панели,

ферми, покривни

панели,

противоветрови

връзки, площадки,

стълбища и рамки.4. Участва в

Лични и колективни

Ръчни инструменти;

Работа с ръчни

Способност за

подготвителните

предпазни

Видове геодезични

инструменти;

работа в екип;

дейности на

средства: каска,

инструменти;

Участие при

Трудова и

строителната

предпазен колан и

Такелажни средства

извършване на

технологична

площадка

др.;

- видове;

геодезически

дисциплина;Ръчни инструменти:

Сигнализационни и

работи;

Съобразителност;чук, лост, отвес,

указателни

Съхраняване на

Отговорност;лопата, кирка,

средства;

такелажни

Прецизност ;кофа;

Начини за

средства;

Организираност;Геодезични

транспортиране и

Избор и ползване

Концентрация наинструменти:

складиране;

на такелажни

вниманието инивелир, теодолит,

Лични и колективни

средства;

наблюдателност;лата, отвес, либела,

предпазни

Ползване на

Дисциплинираност;стоманена лента,

средства: каска,

сигнализационните

(готовност за точноролетка;

предпазен колан и

и указателни

и прецизноТакелажни

други;

средства;

спазване насредства: въжета,

Подготвителни

Правилно

инструкции,сапани, куки,

работи - видове,

транспортиране и

указания икрикове и лебедки,

механизация,

складиране;

изисквания).товарозахващащи

технологична

Избиране и
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом