България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5
ИмеБългария, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер55.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-vt.bg/userinfo/162/doc/1/1/Bondzholov_samo CV.docЕвропейски формат на автобиографияЛична информация
Име
Бонджолов Христо Илиев

Адрес
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов” 127-А, ап. 5

Телефон
Дом. 062 651431, GSM 0899878763

ФаксE-mail
bondgolov@abv.bg bondjolov@abv.bg
Националност
българинДата на раждане
18.08.1960 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
2005-наст.: лектор по български език и култура в Университета в Ниш, Р Сърбия.

2004-наст.: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, доцент.

1999 – присъдена образователна и научна степен „доктор”

1995-1999: главен асистент в катедра “Славистика”

:1992-1995 : старши асистент в катедра “Славистика”

1988-1991 : редовен асистент в катедра „Чужди литератури”.

1985-1988 :хоноруван асистент в катедра „Чужди литератури”.

1984-1985: специалист – филолог


• Име и адрес на работодателя
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател по славянски литератури

• Заемана длъжност
Преподавател, доцент

• Основни дейности и отговорности
Водене на лекционни курсове, практически занятия и семинари и в бакалавърски и магистърски програми на обучение; ръководство на дипломни работи и магистърски проекти.
Образование и обучение
• Дати (от-до)
1980-1984: Българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

1978: гимназия, гр. Бяла Слатина


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Български език и литература

• Наименование на придобитата квалификация
Специалист по българска филология и учител по български език и литература

Втора специалност - История

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Доктор
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

руски френски сръбски гръцки

• Четене
отлично добро добро основно

• Писане
отлично основно основно основно

• Разговор
добро основно добро добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Преподавателската ми работа във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” формира умения за бърза комуникация. Работата в международния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти в групи с различна степен на владеене на езика изисква много добра комуникативност и умения за създаване на екип, като развива и ръководните умения.

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Многогодишна дейност във връзка с управление на хора.Организационен секретар на младежки организации. Заместник-директор и директор на Международен българистичен център към ВТУ (2005). Работа по европейски проекти в областта на трансграничното сътрудничество “Добросъседство”.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Основни умения за работа с техника, използвана в процеса на обучение

Работа с компютър MS Office, Internet - самоподготовка

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Една година във Военния театър в гр. Хасково
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Специалност от средното образование – реална гимназия с търговски профил

Едногодишна работа в българската редакция на Радио Ниш, Сърбия, като редактор и водещ.

Седмична рубрика “Монитор” по тв „АРТ визия” – Ниш.

Сътрудничество на издателска къща “Братство” – Ниш
Свидетелство за управление на МПС
Свидетелство за управление на МПС, категория B и М, от 07.06.1985 г.
Приложения
1. Преподавани дисциплини

2. Специализации

3. Списък на основните научни публикации1. Преподавани дисциплини

Степен “Бакалавър”: Славянски литератури, Южнославянски литератури, История на сръбската и хърватската литература


Степен “Магистър”: Южнославянските литератури в балканския литературен кръг


2. Специализации

Лвов (Украйна) – 1991 год.

Тбилиси (Грузия) – 1992 год.

Братислава (Словакия) – 1995год.

Свързани:

България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconБългария, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5
Вту „Св св. Кирил и Методий”, главен асистент в катедра Съвременен български език
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconУл. Дим. Найденов №127 вх. Г велико Търново 5003 България Телефон 062 603373
Преподаване на превод, лексика и конферентен превод в бакалавърски и магистърски програми
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconУл. Д. Найденов 127 А, 5000, Велико Търново, р българия
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, Философски факултет, катедра "Психология"
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconУл. "Т. Търновски" №25 д гр. Велико Търново, пощ код 5003, България
Вту «Св св. Кирил и Методий», ул. Т. Търновски» n 2, В. Търново 5003, България
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconУл. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania
Великотърновски университет «Св св. Кирил и методий»; ул. Теодосий Търновски №2, гр. Велико Търново 5003
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconДимитър Найденов №34-А, Велико Търново 5003; Република България
Преподавател (доцент) по “История на стария свят” и “Тракология” в пу “Паисий Хилендарски”, филологически факултет – гр. Пловдив...
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconУл."Цар Самуил", №11, с. Първомайци 5139, обл. Велико Търново
Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий», ул. Теодосий Търновси, 2, Велико Търново, 5003
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconУл. Теодосий Търновски, №25, вх. Б, гр. Велико Търново, пощ код 5003, Република България
Теодосий Търновски, №25, вх. Б, гр. Велико Търново, пощ код 5003, Република България
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
България, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5 iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом