Република българия и китайската народна република
ИмеРепублика българия и китайската народна република
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер40.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/science/competitions/08-03-31_china_reglamen
Р Е Г Л А М Е Н Т


НА КОНКУРСА

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ЗА

ДВУСТРАННО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

 

Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Китайската народна република в периода 2008-2009 г.


Краен срок за подаване на предложения – 31 март 2008 г.

 

І. Приоритетни изследователски области:

  • Биотехнологии;

  • Устойчиво земеделие;

  • Информационни и комуникационни технологии;

  • Екология и опазване на околната среда.


ІІ. Критерии за оценка

 Оригиналност на проекта;

 Очаквани резултати и принос към научното познание в областта;

 Национална значимост на научноизследователския проект и неговата приложимост;

 Яснота и изпълнимост на поставените задачи;

 Адекватност на предлаганите методи за изследване;

 Потенциал на научния колектив:

– компетентност на ръководителя на проекта,

– компетентност на научния колектив.

 Взаимно допълване на компетенциите и приноси на колективите;

 Ресурсно осигуряване;

 Обосновка на разходите.

 

ІІІ. Условия за участие

1. Документите за участие в конкурса се представят в два екземпляра на български език и един на английски език.

1.1. Комплектът на български език съдържа:

-      попълнени формуляри (от FNSF-01 до FNSF-10);

-       Описание  -  свободен текст (до 10 стр.), в който подробно се описват научните изследвания (анализ на състоянието и изследванията по проблема; предхождащи изследвания на колектива; цели, хипотеза, подход, методи, интерес от сътрудничеството за двата екипа, очаквани резултати, практическа приложимост);

- резюме на проекта (до 1 стр.) на български език.

1.2. Комплектът на английски език съдържа*:

-         попълнени формуляри (FNSF-02; FNSF-04; FNSF-06; FNSF-08, FNSF-09 и FNSF-10);

-        описание на проекта на английски език (идентично с това на български език);

- резюме на проекта (до 1 стр.) на английски език.

*Бележка: Към комплекта формуляри се прилагат официални документи, потвърждаващи участието на китайските учени в разработването на съвместния проект (официално писмо, факс).2. Продължителност на проекта - 2 години.


ІV. Разходи, които могат да бъдат извършвани по двустранните проекти:


1. Дейности, финансирани и от двете страни:

1.1. Обмен на учени. Изпращащата страна поема разходите за международен транспорт и здравна застраховка на 2 учени.

1.2. Приемащата страна поема разходите за храна, хотел и вътрешен транспорт, в съответствие с вътрешните разпоредби на страната-домакин.


2. Дейности, финансирани от българска страна:

2.1. Пътни разходи и здравни застраховки на 2 български учени до Китайската народна република.

2.2. Дневни и квартирни разходи при посещение в България на 2 китайски учени до 15 дни максимум за всеки, в съответствие с българското законодателство.

2.3. Вътрешен транспорт за китайските учени за времето на посещение в България, в съответствие с българското законодателство.


ВАЖНО!

1. Кандидатстващите български учени подават научноизследователските проекти в Министерството на образованието и науката.


2. Всяка страна поотделно и независимо една от друга извършва оценка на подадените към нея научноизследователски проекти.


3. Окончателната класация на съвместните проекти се одобрява на заседание на Комисията за научно и технологично сътрудничество между Република България и Китайската народна република.


Проекти, които не отговарят на посочените условия, няма да бъдат оценявани.


За допълнителна информация:

Маргарита Шахпазова, главен експерт

Дирекция “Научни изследвания”

Министерство на образованието и науката

1000–София, бул.”Княз Дондуков” № 2А,

тел.: +3592/9217546; факс: +3592/9811404,

е-mail: m.shahpazova@minedu.government.bg

Свързани:

Република българия и китайската народна република iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия и китайската народна република iconСпогодба между правителството на република българия и правителството на китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото (загл. Изм. Дв, бр. 6 От 2003 Г., В сила от 02. 01. 2003 Г.)

Република българия и китайската народна република iconВ сила от 11. 04. 2005 сиддо алжирска Народна и Демократична Република
Спогодба Между Република България и Алжирската Демократична и Народна Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите...
Република българия и китайската народна република iconДвустранни междуправителствени спогодби за въздушни съобщения/транспорт на република българия със страни извън европейския съюз
Ангола – Спогодба за въздушен транспорт между правителството на Народна република България и правителството на Народна република...
Република българия и китайската народна република iconОбединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия
Ратифицирана с Указ №3419 на Държавния Съвет на Народна Република България от 16. 12. 1987 г. Дв, бр. 98 от 1987 г. В сила за Народна...
Република българия и китайската народна република iconБългарска търговско-промишлена палата
Имаме удоволствието да Ви информираме, че бтпп, съвместно с Посолството на Китайската народна република в София организира
Република българия и китайската народна република iconНорвегия Спогодба Между Народна Република България и Кралство Норвегия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Доходите и Имуществата
Ратифицирана с Указ №878 на Държавния Съвет на Народна Република България от 22. 07. 1988 г. Дв, бр. 58 от 29. 07. 1988 г
Република българия и китайската народна република iconКонкурс за двустранно научно -техническо сътрудничество между република българия и народна република виетнам
Азованието и науката на р българия и Министерство на науката и технологиите на Народна република Виетнам, в рамките на двустранното...
Република българия и китайската народна република iconСпогодби за въздушни съобщения
Ангола Спогодба за въздушен транспорт между правителството на Народна република България и правителството на Народна република Ангола,...
Република българия и китайската народна република iconОбяснителен меморандум
Руската федерация, Нова Зеландия, Монголия, Австралийския съюз, Френската република, Демократична република Източен Тимор, Народна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом