Програма "Административен капацитет"
ИмеПрограма "Административен капацитет"
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер31.76 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/Annex_1.doc

Оперативна програма “Административен капацитет”

Приложение 1ПРИЛОЖЕНИЕ 1


СПИСЪК НА УЧАСТВАЩИ ИНСТИТУЦИИ И ПАРТНЬОРИ


ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

Министерски съвет

Фондация за реформа в местното самоуправление

Министерство на финансите

КТ “Подкрепа”

Министерство на държавната политка по бедствия и аварии

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

Министерство на труда и социалната политика

Обединение “Промяна”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Национално сдружение на общините в Република България

Министерство на образованието и науката

Българска стопанска камара (БСТ)

Министерство на околната среда и водите

Професионално обединение на държавните служители

Министерство на икономиката и енергетиката

ADAPT

Министерство на транспорта

Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

Министерство на земеделието и горите

Българска международна стопанска асоциация (БИБА)

От средата на 2006 г. – КРИБ

Министерство на външните работи

БАРДА (Българска асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес)

Министерство на вътрешните работи

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Министерство на правосъдието

Съюз за стопанска инициатива

Държавна агенция на младежта и спорта

Съюз на работодателите в България

Агенция по вписванията

Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Национален съвет на и за хората с увреждания в България

Агенция за икономически анализи и прогнози

Фондация за реформа в местното самоуправление

Агенция за обществени поръчки

Икономически и социален съвет

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура
Национален статистически институт
Институт по публична администрация и европейска интеграция
Национален институт на правосъдието
Прокуратура на Република България
Висш съдебен съвет
Омбудсман на Република България
Областен управител – Бургас
Областен управител – Варна
Областен управител – Видин
Областен управител – Габрово
Областен управител – Пловдив
Областен управител – Софийска област
Областен управител – София град


Министерство на държавната администрация и административната реформа

Страница
Свързани:

Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Анализ на състоянието на държавната администрация и административния капацитет 10
Програма \"Административен капацитет\" icon„Създаване на капацитет за бъдещето провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен...
Програма \"Административен капацитет\" iconОперативна програма „административен капацитет индикативна годишна работна програма за 2012 Г. №
Оптимизиране на структурите на областните и общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи...
Програма \"Административен капацитет\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуваща практика и капацитет в две стари и две нови страни членки на ес за оценка на въздействието на позиции по Общностното...
Програма \"Административен капацитет\" iconУчебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма «Административен капацитет»
Проект „структорите на гражданското общество- партньор и генератор на добри идеи”
Програма \"Административен капацитет\" iconОперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
Изготвяне на списък на нпо, развиващи дейност в област Кърджали (въз основа на предварителни списъци от организирани мероприятия...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Устройствени правилници на административните структури и промени в щатната численост, структурата и функциите им 17
Програма \"Административен капацитет\" iconДоклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет"
За всеки количествено-измерим индикатор, посочен в оперативната програма, и по-специално за ключовите индикатори, свързани с целите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом