До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
ИмеДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер36.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://assobulg.com/doc/obr_sixteen.doc
Приложение 1

към решението на извънредното заседание

на Съвета на район Тараклия

от 21 март 2012г.

До Президента на Република България

г-н Росен Плевнелиев

До Министър-председателя на Република България

г-н Бойко Борисов

До Председателя на Народното събрание на Република България

г-жа Цецка Данговска


Копие: до ръководителите на дипломатическите миссии,

акредитирани в Република Молдова


Обръщение

На съветниците на район Тараклия


Уважаеми господин Плевнелиев!

Уважаеми господин Борисов!

Уважаеми госпожа ДАнговска!


Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова.

Ето вече в продължение на два века българите живеят в съседство с други народности на молдовска земя. В момента в пределите на страната живеят почти 70 хиляди представители на българския народ, съхранили собствената си култура, език, традиции. Държавата обръщаше специално внимание на защитата на нашите права, свързани с нашата самобитност и култура, която е била предвидена в съответните укази на Президента и Постановлението на Правителството на Република Молдова от 1992 година «За развитието на националната култура на българското население в Република Молдова». Значителна крачка в това отношение е създаването на отделна административно-териториална единица Тараклийски район компактно разположено българско население. Откриваха се групи в детскитие градини и училища с преподаване на роден език. Открит е Тараклийският държавен университет-станал център не само за подготовка на кадри, но и научен център за изграждане и развитие на науката и културата на българите.

Обаче от 2009г., с идването в Молдова на новата власт, ситуацията изцяло се промени. Пръв тревожен сигнал стана закриването на регионалния лицей «Кирил и Методий», който функционираше при Тараклийския държавен университет.

Есента на 2009г. цялата общественост на Молдова, и преди всичко представителите на българските общини, бяха шокирани от беспрецедентната проява от страна на новата власт. В публикуваната тогава програма на новото правителство сред приоритетните мерки беше отбелязано «развитието на пет университетски полюса в съответствие със социално-икономическите потребности на страната». Обаче Тараклийският университет го няма сред приоритетите, той отсъства въобще в цялата програма на правителството.

В същото време, в рамките на така наречената оптимизация на системата на предуниверситетското образование властите на Молдова са решили в прекия смисъл на думата да се избавят от училищата в българските села. Има вече редица примери в Леовски и Кантемирски район, където училища с изучаване на български език са закрити или се планира да бъдат закрити. В Тараклийския район централните власти са решили да «оптимизират» 4 училища, а също така изцяло да прекъснат държавното финасиране за изучаването на български език.

Изхождайки от масовото неприемане от жителите на Тараклийски район на подобен подход, Съветът на район Тараклия, имайки за това цялото законно пълномощие, взе решение за излизане от правителствената програма за оптимизация.

Обаче това легално (законно) решение на районните органи на властта и на градската управа на Тараклия за съхраняване на българската култура и българския език се натъкна на твърдата съпротива на молдовското правителство. Въпреки личното обещание на министър-председателя на Р.Молдова г-н В.Филат за запазване на училищата, което той даде по време на посещението си в Тараклийски район. 13 март на срещата на ръководството на района с министъра на образованието и заместник- министъра на финансите представителите на правителството ясно заявиха, че «тези обещания не могат да бъдат изпълнени».

По този начин, правителството на Р.Молдова изцяло се отказа да финасира цялата бюджетна сфера в района, където компактно живее българско малцинство. И от 27 февруари 2012г. правителството фактически шантажира ръководството на Тараклийски район, лишавайки региона с компактно българско население от полагаемите му се по закон трансферти от държавния бюджет.

Във връзка с това съветниците на Тараклийския Районен Съвет се обръщат към Вас с молба да обърнете внимание върху политиката на официалните власти на Р.Молдова относно дискриминацията (правата) на българите, живеещи върху територията на нашата страна. В същото време, изхождайки от катастрофалната за това българско население ситуация, свързана с прекъсването на финасирането от молдовското правителство на направленията за съхраняване и развитие на нашия език и култура, молим Ви да разгледате възможността за съдействие относно финасирането дейността на училищата с изучаване на българския език в местата с компактно българско население в Р.Молдова.

Надяваме се, че чрез съвместни усилия българите от Молдова и народът на Р.България при подкрепа на международни, и преди всичко европейски, организации, ще намерят изход от създалото се положение.

Уверени сме, че Вашият принос за спасяването на културата и езика на българите на Молдова ще бъде по достойнство оценен и от нашия народ, и от историята.


С уважение,

Съветниците на Съвета на район Тараклия

Свързани:

До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconДо всички медий на р. България до министър председателя на р. България г-н бойко борисов до председателя на народното събрание г-жа цецка цачева до министъра на
До всички медий на р. България до министър председателя на р. България г-н бойко борисов до председателя на народното събрание г-жа...
До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconДо президента на Република България, Председателя на Народното събрание на Република България, Председателя на Комисията по бюджет и финанси на XLI народно
Коалиция за България – г-н С. Станишев, Председателя на парламентарната група на Движение за права и свободи – г-н Ахмед Доган, Председателя...
До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconОткрито писмо до министър-председателя на република българия г-н бойко методиев борисов
До заместник министър-председателя, министър на финансиите и отговорник в правителството за българската емиграция, г-н симеон денчев...
До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconБлагодарствено писмо чрез Посланика на Италия в България Н. Пр. Стефано бенацо до Министър-Председателя на Италия г-н Силвио берлускони
Поради голямото културно-икономическо значение не само за България и Европа, но и за света, Организационният Комитет изпрати специална...
До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconДо президента на Република България Председателя на Народното събрание Министър-председателя на Република България Министъра на земеделието и храните Изпълнителния Директор на иаг средствата за масова информация Позиция
Подкрепяме досегашния директор на дпп "Витоша" инж. Тома Белев. С него сме сътрудничили неведнъж при изпълнението на проекти, свързани...
До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconМинистерски съвет
Заповед № р-88/09. 06. 2010 г на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов
До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconБойко Борисов Премиер Република България г-н Цветан Цветанов Вицепремиер Република България
Относно: предложение за трансформиране на Държавната агенция за закрила на детето в Комисия към Народното събрание
До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconДо председателя на народното събрание г-жа цецка цачева
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 1 от поднс внасяме проект на решение
До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconДо председателя на народното събрание г-жа цецка цачева
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното...
До Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска iconДо г-жа цецка цачева председател на
Конституцията на Република България и чл. 96 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правим предложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом