Инструкция за работа
ИмеИнструкция за работа
страница1/4
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер357.81 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://lariusbg.com/docs/02/06.doc
  1   2   3   4


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА


ЕКСКАЛИБУР

Лариус

Ръководство за използване и поддръжка


стр. 1

Лариус

Електрическа помпа – бутална

Въведение стр. 1

А. Принцип на работа стр. 2

Б. Технически данни стр. 2

В. Описание на уреда стр.3

Г. Транспортиране и опаковане стр. 4

Д. Норми за безопасност стр.4

Е. Регулиране стр. 5

Ж. Функциониране стр.7

З. Почистване в края на работата стр.8

И. Регулярна поддръжка стр.8

К. Проблеми и решения стр.9


Л. Процедури по правилна

декомпресия стр. 10

М. Смяна на гарнитурите на

помпения агрегат стр. 11

Н. Пълен електро-хидравличен

механизъм rif. 18639/110 стр. 12

О. Циркулационен и предпазен клапан

rif. 16400 стр. 14

П. Помпа - комплект стр. 15

Р. Редукторна група стр. 16

С. Електродвигател стр.18

Т. Аксесоари стр.19Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда. Неправилната употреба може да причини щети на предмети и хора.

Знакът обозначава риск от злополука или тежка повреда на уреда, ако не се спазва предупреждението.

Обозначава риск от пожар или експлозия, ако не се спазва предупреждението.

Обозначават задължение да се носят защитни ръкавици, очила и маска.

Важни указания и съвети за оползотворяване или рециклиране на продукта с цел опазване на околната среда.


Този уред е само за професионална употреба. Не е предвиден за използване, различно от посоченото в този наръчник.Благодарим Ви, че избрахте продукт на фирма ЛАРИУС ООД

Заедно със закупения продукт ще получите и редица услуги за техническа помощ, които ще Ви позволят да постигнете желаните резултати бързо и професионално.стр. 2


А. ПРИНЦИП НА РАБОТА

Уредът Лариус Екскалибур е “електрическа бутална помпа”. Електрическата бутална помпа е уред, който се използва за боядисване под високо налягане без помощта на въздух (оттук идва и английският термин “airless”).

Помпата се задвижва от електродвигател с редуктор със зъбни колела. Ексцентричният вал и мотовилката позволяват постигането на променливо движение, необходимо за работата на буталото на “помпата - комплект”.

Движението на буталото създава вакуум. Продуктът се засмуква, изтласква се към изхода на помпата и по маркуча за високо налягане стига до пистолета.

Една механична част, поставена странично до редукторната кутия позволява да се регулира и контролира налягането на материала на изхода от помпата. Когато налягането достигне предварително настроената стойност, двигателят спира работа и отново се задейства, когато стойността спадне.

Предпазният вентил срещу свръхналягане гарантира абсолютната надеждност на уреда.


Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЕКСКАЛИБУР

ЗАХРАНВАНЕ (монофаза)*

220 V C.A. 50 Hz/110 V C.A. 60 Hz

МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ

0,60 kW

МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ

210 bar

МАКСИМАЛЕН ДЕБИТ

1,6 л/мин

ИЗХОД МАТЕРИАЛ

M16 x 1,5 (M)

ТЕГЛО

15 кг

НИВО НА ЗВУКОВОТО НАЛЯГАНЕ

≤ 80 dB (A)

ДЪЛЖИНА

(A) 415 мм

ШИРИНА

(B) 415 мм

ВИСОЧИНА

(C) 490 мм

* Предлага се по предварителна заявка със специални волтажи.


ЧАСТИ НА ПОМПАТА В ДОПИР С МАТЕРИАЛА Неръждаема стомана AISI 420B, Тефлон, Алуминий


стр. 3


В. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


Позиция

Описание

1

Ключ ON/OFF

2

Ръчка за регулиране на налягането

3

Редукторна кутия

4

Помпен агрегат

5

Маркуч за високо налягане и компенсация

Позиция

Описание

6

Филтър при всмукване

7

Източваща клапа

8

Ръчен пистолет airless

9

Предпазител на спусъка
стр. 4


Г. ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОПАКОВАНЕ

 • Много стриктно спазвайте показаната отвън с надписи и символи посока на поставяне на опаковката.

 • Преди да инсталирате уреда, осигурете необходимото пространство, правилно осветление, чист и гладък под.

 • Всички операции по източване и преместване на уреда се извършват от ползвателя, който трябва да внимава, за да не предизвика щети на хората и на уреда.

За операциите по източването използвайте специализиран и правоспособен персонал (мотокаристи, кранисти др.) с подходяща подемна машина със съответната товароспособност за теглото на товара и спазвайте всички норми за безопасност.

Персоналът трябва да е снабден с необходимите средства за лична защита.

 • Конструкторът не носи отговорност, свързана с източването и транспортирането на уреда на работното място.

 • Проверете ненарушимостта на опаковката при получаването й. Извадете уреда от опаковката и проверете дали той не е повреден по време на транспортирането.

В случай, че откриете повредени компоненти, своевременно се свържете с фирма ЛАРИУС и с транспортната фирма. Максималният срок за уведомяване при повреда е 8 дни от датата да получаване на уреда.

Уведомлението трябва да се осъществи чрез препоръчано писмо с обратна разписка, адресирано до ЛАРИУС и до превозвача.

 • Оползотворяването на материалите от опаковката е за сметка на ползвателя и трябва да се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, в която се използва уредът.

Все пак е добре колкото е възможно по-голяма част от материалите на опаковката да се рециклират по екологичен начин.


Д. НОРМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


 • РАБОТОДАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СЕ ПОГРИЖИ ДА ОБУЧИ ПЕРСОНАЛА ЗА РИСКОВЕТЕ ОТ ЗЛОПОЛУКИ, МЕХАНИЗМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНИКА И ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ, ПРЕДВИДЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДИРЕКТИВИ И В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА СТРАНАТА, В КОЯТО СЕ ИНСТАЛИРА УРЕДЪТ, КАКТО И ЗА НОРМАТИВИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

ПЕРСОНАЛЪТ ТРЯБВА ДА СПАЗВА СТРОГО НОРМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СТРАНАТА, В КОЯТО СЕ ИНСТАЛИРА УРЕДЪТ, КАКТО И НОРМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.


! Прочетете внимателно всички инструкции по-долу, преди да започнете да използвате продукта. Пазете грижливо инструкциите.


! Неоторизирани модификации или подмяна на една или повече части на уреда, използването на аксесоари, прибори и консумативи, различни от тези, които са препоръчани от производителя, могат да породят опасност от злополука. В тези случаи производителят не носи гражданска и наказателна отговорност.


 • ПОДДЪРЖАЙТЕ РАБОТНОТО МЯСТО ПОДРЕДЕНО. Безредието на работното място създава опасност от инциденти.

 • Винаги пазете добро равновесие, като избягвате нестабилни положения.

 • Преди да започнете да употребявате уреда, проверете щателно за наличие на повредени части и за възможността на уреда да извършва работата си правилно.

 • Винаги съблюдавайте инструкциите за безопасност и действащото законодателство.

 • Не позволявайте чужди хора да получават достъп до работното място.

 • Никога не превишавайте посоченото максимално работно налягане.

 • Никога не насочвайте пистолета към себе си или към други хора. контактът със струята може да предизвика тежки наранявания.

 • В случай на наранявания, нанесени от струята на пистолета, се обърнете незабавно към лекар, като уточните вида на използвания материал. Никога не подценявайте поражения, нанесени от флуида.

 • Винаги прекъсвайте електрическото захранване и отнемайте налягането във веригата, преди да осъществите какъвто и да е вид проверка или смяна на части на уреда.

 • Никога не променяйте който и да е детайл на уреда. Регулярно проверявайте компонентите на системата. Заменяйте повредените или захабени части.

 • Затягайте и проверявайте свързващите фитинги между помпата, маркуча и пистолета, преди да използвате уреда.

 • Винаги използвайте предвидения в стандартния работен комплект маркуч. Използването на аксесоари или уреди, различни от препоръчаните в настоящото ръководство, може да причини злополуки.

 • Течността в маркуча може да бъде много опасна. трябва да боравите Внимателно с маркуча. не издърпвайте маркуча, за да преместите уреда. Никога не използвайте повреден или поправен маркуч.


! Високата скорост, с която материалът тече в маркуча, може да създаде статично електричество, което се проявява чрез малки електрически разреждания и искри. Препоръчва се уредът да се заземи. Помпата е свързана със земята чрез заземяващ проводник на електрическия кабел. Пистолетът е заземен чрез маркуч за високо налягане. Всички проводящи предмети, които се намират в непосредствена близост до работното място, трябва да бъдат заземени.


 • АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ ДА СЕ ПРЪСКА СЪС ЗАПАЛИМИ ПРОДУКТИ ИЛИ с РАЗТВОРИТЕЛИ.

 • АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО УРЕДЪТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В НАСИТЕНИ С ПОТЕНЦИАЛНО ИЗБУХЛИВИ ГАЗОВЕ СРЕДИ.


! Винаги проверявайте съвместимостта на продукта с материалите, от които е направен уредът (помпа, пистолет, маркуч и аксесоари), и с които може да има допир. Не използвайте бои или разтворители, които съдържат халогенирани въглеводороди (като метилен хлорид). При допир с алуминиеви части на уреда тези продукти може да предизвикат опасни химични реакции и опасност от експлозия.

…………..

АКО МАТЕРИАЛЪТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ Е ТОКСИЧЕН, ИЗБЯГВАЙТЕ ВДИШВАНЕ И ДОПИР, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ, ЗАЩИТНИ ОЧИЛА И ПОДХОДЯЩИ МАСКИ.

...................

АКО РАБОТИТЕ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО УРЕДА ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕТЕ ПОДХОДЯЩИ МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА СЛУХА.


Норми за електрическа безопасност

 • Преди да включите щепсела на кабела за захранване в електрическия контакт, проверете дали ключът е на положение “OFF”.

 • Не премествайте уреда, докато той е свързан в електрическата мрежа.

 • Извадете щепсела от контакта, ако уредът не се използва, както и преди да извършите всякакви видове операции по поддръжка на прибора и смяна на аксесоарите.

 • Не трябва да влачите уреда, нито да изключвате щепсела, дърпайки захранващия кабел.

Пазете кабела от топлина, от минерални масла и от остри ръбове.

 • Ако уредът се използва на открито, използвайте само един удължителен кабел, от подходящ вид, предвиден специално за тази цел и с означение, че може да се използва на открито.


! Никога не се опитвайте да променяте настроените стойности на инструментите.


 • Внимавайте с движенията на дръжката за помпане. Спирайте машината всеки път, когато някой се намира в непосредствена близост,.

 • За да се избегнат злополуки, поправките на електрическите части трябва да бъдат извършвани изключително и само от квалифициран персонал.


Е. РЕГУЛИРАНЕ


ВРЪЗКИ НА МАРКУЧА И ПИСТОЛЕТА

 • Свържете маркуча за високо налягане с помпата и пистолета, като се погрижите да затегнете добре фитингите (препоръчва се използването на два ключа).

НЕ използвайте уплътнения/запойки, за да направите резбата на фитингите.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ на изхода на помпата да се постави манометър за високо налягане (вижте на страница “аксесоари”), за да отчитате налягането на продукта.

 • Препоръчва се да се използва маркуча, предвиден в стандартния работен комплект (rif. 18036).

НИКОГА НЕ използвайте повреден или поправен маркуч.


ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ

 • Проверете дали инсталацията е заземена.

 • Проверете дали напрежението в мрежата отговаря на напрежението, посочено на данните върху табелката на уреда.

Следва графично изображение.

стр. 6

Следва графично изображение (волтаж)

 • Електрическият кабел за захранване на уреда се доставя без щепсел. Използвайте електрически щепсел, който да гарантира заземяването на инсталацията. Специалистът по електроинсталации или друго компетентно лице трабва да закрепят щепсела към електрическия кабел.

Следва графично изображение.


! В случай, че искате да използвате електрически кабел за удължение между уреда и контакта, то той трябва да бъде със същите характеристики като фабрично доставения кабел (минимално сечение жица 2,5 мм2) и с максимална дължина от 50 метра. По-големи дължини и по-малки диаметри може да предизвикат прекомерни спадове на напрежение и аномално функциониране на уреда.


СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

 • Проверете дали ключът (1) е на положение “OFF”, преди да пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.

 • Поставете ръчката за регулиране на налягането (2) на положение “MIN” (завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка).

Следва графично изображение.


ИЗМИВАНЕ НА НОВИЯ УРЕД

 • Уредът е преминал контролно изпитване с леко минерално масло във фабриката. Това масло е останало във вътрешността на помпата, за да я предпазва. Така че преди да се всмуче продуктът, уредът трябва да се измие с разредител.

 • Повдигнете всмукателната тръба и я потопете в кофата с разтворителя.

 • Проверете дали пистолетът (3) няма дюза.

Следва графично изображение.

 • Поставете ключа (1) на уреда на положение “ОN”.

 • Завъртете малко в посока на часовниковата стрелка ръчката за регулиране (2) на налягането, така че машината да работи на минимум.

Следва графично изображение.

 • Насочете пистолета към един съд за събиране и задръжте спусъка натиснат (така че маслото, което е вътре, да бъде изхвърлено), докато не започне да излиза чист разтворител. Тогава вече можете да освободите спусъка.

 • Извадете смукателната тръба и махнете кофата с разтворителя.

 • След това насочете пистолета към кофата с разтворителя и натиснете спусъка така, че да се източи и останалият разтворител.

 • Щом помпата започне да върти на празен ход, натиснете ключа на OFF, за да изключите уреда.

! Не пръскайте с разтворители в затворени помещения! Освен това е препоръчително да застанете с пистолета далече от помпата, за да няма контакт между пàрите от разтворителя и електрическия двигател.

 • Сега вече машината е готова. Ако трябва да се използват бои на водна основа, освен изплакването с разтворител се препоръчва и измиване със сапунена вода и след това с чиста вода.

 • Включете предпазителя на пистолета и поставете дюзата.


ПОДГОТОВКА НА БОЯТА

 • Уверете се, че продуктът е подходящ за пръскане.

 • Разбъркайте и филтрирайте продукта преди употреба. За филтрирането се препоръчва използването на филтриращи мрежи ЛАРИУС МЕТЕКС ФИНЕ (rif.214) и ГРОСА (rif. 215).

! Уверете се, че продуктът, с който искате да пръскате, е съвместим с материалите, от които е направен уредът (неръждаема стомана и алуминий). За тази цел се консултирайте с доставчика на продукта.


Не използвайте продукти, които съдържат халогенирани въглеводороди (като метилен хлорид). При допир с алуминиевите компоненти на уреда тези продукти могат да предизвикат опасни химически реакции с риск от избухване.


Ж. Функциониране


Начало на операциите по боядисване

 • Използвайте уреда само след като сте привършили всички операции по РЕГУЛИРАНЕ, описани в предходните страници.

 • Потопете всмукващата тръба (1) в кофата с продукта.

Следва графично изображение. tubo di mandata – изпускателна тръба

Следва графично изображение

 • Отворете клапата за предпазване и изпускане (2) (завъртете по посока на часовниковата стрелка като приплъзнете болта по профила на гърбицата).

 • Поставете ключа на положение ON на уреда и завъртете малко в посока на часовниковата стрелка ръчката за регулиране на налягането(3) така, че машината да работи на минимум.

 • Уверете се, че продуктът циркулира в тръбата на възвратния клапан (4).

 • Затворете източващата клапа (завъртете по посока на часовниковата стрелка докато клапата щракне).

 • Машината продължава да всмуква материала, докато не запълни целия маркуч до пистолета, след което автоматично спира.


РЕГУЛИРАНЕ НА СТРУЯТА НА ПРЪСКАНЕ

 • Завъртете бавно по посока на часовниковата стрелка ръчката за регулиране на налягането, докато достигнете стойност на налягането, която да гарантира добра пулверизация на материала.

 • Непостоянната струя с по-силно пръскане в краищата е показател за твърде ниско работно налягане. И обратно, много високото налягане предизвиква повишена замъгленост (overspray) със загуба на материал.

 • Не пръскайте, без да движите странично пистолета (дясно-ляво), за да нанесете боята равномерно.

 • Винаги минавайте в двете посоки равномерно, в паралелни ивици.

 • Спазвайте постоянно разстояние между пистолета и обекта на боядисване и стойте перпендикулярно на него.

! НИКОГА не насочвайте пистолета към себе си или към други хора. Контактът със струята може да причини тежки наранявания. В случай на наранявания, нанесени от струята на пистолета, веднага се обърнете към лекар, като му обясните какъв тип е използваният материал.


! Източващата клапа има функция и на предпазна клапа. Когато работите на максимума от наличното налягане, може да забележите резки увеличения на налягането, когато спусъкът на пистолета се освобождава. В този случай източващата клапа се отваря автоматично, като източва част от продукта от циркулационната тръба, след което се затваря, така че да запази първоначалните работни условия.


З. ПОЧИСТВАНЕ В КРАЯ НА РАБОТАТА


 • Намалете налягането до минимум (завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка ръчката за регулиране (1) на налягането)

Следва графично изображение.

 • Натиснете ключа (2), поставен върху кутията на електродвигателя така, че да изключите уреда.

 • Отворете предпазната клапа, за да разтоварите налягането във веригата.

 • Повдигнете всмукващата тръба и сменете кофата на продукта с кофата с разтворителя. (проверете дали той е съвместим с използвания материал).

 • Развийте дюзата на пистолета (помнете, че трябва да я почистите с разтворител).

 • Поставете ключа (2) на положение ON и леко завъртете ръчката за регулиране на налягането (1) по посока на часовниковата стрелка, така че машината да заработи.

 • Проверете дали разтворителят (промиващата течност) преминава през тръбата на възвратната клапа.

 • Затворете предпазната клапа.

 • Насочете пистолета към съда, в който се събира материалът и задръжте натиснат спусъка, за да може останалият материал да се източи, докато не започне да излиза чист разтворител. След това освободете спусъка.

 • Отново вдигнете смукателната тръба и махнете кофата с разтворителя.

 • След това насочете пистолета към кофата с разтворителя и натиснете спусъка, за да може останалият разтворител да се източи в този съд.

 • Веднага щом помпата започне да върти на празен ход, поставете ключа на положение OFF, за да изгасите уреда.

 • Ако уредът няма да работи дълго време, е препоръчително да се всмуче и да се остави леко минерално масло в помпата и в маркуча.


! Преди уредът да се използва отново, следвайте процедурата за измиване.

И. РЕГУЛЯРНА ПОДДРЪЖКАПРОВЕРКА НА пръстена на гарнитурите

Всекидневно проверявайте дали пръстенът на гарнитурите е добре затегнат. Пръстенът трябва да бъде затегнат, за да предотвратява загуби, но не прекалено, за да не причинява задиране на пистолета и прекомерно износване на гарнитурата.

 • За затягането използвайте фабрично доставения ключ (rif. 11503).


! ВИНАГИ ПРЕКЪСВАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ И ИЗПУСКАЙТЕ НАЛЯГАНЕТО В ПОМПАТА (отваряйте източващата клапа), ПРЕДИ ДА ЗАТЕГНЕТЕ ПРЪСТЕНА НА ГАРНИТУРИТЕ.


 • Използвайте смазочното масло, което се доставя в комплект с уреда (rif.16325), за да улесните движението на буталото вътре в цилиндъра.

Всекидневно сипвайте масло във вътрешността на пръстена на гарнитурите.

Следва графично изображение:

perno di registrazione – измерителен болт

corona di rabbocco olio – венец за ниво на преливане на маслото

Следва графично изображение.


K. ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ


Проблем

Причина

Решение

 • Уредът не започва да работи

 • Липса на напрежение;
 • Силни спадове на напрежение в мрежата;

 • Изключен ключ on-off;
 • повреден пресостат;
 • Повредена кутия за електронно управление на двигателя;

 • Материалът в помпата вече е под налягане;

 • Продуктът е втвърден вътре в помпата.

 • Проверете дали свързването с електрическата линия е правилно;

 • Проверете удължителния кабел;
 • Уверете се, че ключът on-off е на положение on и завъртете леко в посока на часовниковата стрелка ръчката за регулиране на налягането;

 • Проверете и евентуално го подменете;

 • Проверете и евентуално го подменете;

 • Отворете източващата клапа, за да изпуснете налягането във веригата;

 • Отворете източващата клапа, за да изпуснете налягането във веригата и изключете машината. Демонтирайте помпата и пресостата и ги почистете.

 • Уредът не всмуква продукт

 • Запушен всмукващ филтър;

 • Твърде фин всмукващ филтър;
 • Уредът всмуква въздух.

 • Почистете го или го сменете;

 • Сменете го с по-едър филтър (при много гъсти продукти махнете филтъра)

 • Проверете смукателната тръба.

 • Уредът всмуква, но не достига желаното налягане

 • Липсва материал;

 • Уредът всмуква въздух;

 • Източващата клапа е отворена;

 • Гарнитурите на помпата са износени;

 • Всмукваща или смукателната клапа е мръсна.

 • Добавете материал;

 • Проверете смукателната тръба;

 • Затворете източващата клапа;

 • Сменете гарнитурите;
 • Демонтирайте помпения агрегат.
 • При натискане на спусъка налягането спада значително

 • Дюзата е твърде голяма или захабена;

 • Материалът е твърде гъст;
 • Филтърът на приклада на пистолета е твърде фин.

 • Сменете я с по-малка;
 • Ако е възможно разредете материала;

 • Сменете го с филтър с по-едра плетка.

 • Налягането е нормално, но продуктът не се пулверизира. Изтичане на материал от пръстена на гарнитурите

 • Дюзата е частично запушена;

 • Материалът е твърде гъст;
 • Филтърът на приклада на пистолета е твърде фин

 • Почистете я или я сменете;

 • Ако е възможно разредете материала;

 • Подменете го с филтър с по-едра плетка.

 • Продуктът не се пулверизира добре

 • Дюзата е изхабена.

 • Сменете я.

 • Уредът не спира, когато се освободи спусъкът на пистолета (двигателят върти бавно и стеблото на буталото продължава да се качва и/или слиза)

 • Гарнитурите на помпата са изхабени;

 • Всмукващата или смукателна клапа е замърсена;

 • Дефектна източваща клапа.

 • Сменете гарнитурите;
 • Демонтирайте помпения агрегат и го почистете;

 • Проверете я и евентуално я подменете.! Винаги изключвайте електрическото захранване и разреждайте налягането, преди да осъществите какъвто и да било контрол или смяна на частите на помпата (следвайте “процедура за правилна декомпресия”)


стр. 10


Л. Процедури за правилна декомпресия


 • Натиснете предпазителя (1) на пистолета.

 • Поставете ключа (2) на положение OFF, за да изключите уреда.

Следват 2 графични избражения.

 • Изключете захранващия кабел (3).

Следват 2 графични избражения.

 • Изключете предпазителя (4). Насочете пистолета към съда за събиране на материала и натиснете спусъка, за да занулите налягането. Накрая отново натиснете предпазителя.

Следва графично изображение.

 • Отворете източващата клапа (5), за да освободите остатъчното налягане, отново в посока на часовниковата стрелка.


! ВНИМАНИЕ:

Ако след извършване на тези операции подозирате, че уредът в все още под налягане поради запушена дюза или запушен маркуч, процедирайте по следния начин:

 • Много бавно разхлабете дюзата на пистолета.

 • Изключете предпазителя.

 • Насочете пистолета към съда за събиране на материала и натиснете спусъка, за да намалите налягането.

 • Много бавно разхлабете фитинга, с който маркучът се свързва с пистолета.

 • Преминете към почистване или смяна на маркуча и на дюзата.


стр. 11

  1   2   3   4

Свързани:

Инструкция за работа iconИнструкция за клиенти Работа с оn-line модул
Версия 08. 09. 2008 г. Инструкция за работа с Информационна система Интрастат за клиенти web приложение
Инструкция за работа iconИнструкция за експлоатация
Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /машина с тегловни дозатори за всяка инертна фракция – SlaveDevice T1
Инструкция за работа iconИнструкция за експлоатация
Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /машина с тегловни дозатори за всяка инертна фракция – SlaveDevice T1
Инструкция за работа iconИнструкция за работа с е-платформа за консултиране при работа по проекти
Правила за работа по проекта-избор на изпълнител на дейности и формуляри за отчитане изпълнението на дейности
Инструкция за работа iconИнструкция за безопасна работа в кухня
При работа с машинни съоръжения да се спазват изискванията за безопасна работа съобразно паспортите на съоръженията и другите нормативни...
Инструкция за работа iconИнструкция за безопасна работа със стругове
Не се допуска работа с приспособления, които могат да се самоосвобождават или падат от вретеното през време на работа или при смяна...
Инструкция за работа iconИнструкция за работа с машина
Да регламентира задълженията и отговорностите за безопасна работа с преносима ръчна бормашина /дрелка
Инструкция за работа iconИнструкция за работа с машина
Оператор отговаря за спазване на технологичната дисциплина при работа с челна фреза
Инструкция за работа iconИнструкция по выполнению работы Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей
Экзаменационная работа для проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов
Инструкция за работа iconИнструкция за безопасна работа с шевна машина
Оператор на шевна машина – отговаря за спазване на технологичната дисциплина при работа и спазването на инструкцията за безопасна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом