Програма по дисциплината Превод
ИмеПрограма по дисциплината Превод
P Høg S
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер39.15 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://sproghistorie.dk/undervisning/blandet/stariradev-prevod-07.doc

УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплината ПреводСпецкурс

Специалност “Скандинавистика”Образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”


Общ хорариум

Седмично разпределение на часовете

Семестър

Лекции

30

2

1

Практически упражнения


семинарни занятияАНОТАЦИЯ


Спецкурсът „Превод” има за цел да подобри уменията на студентите при превода на текстове от и на датски език. Курсът има изключително практическа насоченост, като ще включва упражнения по писмен и устен превод. Текстовете за превод ще представляват откъси от български и датски литературни произведения, научни, научнопопулярни и общественополитически статии от вестници, списания и интернет.

Подборът на текстовете ще отразява интересите на студентитe. Текстовете и звукозаписите ще са от различни културни епохи и ще са представителни за различни жанрове, стилове и социолекти.

В края на всяко упражнение ще се обобщават езиковите или културните феномени, оказали се специфични или проблематични при превода. За следващото упражнение всеки от студентите ще трябва да представи личното си предложение за решаване на проблема.

При интерес от страна на студентите може да се включат упражнения за превод от чужд на чужд език.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (по методични единици):

Лекционен курс

Тема N

Наименование на темата

Хорариум

1.

Представяне на курса. Основни понятия. Адекватен и еквивалентен превод.

2

2.

Превод на художествен текст от български автор. (Чудомир/Йовков)

2

3

Превод на художествен текст от датски автор. (P. Høg, S. Brøgger)

2

4.

Превод на българско стихотворение. (по избор)

2

5.

Превод на датско стихотворение (Vagn Steen)

2

6.

Превод на българска народна приказка.

2

7.

Превод на датска приказка. (H.C. Andersen)

2

8.

Превод на българска общественополитическа/научна/научнопопуляр-на статия. (по избор)

2

9.

Превод на датска общественополитическа/научна/научнопопуляр-на статия. (по избор)

2

10

Основи техники при устния превод. Подготвителни упражнения за консекутивен превод.

2

11.

Консекутивен превод от датски.

2

12.

Консекутивен превод от български.

2

13.

Синхронен превод от датски.

2

14.

Синхронен превод от български

2

15.

Превод от/на датски от/на немски или английски.

2

Брой кредити – 3


Изготвил програмата:

Владимир Старирадев


Литература


Danish: A Comprehensive Grammar, Robin Allan/Philip Holmes/Tom Lundskær-Nielsen, London and New York, 1995


Dansk sprog, Henrik Galberg Jacobsen / Peder Skym-Nielsen, Viborg, 2001


Støttemateriale til undervisningen i nydansk, Erik Hansen, Kbh., 1997


Съставил:

/ .........................../


Учебната програма е обсъдена на Катедрен съвет.Р- л на катедра: .....................


Учебната програма е приета на Факултетен съвет с протокол


...... от ...............

Свързани:

Програма по дисциплината Превод iconПрограма по дисциплината " анализ и синтез на логически схеми "
Дисциплината е ориентирана към фундаменталната подготовка на студентите от специалност “кст” в ту – Варна
Програма по дисциплината Превод iconПрограма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
Технически английски – Превод на техническа литература и устен превод – Теория и семинарни упражнения, 100 учебни часа
Програма по дисциплината Превод iconПрагматика и превод
Превод и словоред. Превод на видове отговори т нар. "звена на тъждеството". Раздвижване на асоциативните връзки при превод 10. "Доброволни...
Програма по дисциплината Превод iconУчебна програма по дисциплината: „рибовъдство (шифър 04. 02. 12) включена като
За пълноценното усвояване на учебния материал по дисциплината са необходими познания в областта на биологията на водните организми...
Програма по дисциплината Превод iconУчебна програма по дисциплината: „рибовъдство (шифър 04. 02. 12) включена като
За пълноценното усвояване на учебния материал по дисциплината са необходими познания в областта на биологията на водните организми...
Програма по дисциплината Превод iconОдобрявам, декан: (проф д-р Т. Киров) учебна програма по дисциплината архитектура форма на обучение: редовно
Изучаването на дисциплината „Архитектура” в специалност „Сценография и костюмография на музикално-сценичните жанрове” към амтии пловдив...
Програма по дисциплината Превод iconУчебна програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
Технологичната характеристика разкрива стопанското им предназначение за производство на различни продукти от грозде. Подготовката...
Програма по дисциплината Превод iconУчебна програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
Технологичната характеристика разкрива стопанското им предназначение за производство на различни продукти от грозде. Подготовката...
Програма по дисциплината Превод iconУчебна програма за дисциплината 1049 политология включена като
Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните направления на съвременната политическа наука. Чрез нея се повишава политическата...
Програма по дисциплината Превод iconУчебна програма по дисциплината: „частна генетика (шифър 04. 02. 01) включена като
Анализират се кръвногруповият и днк-полиморфизмът на видовете и тяхното използване в животновъдната практика. На семинарите се разискват...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом