„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията
Име„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер17.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.airm-bg.org/Novina_16_10_2009.doc

BG EIF 2008/01

Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”

ЕКСПЕРТЕН ФОРУМ

НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОЦЕСИТЕ НА

МИГРАЦИЯТА И ИНТЕГРАЦИЯТА”

СОФИЯ, 16.10.2009 г., ХОТЕЛ „ДЕДЕМАН ПРИНЦЕС СОФИЯ”


Въпросите за интеграцията на имигрантите са нови за българското общество, но тяхното значение ще нараства предвид ангажиментите на Република България като страна–членка на Европейския съюз, както и необходимостта от обмяна на опит и добри практики в областта на интеграцията на имигрантите в нашето общество.

„ИнтелДей Солушънс” АД и Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти изпълняват проект „Имигранти: За всеки има хляб под слънцето” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG EIF 2008/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”.

Проектът е финансиран от Министерство на труда и социалната политика със средства от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (ЕИФ).

Основната цел на проект „Имигранти: За всеки има хляб под слънцето” е изграждане на информирано положително отношение в българското общество към интеграцията на имигрантите.

На 16-ти октомври (петък) от 9.30 до 12.30 ч. в зала „Опал” на хотел „Дедеман Принцес София” (бул. Мария Луиза” № 131) ще се проведе експертен форум на тема „Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията”.

От 13.00 часа на площада пред Централна гара (долното ниво на ротондата, под шатрите) се предвижда провеждане на специално събитие за привличане на обществения интерес към темата с участието на фолклорен ансамбъл БЪЛГАРЕ и имигранти под надслов „За всеки има хляб под слънцето”.


ИнтелДей Солушънс” АД Асоциация за интеграция

на бежанци и мигранти

Свързани:

„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията iconДесетгодишният времеви обхват на стратегията отразява задълбочения анализ и дългосрочните прогнози за развитието на миграцията и обосновава рамка за развитие на устойчива политика за управление на миграционните процеси. II. Общи положения цел
Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията цели формирането на ефективни и единни национални политики...
„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията iconДоклад (по плана за действие за 2012 г.)
За изпълнението на националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020)
„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията iconИнтегриране на българия в европейската платежна зона основни предизвикателства и проекти
Изказване на г-н Божидар Кабакчиев, подуправител на бнб, пред Седмия български финансов Ай Ти форум „Европейските предизвикателства...
„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията iconПредизвикателства пред лекарствената регулация в процеса на присъединяване към ес
На 2 декември 2004 г в х-л Радисън се проведе конференция, организирана от Сдружение на Българските Фармацевтични Производители на...
„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията icon1. определяне на проблема
Европа е изправена пред редица ключови предизвикателства: нисък растеж, недостатъчни иновации и разнообразни екологични и социални...
„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията iconМинистър Цветанов: Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията разширява възможностите за координация между институциите
Стратегията предстои да бъде приета с решение на Министерски съвет; тя е изготвена в сътрудничество с ангажираните с проблемите ведомства...
„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията icon7. 11. 10 Проект Местен план за действие на Столична община по миграция, интеграция и интернационализация
В нея участват столици и градове като Виена, Дъблин, Мадрид, Дюсердорф и други с интересен опит и впечатляващи резултати в интеграцията...
„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията iconСофийски университет физически факултет
Излагат се и съвременните представи за физичните механизми на електронния транспорт, на миграцията на енергията и нейната трансформация...
„Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията iconПрограма на конференцията 30 10. 30 ч регистрация на участниците в конференцията фоайето пред Аула «Максима»
Икономиката на българия – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом