Конспект за държавен изпит на специализация
ИмеКонспект за държавен изпит на специализация
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер29.03 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.mgu.bg/docs/Konspekt_DI_KCOK.doc
Конспект

за държавен изпит на специализация

“Компютърни технологии” към КЦОК


 1. Въвеждане и редактиране на текст, таблици и графични изображения в текстообработващи системи и електронни таблици. Вградени функции. Въвеждане на формули. Създаване на диаграми.

 2. Компютърни мрежи. Видове. Функции. Мрежови операционни системи. Администриране. Стандартизиране на мрежите – модела OSI. Физически и канални слоеве и устройства в тях.

 3. Протокол TCP/IP. Слоеве в протокола TCP/IP. IP адреси на хостове и мрежи, класове мрежи, подрежи и супермрежи, IP пакети. Преобразуване между физически и мрежови адреси, протокол ARP. Статично и динамично адресиране, протокол DHCP. Транспортен слой в TCP/IP. Протоколи TCP и UDP.

 4. Глобална мрежа Internet. Основни мрежови услуги и протоколи: електронна поща, трансфер на файлове, отдалечен достъп, работа с мултимедийна информация (WWW).

 5. Видове изображения – векторни и растерни (цифрови). Разделителна способност на растерните изображения. Цветови режими: RGB, CMYK, HSB. Избор и настройка на цветовете: Инструменти пипета и сонда. Яркост – контраст, цветови нива, цветови баланс.

 6. Слоеве. Видове, създаване, изтриване, разместване, сливане, скриване, копиране на слоеве. Маска за слой.

 7. AutoCAD: основни графични примитиви в равнината, редактиране на двумерни обекти, оформяне на чертежи: надписване и оразмеряване, подготовка за печат.

 8. AutoCAD: използване на слоеве в чертежите, свойства на обектите, създаване и използване на библиотеки графични обекти в AutoCAD.

 9. AutoCAD: основни твърдотелни примитиви, редактиране на тримерни плътни тела, създаване на реалистични изображения (рендеринг).

 10. Особености на HTML, XHTML, XML.

 11. Възможности за създаване на динамични страници с SVG, Flash, JavaScript. Взаимодействие между PHP и MySQL.

 12. Предназначение и функции на операционните системи. Класификация. Основни компоненти на операционната система.

 13. Операционна система Linux. Концепцията за отворен код (Open Source). Дистрибуции на Linux. Администриране под Linux. Управление на потребителите.

 14. Файлова система – организация, монтиране на устройства. Атрибути на файлове и директории. Основни команди за работа с файлове и директории.

 15. Системи за управление на бази данни. Видове СУБД. Създаване и актуализация на бази данни и таблици със средствата на език за структуриране на заявки (SQL).

 16. SQL - структуриране на заявки със Select. Видове връзки. Групиране на данни. Вградени функции.

 17. Проектиране на релационни бази данни. Нормализация на база данни - първа, втора и трета нормални форми.

 18. Символна математика в Системата за компютърни математически пресмятания Mathematica – диференциране, интегриране, суми и произведения, уравнения, степенни редове, граници.

 19. Приближаване на функции: дискретни и зададени аналитично. Паде-апроксимация, емпирични формули.


V. Литература


 1. Microsoft Office XP Step by Step + CD – Софтпрес, София, 2002г., 880 стр.

 2. Уелинг Л., Томсън Л., Разработване за Web с PHP и MySQL, soft-press, София 2003

 3. Програмиране в Internet среда - http://www.w3.org, http://www.php.net, http://www.mysql.com.

 4. Компютърни мрежи от Microsoft Corporation – Софтпрес, София, 2000г.

 5. Ливайн Д.П., Всичко за Internet – Алекс софт, София, 2001г.

 6. Остерло Х. TCP/IP. Пълно ръководство. – Софтпрес, София, 2002г.

 7. Компютърни мрежи в лесни стъпки – Софтпрес, София, 2005г.

 8. Николов Лилян, Операционни системи. Четвърто издание. – Изд. Сиела, 2005г, 450 стр.

 9. Научете сами SQL. Ръководство за работа с бази данни. Част І. и ІІ, София 1998

 10. Martin J., Computer Data-Base Organization, Prenice – Hall, Inc., 1975

 11. Дейт К. Введение в системы баз данных, Наука, 1980

 12. Мейер Д. Теория реляционных баз данных, Мир, 1987

 13. AutoCAD 2006 - в лесни стъпки. – Софтпрес, София, 2005г.

 14. Омура Дж. Професионални основи на AutoCAD 2006. - Софтпрес, София, 2005г.

 15. Лалов П., В. Христов, Използване на програмна система за математически пресмятания в обучението на студенти и минни специалисти. София, 2004г.

 16. Бл.Сендов, В.Попов, Числени методи, София 1976

 17. Б.Демидович, И.Марон, ЧисленнЫе методЫ анализа, Москва 1967

 18. St. Wolfram, The Mathematica Book. Fifth Edition– Wolfram Media, 2002.

 19. Б. Демидович, Н. Морон, Основы вычислительной математики. – Москва, 1966.

 20. Дж. Форсайт, М. Малкълм, К. Молър, Компютърни методи за математически пресмятания. – Наука и изкуство, София, 1986

Свързани:

Конспект за държавен изпит на специализация iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Конспект за държавен изпит на специализация iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
Ен държавен изпит за бакалавърска степен по български език и литература полагат студентите от всички филологически специалности....
Конспект за държавен изпит на специализация iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Конспект за държавен изпит на специализация iconКонспект за държавен изпит по акушерство и гинекология за студенти медици VI курс

Конспект за държавен изпит на специализация iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Конспект за държавен изпит на специализация iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Конспект за държавен изпит на специализация iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Конспект за държавен изпит на специализация iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Конспект за държавен изпит на специализация iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Конспект за държавен изпит на специализация iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом