2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз
Име2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.koronal.com/doc/papka02/bvp_1.doc
2004 г. бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз (ЕС) с перспектива за пълноправно членство през 2007 г. и запазване на валутния борд до влизането на страната в Еврозоната и приемане на еврото като официално платежно средство - вероятно през 2009 г.

Икономическият растеж през 2004 г. достигна 5,6%, а основният принос за това бе нарастването на инвестициите и крайното потребление, стимулирани от засиленото кредитиране, притока на капитали, относително стабилната институционална инфраструктура и позитивните очаквания за развитието на страната. Същевременно дефицитът по текущата сметка на платежния баланс за 2004 г. възлезе на 7,5% от БВП при 9,3% през 2003 г.

За икономическата стабилност допринесе поддържаната през годината фискална дисциплина. Заложените приходи в бюджета за 2004 г. бяха преизпълнени в резултат на по-високите приходи от косвени данъци, особено от ДДС, като излишъкът на републиканския бюджет възлезе на 430 млн. лева при планиран дефицит от 237 млн. лева. Публичният външен дълг намаля до 33,1% от БВП при 40,3% към края на 2003 г., основно поради обратното изкупуване на брейди облигации (015С) през месец юли.

Позитивното развитие на икономиката и разумната фискална политика бяха оценени от международните рейтингови агенции, които през годината повишиха кредитния рейтинг на страната до инвестиционно равнище. През февруари 2005 г. Зйпйагд&РооКз повиши перспективата на рейтинга на страната от стабилна на положителна.

Агенцията за приватизация сключи над двеста приватизационни сделки. Договорените плащания по тях възлизат на над 1,3 млрд. щатски долара, като по-голямата част са от чуждестранни инвеститори. Основните сделки, привлекли вниманието през годината, бяха успешно завършената приватизация на контролния пакет от акциите на Българската телекомуникационна компания и на седем енергоразпределителни дружества. Чувствително нарасна ролята на Българската фондова борса в приватизацията. Агенцията за приватизация предложи на борсата над хиляда пакета акции, което доведе както до ускоряване на процеса на раздържавяване, така и до стимулиране развитието на българския капиталов пазар.

През годината бяха приети изменения в законодателната рамка, насочени към подобряване на бизнес климата в страната и към хармонизиране с нормативната база на ЕС. Приет бе Закон за насърчаване на инвестициите с оглед стимулиране на инвестициите „на зелено" посредством съдействие на фирмите-инвеститори при изграждането на инфраструктурата. Ставката на данък печалба бе намалена до 19,5%, а от началото на 2005 г. - до 15%.

През 2005 г. в страната предстои провеждането на парламентарни избори, но промяна в рамката на икономическата политика в страната не се очаква, тъй като между основните политически партии в България съществува консенсус за членството на страната в ЕС. Подписването на договора на България с ЕС е предвидено за първата половина на 2005 г. Основни предизвикателства, решаването на които все още предстои, са съдебната реформа, здравната реформа, ограничаване на нарастването на външните и междуфирмените задължения и търговския дефицит.

Свързани:

2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconПредизвикателствата към българския бизнес в контекста на присъединяването на република българия към европейския съюз
България е в обединена Европа, се споделя от правителството, всички политически сили и широката общественост в страната, независимо...
2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconУниверситет за национално и световно стопанство катедра „международни икономически отношения и бизнес
България в Европейския съюз. Ефекти от присъединяването на България върху икономиката и външната търговия на страната
2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconУниверситет за национално и световно стопанство катедра „международни икономически отношения и бизнес
България в Европейския съюз. Ефекти от присъединяването на България върху икономиката и външната търговия на страната
2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconЕвропейски съюз
Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз относно присъединяването на Бенин към Втория факултативен...
2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconКонференция по присъединяването към европейския съюз българия
Междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconКонференция за присъединяването към европейския съюз на република българия
Република България приема Европейското законодателство (acquis) по Глава 7 “Земеделие”, считано от 1 април 2004 г
2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
2004 г бе успешна за България както в икономически, така и в политически план. Страната успешно завърши преговорите по присъединяването към Европейския съюз iconАбстракт. Доклад
Оценка на българската природозащитна политика в контекста на присъединяването на страната към Европейския съюз
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом