Съобщени е
ИмеСъобщени е
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер40.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bfu.bg/upload/Announcestud-09-10-busi_0.doc
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 2, 3 и 4 КУРС НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МАРКЕТИНГ”, “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”, “ФИНАНСИ” И “СЧЕТОВОДСТВО” КЪМ ЦИУН


За учебната 2009/2010 година по програма Еразъм Бургаският свободен университет получи Договор за финансиране на студентска мобилност.

Съгласно сключените двустранни споразумения по програмата са договорени следните изходящи студентски мобилности за втория семестър на учебната 2009/2010 г. за студенти от специалностите “Маркетинг”, “Бизнес администрация”, “Финанси” и “Счетоводство”:


 • За Политехнически институт, Бежа, Португалия (www.ipbeja.pt) - 2 студенти за период от 4 месеца. Стипендията за един студент е 283 ЕВРО на месец, която трябва да покрие пътни разходи и разходи по престоя – квартирни и дневни.

 • За Университет Цвикау, Германия (www.fh-zwickau.de) - 1 студент за период от 4 месеца. Стипендията за един студент е 308 ЕВРО на месец, която трябва да покрие пътни разходи и разходи по престоя – квартирни и дневни.

 • За Университета на Западна Шотландия, гр. Пейсли, Великобритания (www.uws.ac.uk ) - 1 студент за период от 4 месеца. Стипендията за един студент е 429 ЕВРО на месец, която трябва да покрие пътни разходи и разходи по престоя – квартирни и дневни.

 • За Университет Халич, Истанбул, Турция (www.halic.edu.tr ) - 1 студент за период от 4 месеца. Стипендията за един студент е 230 ЕВРО на месец, която трябва да покрие пътни разходи и разходи по престоя – квартирни и дневни.

 • За Университет Тарту, Тарту, Естония (www.ut.ee ) – 2 студенти за период от 4 месеца. Стипендията за един студент е 245 ЕВРО на месец, която трябва да покрие пътни разходи и разходи по престоя – квартирни и дневни.

 • За Университет по икономика и мениджмънт, Прага, Чехия(www.vsem.cz ) - 2 студенти за период от 4 месеца. Стипендията за един студент е 262 ЕВРО на месец, която трябва да покрие пътни разходи и разходи по престоя – квартирни и дневни.


На студентите по програмата за мобилност на ЕРАЗЪМ се гарантира академичното признаване на тяхното обучение в институцията-домакин като призната част от обучението им в БСУ.

Критерии за допускане до участие в програмата за студентска мобилност на ЕРАЗЪМ:

Право на участие в Студентската мобилност с цел обучение на секторна програма „Еразъм” и право на индивидуален Еразъм грант имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:

 • Студенти, които са граждани на държава, участваща в програмата ”Учене през целия живот”, или студенти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.

 • Студенти, които не са български граждани и са одобрени за участие в секторна програма „Еразъм”, могат да осъществят мобилност в родната си държава само ако за въпросната мобилност липсват други легитимни и одобрени участници. Институцията-бенефициент следва да докаже по безспорен начин, че няма други легитимни кандидати за въпросната дестинация.

 • Студенти, които не са участвали в предходни години в Студентска мобилност с цел обучение на секторна програма „Еразъм”.

 • Студенти, които са записани в курс на обучение (без ограничения във формата на обучение), завършващ с получаване на степен или диплома до или включваща докторска степен в институция-бенефициент, притежаваща Университетска харта Еразъм, но само в случай, че периодът на обучение в приемащата институция е в редовна форма на обучение.

 • Студенти, които са записани поне за втора година от следването си. Студенти, обучаващи се в магистърски програми на институцията бенефициент, могат да имат успешно завършени първи два семестъра в системата на висшето образование в друга българска висша образователна институция.

 • Студенти, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.


Студентите, които участват в студентската мобилност по програма ЕРАЗЪМ, трябва да отговарят на следните допълнителни критерии:

 1. Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Много добър 4.50.

 2. Да имат изявени творчески търсения по специалността си.

 3. Да са активни в учебния процес и да показват интерес към научна работа.

 4. Да са комуникативни.

5. Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността в изпращащия и приемащия университет.

6. Да не са прекъсвали обучението си до момента.


Студентите, които се интересуват от програмата за мобилност, трябва да подадат молба по образец за допускане до участие в програмата. Молбите могат да бъдат закупени от книжарницата на университета.


Молби се подават в отдел Международно сътрудничество на БСУ, стая 412, всеки ден от понеделник до петък от 14.00 до 15.00 часа. Краен срок за подаване на молбите –

26 октомври 2009 г. За кандидатите за Естония крайният срок е 20.10.2009 г.


Заповядайте на Информационен Ден по Еразъм на 15.10.2009 г. от 14.00 часа в зала 207.


Бургас, 09 октомври 2009 г. ЦИУН

Отдел Международно сътрудничество

Свързани:

Съобщени е iconСъобщени е

Съобщени е iconСъобщени е
На 10. 09. 2011г от 10. 00 ч ще стартира състезанието по офроуд ”трофи – навигация”, което ще се проведе на територията на Община...
Съобщени е iconСъобщени е
От този брой нататък първата страница на нашия вестник се подготвя от иви. Моля предавайте материалите си на нея
Съобщени е iconСъобщени е
Генералното консулство на Република България в Дубай и Българския Бизнес Съвет Дубай
Съобщени е iconИзх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк
До Георги Любенов Николов егн и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.”Петър Божинов” №10, вх. Г, ет. 3, ап. 7
Съобщени е iconСъобщени е
Във връзка с публикувана публична покана за изпълнение на смр за “Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар”, Ви уведомяваме...
Съобщени е iconСъобщени е уважаеми сънародници
На 27 януари 2013 г ще се проведе референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане...
Съобщени е iconСъобщени е
Студентите, завършили семестриално образователните степени “Бакалавър” и „Магистър”, които следва да се явяват на държавен изпит...
Съобщени е iconСъобщени е
Сливен – Ниш-Крушевац – Подгорица: Отпътуване от Сливен в 13. 00 часа. Транзитно преминаване през Сърбия и Черна гора
Съобщени е iconСъобщени е
Ръководството на “вмз” еад – Сопот обявява свободни работни места за длъжност “Началник противопожарна охрана” в дружеството. Кандидатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом