Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390
ИмеКурсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер23.63 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://sgermanova.files.wordpress.com/2012/04/microsoft-word.docx


УНССКурсова работа
по Информатика
изготвили:Атанаска Германова Фак.№111111390
Спаска Германова Фак.№111111391
поток181 група1734

проверил:Гл.ас. А.Палазов


Анализ на проблема
За да решим дадената ни задача използваме програмата MC Access. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържащи информация за извършените продажби в един магазин, по стоки, клиенти и фактури, който ще наречем „Продажби“.

Описание на проекта на БД
За да създадем организирането на продажби чрез база данни стартираме „Microsoft Access“. Избираме празна база данни Blank Access Database при което се отваря прозорец и започваме създаването на таблицата. Преди създаването и я съхраняваме под името „Prod“ с командата File/Save object as.
Започваме създаването на база данни с помощта на функцията Create и избираме Tables с име Stoki с посочената ни структура от заданието, съдържаща следните полета NomNom (номер на стока) от тип Number и NameProd (име на стока) от тип Text. Посочваме първичен ключ (Primary key) полето NomNom.
Аналогично създаваме таблица с име Klienti със следните полета Nom от тип Number, Kli_Name от тип Text, Kli_addr от тип Text. За първичен ключ избираме полето Nom; таблица с име Fact с полета FactNo от тип Number, FactDate от тип Date/Time, Nom от тип Number. За първичен ключ избираме полето FactNo; таблица с име FDetail с полета FactNo от тип Number, NomNom от тип Number, Kol от тип Number и Price от тип Number. За първичен ключ избираме полетата FactNo и NomNom.
Преди да направим съответните връзки между таблиците избираме Design View / Data Type/ Lookup Wizard на съответната таблица. Появява се прозорец и с няколко стъпки задаваме колони за избор на полета:FactNom и NomNom от таблицата FDetail и Nom от таблицата Fact.
Започваме да правим връзки между таблиците. Таблицата Stoki се свързва с таблицата FDetail посредством полето NomNom ,таблицата Fact с таблицата FDetail посредством полето FactNo и таблицата Fact и таблицата Klienti посредством полето Nom. След тези стъпки попълваме данните от заданието.

Описание на входните форми
- Самостоятелна форма:
Следващата ни задача е да създадем самостоятелни форми за обновяване на таблиците Stoki и Klienti. Маркираме таблицата Stoki и избираме Create/More Forms/Split Form. Формата се отваря с Form View и се редактират данните с Record. Аналогично се прави самостоятелна форма за Klienti.
-Форма с подформа:
Създаваме форма с подформа на таблиците Fact и FDetail. Избираме менюто Create/Form Wizard, първо избираме таблицата, която ще представя главната част от формата-Fact. Прехвърляме данните от нея, а след това и от FDetail без да се повтарят полетата и натискаме бутона Finish.


Описание на създадените отчети
Създаване на отчет, предоставящ списък на стоките, който съдържа техния номер и наименование. Отваряме менюто Create/Report Wizard. В полето Table избираме Stoki а в полето Selected Fields избираме NomNom и NameProd и натискаме бутона Next. Следващите прозорци ни дават възможност за групиране по важност на полетата и възходящо и низходящо групиране на данните, но ние не избираме нищо а натискаме Next.В следващия прозорец за вид на отчета избираме табличен и вертикална ориентация на листа. Накрая бутона Finish. Аналогично се прави отчет предоставящ списък на броя и стойността на продадените стоки по клиенти.

Описание на главната форма
Последната задача е да се създаде форма, съдържаща командни бутони, чрез които се отварят създадените форми и отчети. Избираме менюто Create/Form Design и в появилото се поле създаваме бутони чрез Design/Button. В полето Categories избираме Form Operation ако създаваме бутон за форма и Report Operation ако бутона е за отчет. След което в полето Action избираме командата Open Form или Open Report и натискаме Next. В появилия се прозорец избираме отчет или форма,в следващия картинка или име за бутона и натискаме Finish. Създаваме 2 бутона за отчети и 3 бутона за форми.Свързани:

Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconКурсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconУнсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconУниверситет за национално и световно стопанство
Изготвили: Проверил: Диляна Емилова Гълабова Гл ас. А. Палазов фак. №111111432, гр. 1736 Таня Валентинова Пашова фак. №111111430,...
Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconБизнес план на "Mobilzone" еоод изготвили: Милена Близнакова фак. №256031 Петя Христова фак. №256016
Освен това на пазара на комуникациите и комуникационните технологии у нас вече се наблюдава значително преразпределение на силите...
Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconОтчет върху курсова работа на ms access ( задание 6 ) Изготвили: Проверил
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддъпжаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconДа се създаде документ от 4 страници с размер А4 с помощта на ms word, съдържащ следния текст
...
Курсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390 iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом