Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница14/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
електрически

метал, с длета, с

Електрически

инструменти;

рендета, с

инструменти -

Участие при

отвертки,

видове,

извършване на

комбинирани

предназначение;

геодезически

клещи, метална

Геодезични

работи;

ролетка, ъгъл;

инструменти -

Изработване и

Електрически

видове и

монтаж на помощни

инструменти:

предназначение;

работни площадки

електрожен,

Начините за

и предпазни

електрически ръчен

изработване на

парапети;

циркуляр за дърво,

помощни работни

Подготовка на

електрически ръчен

площадки и

дървена дограма -

циркуляр за

предпазни

изработване на

алуминий,

парапети;

отвори, поставяне

електрически ръчен

Технологична

на подпрозоречни

винтонавивач,

последователност

ламарини,

електрически

при подготовка на:

минизиране и

шмиргел за

а) дървена дограма:

боядисване,

заточване на

изработка на отвори,

подреждане на

инструменти,

поставяне на

стоманените рамки

електрическо

подпрозоречни

върху дървени

ренде,

ламарини,

скари;

електрическа

минизиране и

Подготовка на

виброшлифовъчна

боядисване на

алуминиева, PVC и

ръчна машина,

стоманени рамки,

стоманена дограма

електрическа

подреждане върху

- поставяне на

пробивна машина,

дървени скари;

подпрозоречни

удърнопробивна

б) алуминиева, PVC и

ламарини,

машина,

стоманена дограма -

почистване и

взривно-монтажен

поставяне на

минизиране на

пистолет,

подпрозоречни

стоманени рамки;

електрически трион

ламарини след

Осъществяване на

- нож, електрически

мокрите процеси,

проверка на

лампи с кабели,

почистване и

размери и отвори;

удължители и

минизиране на

Извършване на

контакти;

стоманени рамки;

проверка на нива;

Геодезични

Лични и колективни

Избор и правилно

инструменти:

предпазни

използване на

нивелир, либела,

средства: каски,

лични и колективни

метър сгъваем,

ръкавици, работно

предпазни

ролетка, отвес;

облекло,

средства: каски,

Помощни работни

специализирано

ръкавици, работно

площадки и

работно облекло;

облекло,

предпазни

Организация на

специализирано

парапети;

работното място.

работно облекло;

Лични и колективниЕфективна

предпазниорганизация на

средства:работното място.

колани, предпазни

очила, ръкавици;

Механични

инструменти

(гаечни ключове,

отвертки), обтяжки;

Дървена дограма;

Алуминиева

дограма;

Стоманена

дограма;

PVC дограма;

Стъклопакети;

План по

безопасност и

здраве.4. Монтира

Дървена дограма;

Материали;

Работа с подемни

Спазване на

дървена, PVC,

Алуминиева

Машини,

средства;

трудовата и

стоманена,

дограма;

инструменти и

Работа с ръчни и

технологичната

алуминиева

Метална дограма;

помощни средства;

механизирани

дисциплина;

дограма

PVC дограма;

Работа с подемни

инструменти;

Прицизност;Стъклопакети;

средства, ръчни и

Работа с

Точност;Витрини,

механизирани

измервателни

Работа в екип;обкантващи

инструменти;

инструменти;

Организираност;профили,

Работа с

Монтаж на дървена

Отговорност;скрепителни

измервателни

дограма:

Способност заелементи, метален

инструменти;

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом