Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване
ИмеСписък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване
страница1/5
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/23/330_prilojenie_1a.doc
  1   2   3   4   5

Приложение №1А
Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, предложени за финансиране в рамките на наличния бюджет по процедурата, на стойност 19 044 321,13 лева / 9 737 206.78 евро, съгласно т.ІІІ от Решение № 3МС-01-1/14.04.2011 г. по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.08

Покриване на международно признати стандарти”


КАТЕГОРИЯ НА КАНДИДАТА: МИКРО И МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ


РЕГИСТРАЦИОНЕН

НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СРЕДЕН РЕЗУЛТАТ

(брой точки)

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

% НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ СПРЯМО ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИBG161PO003-2.1.08-0561

"АРТЕ.ДОК" ЕООД

Повишаване на конкурентоспособността на предоставяните преводачески услуги от АРТЕ.ДОК ЕООД, чрез въвеждането на система за управление на качеството на преводите по БДС EN 15038:2006 и разработване на специализиран централизиран софтуер за управление и контрол на цялостния процес на превода

91,50

50 851,00 лв

38 138,25 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0291

"ДИО" ООД

ДИО ООД – стандарт за качество за по-успешно позициониране на пазара на оптични продукти

89,25

118 670,00 лв

87 815,80 лв

74,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0444

"БИЗНЕС СОФТ" ООД

Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в БизнесСофт ООД

87,50

140 360,00 лв

105 270,00 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0560

"БОРИЛ ГРУП" ООД

Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на "Борил Груп" ООД чрез внедряване на СУК и покриване на международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2008

86,25

26 700,00 лв

20 025,00 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0247

"ОМЕГА СОФТ" ООД

Повишаване конкурентоспособността на "ОМЕГА СОФТ" ООД, чрез въвеждане на системи за управление за постигане на съответствие с международно признатите стандарти ISO/IEC 20000-1:2005 и ISO/IEC 27001:2005, както и инвестиции в ново оборудване.

86,00

36 168,73 лв

26 746,09 лв

73,9481088532%BG161PO003-2.1.08-0617

"ХАЙ КОМПЮТЪРС" ЕООД


„Внедряване на система за управление на информационната сигурност и ИТ услугите в “Хай Компютърс” ЕООД – гаранция за растеж”

85,75

93 610,00 лв

70 207,50 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0500

"ТЕКСТИЛ ТРЕЙД" ООД

Текстил-Трейд ООД повишава своята конкурентоспособност чрез продуктова сертификация съгласно Есо Тех 100

85,50

50 000,00 лв

37 500,00 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0253

"ПРОГЕН" ООД

Въвеждане на СУК в Проген ООД за постигане на европейско качество на предлаганите услуги

85,00

111 207,00 лв

83 405,25 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0283

"ПРОФИТ" ООД

Въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2005 в дейността на „Профит” ООД

85,00

180 151,00 лв

134 912,50 лв

74,8885657032%BG161PO003-2.1.08-0008

"ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ" АД

Повишаване конкурентоспособността на “ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ” АД чрез покриване на международни стандарти БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005

84,75

155 215,00 лв

114 859,00 лв

73,9999358831%BG161PO003-2.1.08-0457

"САМИТАШ МЕТАЛБАУ" ООД

Утвърждаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на Самиташ Металбау ООД

84,75

184 320,00 лв

136 396,80 лв

74,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0264

"АПРА" ООД

Повишаване на конкурентоспособността на „AПРА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството.

84,50

137 948,00 лв

103 461,00 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0010

"ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ООД

ЗЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - надеждност и ефективност на услугите чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, базирана на информационни технологии.

84,25

47 409,00 лв

35 556,75 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0057

ДАТА СИСТ ООД


Въвеждане и сертификация на системи за управление съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005

84,00

20 380,00 лв

15 285,00 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0032

"ДЕНЕВ-Д" ООД

Повишаване на конкурентоспособността на фирмата чрез въвеждане на международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2008

83,50

21 650,00 лв

14 652,40 лв

67,6785269968%BG161PO003-2.1.08-0153

„ АГИВА” ООД

Модернизиране на системите за управление на АГИВА – по-кратък път към пазарния успех

83,50

191 137,35 лв

143 353,01 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0458

"УНИВЕРС КОНСУЛТ" ООД


Универс Консулт ООД повишава своята конкурентоспособност чрез внедряване на СУК съгласно ISO 9001:2008

83,00

50 000,00 лв

37 500,00 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0551

"ЕЛИТСТРОЙ" АД


Повишаване на конкурентоспособността на Елитстрой АД в строителния бранш чрез въвеждане на практики за управление на дейността и околната среда

83,00

130 223,32 лв

96 365,00 лв

73,9998028003%BG161PO003-2.1.08-0026

"ЧЕХБУЛ" ООД/Чехобул ООД

Внедряване и сертифициране на международен стандарт ISO 9001:2008 за повишаване на конкурентоспособността в „ЧЕХОБУЛ” ООД

82,50

192 170,00 лв

144 127,50 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0250

"АНТОАНЕТА- ГЕОРГИ ДОНЧЕВ" ЕООД

Въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001

81,75

183 260,00 лв

137 445,00 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0145

"ПРОТОН - ММ " ООД


Повишаване ефективността на „Протон ММ” ООД чрез въвеждане на международно признати стандарти

81,25

104 510,00 лв

77 481,04 лв

74,1374394069%BG161PO003-2.1.08-0262

ЕТ "АНТОАНЕТА Ц - ГЕОРГИ ДОНЧЕВ"

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ISO 9001

81,25

160 267,67 лв

120 200,75 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0586

"ДЕЙТА СОЛЮШЪНС" ООД

“Повишаване конкурентоспособността на “Дейта Солюшънс” чрез въвеждане на СУИС, сертифициране по ISO 27001:2005 и модернизация за защита на информацията”

81,25

32 328,42 лв

24 246,32 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0037

АРКОТРЕЙД ЕООД


„ Покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008 от „Аркотрейд” ЕООД”

81,00

24 968,00 лв

18 726,00 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0631

"ТЕРА БИЛД" ООД

Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001:2004 в ТЕРА БИЛД ООД.

80,75

22 658,66 лв

16 904,73 лв

74,6060340354%BG161PO003-2.1.08-0287

"КАРГО ПЛАНЕТ" ООД

Подобряване на контрола и повишаване на сигурността във веригата на доставки на „Карго планет” ООД чрез въвеждане на Система за управление съгласно изискванията на стандарт ISO 28000

80,50

77 056,70 лв

57 790,00 лв

74,9967231921%BG161PO003-2.1.08-0331

ЛОГЕН ЕООД

"Покриване на международен стандарт ISO 27001:2005 в „Логен” ЕООД - устойчивост и сигурност"

80,25

93 182,00 лв

69 886,50 лв

75,0000000000%BG161PO003-2.1.08-0591

"ГЕОПЛАН" ЕООД

Внедряване на практики за управление на въздействието върху околната среда в дейността на ГЕОПЛАН ЕООД

80,25

164 625,00 лв

121 822,50 лв

74,0000000000%
  1   2   3   4   5

Свързани:

Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconСписък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване
Решение №2тмм-01-1/ г по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: bg161PO003 06
Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconРезервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване

Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconРезервен списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, без осигурено финансиране по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване

Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconСписък на 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725, 85 лв., съгласно т. 2 от Решение № тмг-01-1/27. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Списък на 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725,85 лв., съгласно т. 2 от Решение №
Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconСписък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05....
Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconПрограма за развитие на селските райони
Списък на одобрените проекти по първа покана за прием на проектни предложения за 2012 г., преминали административно съответствие...
Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconПрограма за развитие на селските райони
За избор на външни експерти-оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения, подадени към
Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconСписък на 131 броя проектни предложения на стойност 48 269 039,21 лв., съгласно т. 2

Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconСписък на отхвърлени проектни предложения на етапи оценка на административно съответствие и оценка на допустимост по открита процедура за подбор на проекти
Бфп по подприоритет „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия: bg051PO002/10 6-02
Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване iconПрограма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за
Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие на миг средец се извършва в съответствие с критериите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом